kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990

Istorija

Istorija > Lietuvos proistorė
Ar žinai?

Šv. Brunonas ir 1009-ųjų misija

Lietuva pirmą kartą paminėta 1009 m. vokiečių Kvedlinburgo analuose, rašant apie saksų misionieriaus šv. Brunono Bonifaco nužudymą „Rusios ir Lietuvos pasienyje“.
Apie 974 m. Vokietijoje, saksų didikų Brunono ir Idos šeimoje Kverfurte, gimęs Brunonas mokėsi Magdeburgo katedros mokykloje, buvo šios katedros kanauninkas. Kiek vėliau priimtas į Otonas III (979–1002, Šv. Romos imperatorius nuo 996) dvarą ir su imperatoriumi apie 998 m. atvyko į Romą. Ten įstojo į benediktinų šv. Bonifaco ir šv. Aleksijaus vienuolyną, kur pasirinko vienuolišką Bonifaco vardą. Tačiau greitai būsimasis misionierius prisidėjo prie šv. Romualdo eremitų (atsiskyrėlių) ir ėmė gyventi atsiskyrėlišką griežto neturto, askezės ir fizinio darbo gyvenimą. 1004 m. Magdeburgo arkivyskupo Taginono įšventintas arkivyskupu pagonims. Taip Brunonas aktyviai pradėjo veikti kaip misionierius. Jis vyko į Vengriją, lankėsi Kijevo Rusioje, iš ten patraukė į pagonių pečenegų kraštą, įšventino vyskupą misijoms Švedijoje. Kviečiamas karaliaus Boleslovo Narsiojo, 1008 m. atkeliavo į Lenkiją ir iš čia leidosi kelionėn į baltų žemes, kur 1009 m. ir baigė žemiškąjį gyvenimą kaip Kristaus kankinys. Būtent ši žinia ir užfiksuota minėtuose Kvedlinburgo analuose.
Tačiau tai – nevienintelis šaltinis, aprašęs šį įvykį. Žinoma apie 30 šaltinių, kuriuose rašoma apie šv. Brunono kankinišką mirtį 1009 metais. Tik keletas iš jų yra šv. Brunono amžininkų kūriniai. Šiuose šaltiniuose šv. Brunono mirties vieta įvardijama Prūsija, Rusija ar Prūsijos – Rusijos pasienis. Tuo metu šv. Brunonas nebuvo pirmasis misionierius, pasiekęs šiuos kraštus. Jis tęsė kiek anksčiau, 997 m., Prūsuose nužudyto šv. Adalberto (Vaitiekaus) darbus. Tačiau dar ir XIII a. šaltiniai painiojo lietuvius su prūsais. Todėl šiandien istorikai mano, kad visi šv. Brunono mirties ciklo šaltiniai kalba apie tą patį įvykį, o pats misionierius galėjo žūti Lietuvoje. Skirtingai nei lakoniškame įraše apie šį misionierių Kvedlinburgo analuose, kituose to laiko šaltiniuose – Merseburgo vyskupo Titmaro kronikoje, Viperto pasakojime ir Petro Damianio „Šv. Romualdo gyvenime“ – apie šv. Brunono mirtį pasakojama plačiau. Šie šaltiniai leidžia pažinti ir XI a. pradžios Lietuvos visuomenę.
Lietuva vadinama tėvonija. Vos tik pasiekęs jos paribį, šv. Brunonas su palydovais buvo nuvestas pas pagonių karalių Netimerą. Jis misionierių priėmė savo rūmuose. Paskui Netimerui matant Brunonas atlaikė mišias ir pasakė pamokslą. Tam, kad įtikintų Netimerą krikštytis, Brunonas turėjo iškęsti išbandymą ugnimi. Pasak Viperto, misionierius turėjo išsėdėti liepsnuose, kol buvo sugiedotos septynios psalmės, o pasak Damianio, jis turėjo pereiti per laužo liepsnas. Stebuklui įvykus – Brunonui nesudegus, karalius Netimeras su 300 vyrų kariauna apsikrikštijo. Paskui Brunonas nuvyko pas atskirai gyvenusį karaliaus brolį Zebedeną. Šis, priešiškas misionieriaus skelbiamam tikėjimui, įsakė nukirsti jam galvą. Nukirsta Brunono galva buvo įmesta į Alstros upę.
Taip 1009-tieji įgijo ištiso Lietuvos istorijos siužeto pobūdį, o 2009-aisiais – katalikiškoji Europa paminėjo šio šventojo mirties
Millenniumą, o Lietuva – ir savo Tūkstantmetį.
Kvedlinburgo analų žinutė.Kvedlinburgo Šv. Servacijaus vienuolynas.Kvedlinburgo vienuolyno abačių antkapiai.Alfredas Bumblauskas. 1009 metai šv. Brunonas atranda Lietuvą.1009-ųjų Europa.Šv. Brunono itinerariumas.Šv. Brunono gimtinė - Kverfurto pilis.Imperatorius Otonas III ir personifikuotos imperijos dalys.Imperatorius Henrikas II.Viperto pasakojimas apie šv. Brunono misiją.Netimero krikštas. Aut. P. Repšys, 2001.Petro Damianio pasakojimas apie šv. Brunoną „Šv. Romualdo gyvenime“.Boleslovas Narsusis aplanko šv. Romualdą. Freska Pažaislyje.Šv. Brunonas pamokslauja pagonių karaliui. Freska Pažaislyje.Šv. Brunonas krikštija pagonių karalių. Freska Pažaislyje.Šv. Brunono Bonifaco misija. Šv. Romualdo gyvenimo 1726 m. publikacija.Mindaugas Paknys. Šv. Brunono Kverfurtiečio freskos Pažaislio kamaldulių vienuolyne.Titmaras Merzeburgietis apie šv. Brunoną ir jo žūtį.Šv. Brunono gyvenimas ir kankinystė.Šv. Brunono žūtis. Freska Šv. Kryžiaus vienuolyne Lenkijoje.

Ar žinote, kad...

Praėjus beveik 300 metų po šv. Brunono kankiniškos mirties, krikščionybę į Pabaltijo žemes (tik jau ginklu) nešė kitas garsios saksų giminės iš Kverfurto atstovas Meinhardas. Jis 1288 m. tapo tryliktuoju Prūsijos magistru (iki 1299 m.). Būtent šis magistras skalvių žemėje ant Nemuno kranto 1289 m. pastatė pilį, kuri vėliau imta vadinti Ragaine. Ne kartą jis su riteriais buvo įsiveržęs į Lietuvą, puldinėjo Junigedos ir Pieštvės pilis, niokojo Paštuvos bei Gaižuvos apylinkes.