kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990

Istorija

Istorija > LDK europėjimas ir christianizacija

Krėvos sutartis. Jogaila ir Jogailaičiai.


Tarpvalstybiniai LDK santykiai su kaimynine Lenkija užsimezgė XIV a. Svarbiausi juos lėmę veiksniai buvo konkurencija dėl turtingų ir svarbių prekybiniu požiūriu Pietryčių Rusios žemių – Haličo ir Voluinės – bei agresyvaus Vokiečių ordino keliamas bendras pavojus. Dėl šių veiksnių LDK ir Lenkija neretai konfliktuodavo, bet, kitas vertus, ne kartą bandė ir bendradarbiauti.
LDK didžiojo kunigaikščio sosto paveldėjimo tvarka nebuvo nusistovėjusi, todėl po valdovo mirties dažnai kildavo konfliktų tarp Gediminaičių dinastijos atstovų. 1377 m. mirus Algirdui, Lietuvos sostą užėmė jo vyriausias sūnus iš antros santuokos Jogaila. Jo dėdė Kęstutis palaikė sūnėną, o pats liko submonarchu. Vyresnieji Jogailos broliai nepakluso naujajam valdovui ir maištavo. Maskvos kunigaikštijos galia taip pat aiškiai didėjo. Bandydamas stiprinti savo padėtį, Jogaila palaikė totorius, derėjosi su Vokiečių ordinu. 1380 m. jo su Ordinu sudaryta paliaubų sutartis nelietė Kęstučio valdų – Trakų kunigaikštijos. Faktiškai tai reiškė sąmokslą prieš submonarchą. Jam išaiškėjus 1381 m. Kęstutis nuvertė sūnėną nuo sosto ir pats tapo LDK didžiuoju kunigaikščiu. Jogaila buvo paleistas ir atgavo tėvonines Vitebsko ir Krėvos žemes. Jau kitais metais netekusiam sosto Algirdaičiui pavyko klasta suimti ir įkalinti Kęstutį ir jo sūnų Vytautą. Kęstutis netrukus mirė neaiškiomis aplinkybėmis, o Vytautui pavyko pabėgti persirengus žmonos tarnaitės drabužiais. Neturėdamas kitos išeities jis paprašė Vokiečių ordino prieglobsčio. Pastarasis pripažino jį teisėtu Trakų kunigaikščiu (pripažįstant Ordino viršenybę) ir pažadėjo jam padėti atgauti tėvoniją. 1384 m. Jogaila pradėjo vesti slaptas derybas su Vytautu. Taip pat buvo žadama grąžinti iš pradžių dalį, o po to ir visą Kęstučio sūnaus tėvoniją, be to, dar pridėti žemių Voluinėje. Galiausiai Vytautas sutiko ir dar sunaikinęs dvi Ordino pilis pasitraukė.
Tokia įtempta politinė situacija vertė Jogailą ieškoti ilgalaikių krizės sprendimo būdų. Tarptautinę padėtį dar labiau komplikavo žemas pagoniškos valstybės statusas. Jogaila aiškiai suvokė, kad tik priėmus krikštą pavyktų nutraukti politinę izoliaciją, Ordinas prarastų dingstį savo agresyviai politikai Lietuvos valstybės atžvilgiu. Siekiant krikšto buvo galimos trys alternatyvos. 1382 m. Dubysos sutartimi Jogaila užrašė Ordinui Žemaitiją iki Dubysos ir įsipareigojo per ketverius metus apsikrikštyti. Taigi Ordinas pirmą kartą pripažino Lietuvai teisę pačiai apsikrikšyti. Vis dėlto nei krikštytis, nei vykdyti kitų sutartyje su Ordinu numatytų įsipareigojimų LDK valdovas neskubėjo ir 1383 m. karas su Ordinu atsinaujino.
