kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990

Istorija

Istorija > Lietuva Rusijos imperijoje. Moderniosios tautos kūrimas

Rusijos carų politika Lietuvoje


Rusija dar prieš trečiąjį Abiejų Tautų Respublikos (ATR) padalijimą jau pradėjo įvesti savo tvarką: Rusijos okupacinė valdžia organizavo savo administraciją, įvedė cenzūrą, buvo imami rekrūtai į Rusijos kariuomenę. Įsteigta Lietuvos generalgubernija, sudaryta iš Vilniaus ir Slonimo gubernijų. Vėliau gubernijų pavadinimai, ribos ir skaičius keitėsi iki 1843 m., kai buvo įsteigta Kauno gubernija. Po ATR sunaikinimo tęsiant krašto pertvarkymo darbus gubernijose aukštus postus užėmė iš Rusijos atvykę valdininkai, pradėta visuotinė biurokratizacija (įvesta imperijos rangų lentelė). LDK žemės atsidūrė autokratiškai valdomoje Rusijos imperijoje, todėl valstybės valdymo institucijų, sudarančių išplėtotą biurokratinį aparatą, iš esmės vienintelė funkcija buvo vykdomoji. Visuomenės dalis, dalyvavusi menkai išplėtotoje savivaldoje, turėjo būti vienvaldystės atrama, tačiau imperijos valdymo pobūdžio ji nekeitė. Griežčiausia Rusijos valdžios politika buvo tuoj po prijungimo: imperatoriai Pavelas I (valdė 1796-1801) ir Aleksandras I (valdė 1801-1825) toliau derino Lietuvos santvarką su Rusijos, pertvarkė buvusios valstybės luomines institucijas, reikalavo svarbesnėse valdžios įstaigose, šalia lenkų, vartoti ir rusų kalbą. Vis dėlto negalima teigti, kad Rusija nuo pat pradžių ėmėsi beatodairiškos rusifikacijos politikos. Jos vidaus politiką (taip pat ir tautinę) lėmė didžiavalstybiniai interesai: labiausiai rūpėjo naujai prijungtose žemėse garantuoti „ramybę ir stabilumą“ bei neprarasti jose vykstančių socialinių ir politinių procesų kontrolės. Siekdama šių tikslų Rusijos valdžia, atsižvelgdama į tarptautinę padėtį ir vidinę politinę situaciją, vakarinėms imperijos dalims kai kuriais laikotarpiais netgi suteikdavo plačią politinę autonomiją (Suomija, Lenkija) arba bent jau svarstė tokios autonomijos projektus (LDK autonomija Rusijos sudėtyje 1811 m.). Žinoma, po sukilimų, tiesiogiai nukreiptų prieš Rusijos valdžią, buvo imamasi griežtesnių priemonių ir nuo „lenkų pradų naikinimo“ galiausiai prieita prie „rusiškųjų pradų atkūrimo“ politikos ir spaudos lotyniškomis raidėmis draudimo.
Lietuvos politinio gyvenimo pertvarkymas XVIII a. pabaigoje − XIX a. pradžioje pagal autokratinės Rusijos įstatymus sustabdė pilietinės visuomenės užuomazgų plėtrą: respublikoniškas idealas liko praeityje, įsivyravo valdinystės ir biurokratizmo principai. Kai kuriais XIX a.laikotarpiais carų iniciatyva buvo vykdomos reformos, kuriomis siekta modernizuoti imperijos valdymą. Ši politika nebuvo nuosekli, ji priklausė nuo kiekvieno imperatoriaus politinių pažiūrų ir nuostatų.
Nerijus Babinskas
ATR okupacija ir aneksija.Aleksandravičius ir Kulakauskas apie carų tautinę politiką.Aleksandravičius ir Kulakauskas apie LDK ir Rusijos skirtumus.Jegelevičius apie Rusijos administracinės sistemos ypatybes.Carinės Rusijos kortos su pavaizduota Vilniaus gubernija, XIX a. I pusė.Carinės Rusijos kortos su pavaizduota Gardino gubernija, XIX a. I pusė.Kauno gubernija. Suvenyrinė atvirutė, 1856.6 buvusių LDK žemių gubernijos, XX a. pr.Carų politika Lietuvoje aukštojo mokslo atžvilgiu.Vilniaus universitetas ir Generalgubernatūra. V. Zacharčiko nuotrauka, apie 1866.Uždaryto Universiteto kaimynystėje statomas Muravjovo paminklas.Uždaryto Vilniaus universiteto Baltoji salė. S. F. Fleury nuotrauka, apie 1900.Lietuva Rusijos imperijoje. Administracinis padalijimas 1914 m.Rusijos imperatorius Aleksandras I prie ATR griovėjos Jekaterinos II biusto.Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčia, paversta stačiatikių soboru. Atvirutė, 1917.

Ar žinote, kad...