Tais pačiais metais Jogailos stačiatikė motina Julijona inicijavo kitą krikšto projektą: ji visokeriopai rėmė Jogailos derybas su Maskvos kunigaikščiu Dimitrijumi Doniečiu dėl santuokos su pastarojo dukterimi ir stačiatikiško krikšto. Vis dėlto šis planas Jogailai pasirodė nelabai priimtinas, nes būtų tekę pripažinti Maskvos kunigaikščio viršenybę.
Mirus Vengrijos ir Lenkijos karaliui Liudvikui Anžu 1382 m. iširo šių valstybių personalinė unija. Lenkijos sosto paveldėtoja paskelbta Liudviko duktė Jadvyga. Lenkijos diduomenė ieškojo savo šaliai sąjungininkų ir siekė naudingai ištekinti sosto įpėdinę. Tarp galimų kandidatų buvo ir Jogaila. Lenkijos karalystės taryba ir Jadvygos motina Elžbieta palaikė LDK didžiojo kunigaikščio kandidatūrą. 1384 m. rudenį Lenkijos ponai slapta užmezgė su juo santykius ir pateikė pasiūlymus. Oficialios derybos prasidėjo 1385 m. pradžioje. Būtina sąlyga buvo katalikiškas krikštas. Jogailai lenkų pasiūlymas atvėrė dideles perspektyvas, todėl buvo priimtas. Derybas vainikavo 1385 m. rugpjūčio 14 d. Krėvos pilyje paskelbti Jogailos vedybiniai įsipareigojimai Jadvygai ir Lenkijos karalystei. Buvo pažadėta priimti katalikišką krikštą, prišlieti Lietuvą prie Lenkijos, išmokėti 200 000 auksinų netesybų ankstesniam Jadvygos sužadėtiniui Austrijos princui Vilhelmui, paleisti Lietuvoje esančius lenkų belaisvius ir atgauti prarastas abiejų šalių žemes.
Jogaila 1386 m. vasaryje apsikrikštijo, vedė Jadvygą ir netrukus buvo vainikuotas Lenkijos karaliumi. Tapęs Lenkijos monarchu, jis kartu išliko LDK didžiuoju kunigaikščiu. Lietuvą su Lenkija susiejo personalinė unija. Kadangi Lietuvos, kaip didžiosios kunigaikštystės, statusas buvo žemesnis, todėl ji tapo Lenkijos karalystės vasale. Tai kėlė Lietuvai ir tam tikrų valstybingumo pavojų, nes LDK (skirtingai nei Lenkija) būdama dar ankstyvoji monarchija turėjo tik vieną valstybinę instituciją – valdovą, kuris nuo šiol rezidavo Krokuvoje. Kita vertus, Jogaila išplėtė Gediminaičių dinastijos valdas ir padidino galią. Jogailos palikuonys – Jogailaičiai – valdė Lenkiją dar apie 150 m. po naujos dinastijos įkūrėjo mirties. Nuo 1440 m. Jogailos palikuonys įsitvirtino ir LDK soste. Faktiškai tarp Lenkijos ir LDK susidarė dinastinė unija. XV a. pabaigoje – XVI a. pradžioje Jogailaičių dinastija buvo pasiekusi savo galios viršūnę – jos atstovams pavyko užimti ir Čekijos bei Vengrijos sostus.
Nerijus Babinskas
Derybos dėl vedybų ir krikšto.Krėvos sutartis.Jučas apie Krėvos sutarties priežastis.Kiaupienė apie Krėvos akto autentiškumą.Krėvos sutarties aktas (1385).Krėvos sutarties pasekmės. Jogaila.Gudavičius teisinės Krėvos sutarties pasekmės.Gudavičius Krėvos sutarties politinės pasekmės.Jučas apie Krėvos pasekmes Lietuvai ir Lenkijai.Jogaila. Liublino bažnyčios freska.Jogailos majestotinis antspaudas prie Horodlės sutarties (1413).Jadvygos majestotinis antspaudas (1386).Jadvygos priesaika, Jozef Simmler (1867).Dubysos sutartis tarp Jogailos ir Vokiečių Ordino (1382).Jogailaičių genealoginis medis Iš L. Decijaus knygos (1521).Jogailaičių dinastijos genealogija.Jogailaičių Europa XV a. pabaigoje.

Ar žinote, kad...