kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990
EU
VU
LLTI

Viduramžiai

 • Algirdo laiškas
  Mūsų laikus pasiekęs Gedimino sūnaus, didžiojo Lietuvos kunigaikščio Algirdo (1296 vasario 11–1377 gegužės 24) laiškas suteikia svarbių žinių apie ikikrikščioniškos lietuvių valstybės santykius su Rytų krikščioniškuoju pasauliu – ...
 • Gedimino laiškai
  XIV a. Vilniuje rašyti didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino (apie 1275–1341) laiškai yra ypač svarbūs senosios lietuvių kultūros dokumentai, to meto valdovo pasaulėžiūros, senmeldiškos ir krikščioniškosios kultūrų sąveikos liud ...
 • Mindaugo laiškai
  Su didžiojo Lietuvos kunigaikščio Mindaugo (apie 1200–1263 rugsėjo 12) krikštu ir karūnavimu yra susiję pirmieji Lietuvos valstybės oficialūs raštai. Būtent Mindaugo krikšto metu greičiausiai sukurti ir pirmieji lietuviški raštai ...
 • Pasakojimas apie Sovijų
  Mįslingas pasakojimas apie lietuvių ir kitų tautų herojų Sovijų pasiekė mus iš vadinamojo 1262 metų chronografo – XIII a. vid. slavų kalba surašytos visuotinės pasaulio istorijos, „laiko aprašo“. Šį pasaulio istorijos aprašym ...
 • Pasakojimas apie Vaidevutį
  XVI a. pr. Prūsijos kronikininkų iš žodinės tradicijos perimtas ir užrašytas pasakojimas apie prūsų ir lietuvių karalių Vaidevutį arba Vydevutį yra svarbus šaltinis senųjų prūsų papročiams ir tikėjimui pažinti. Kartu šis Lietuvos ...
 • Trumpasis metraščių sąvadas
  Lietuvos metraščiai – ypatingas Viduramžių kultūros paminklas. Jų pradžia siejama su didžiuoju kunigaikščiu Vytautu. Mus pasiekę ankstyvieji, Viduramžių, metraščiai yra rašyti rusėnų kalba XIV a. pabaigoje–XV a. pirmojoje pusėje. ...
 • Vytauto laiškai
  Didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas (apie 1350–1430 spalio 27) yra palikęs daug įvairaus pobūdžio raštų: laiškų, privilegijų, dovanojimo aktų, krašto įstatymų. Lenkų istorikai yra parengę ir išleidę daugiau kaip 450 Vytauto lai ...
 • Apvaliojo stalo riteriai
  Apvaliojo stalo riteriai
 • Dantė
  Italų poetas, filosofas, teologas ir politikas Dantė Aligjeris (Dante Alighieri, tikr. Durante) gimė 1265 m. gegužės mėn. Florencijoje, kurios – tuo metu sudariusios atskirą valstybę – politiniame gyvenime jis aktyviai dalyvavo. J ...
 • Karmina burana
  Karmina burana
 • Rolando giesmė
  Rolando giesmė (Chanson de Roland) – keletą šimtmečių kurta ir apie 1170 metus užrašyta prancūzų herojinė epinė poema. Kaip ir kiti garsiausi Europos viduramžių herojiniai epai (pavyzdžiui, XII a. užrašyta ispanų Giesmė apie ma ...
 • Šv. Augustinas
  Šv. Aurelijus Augustinas (354–430) – rašytojas, filosofas ir teologas, vyskupas ir vienas iš Bažnyčios tėvų ir mokytojų, bene įtakingiausia Vakarų krikščionijos figūra. Augustinas gimė ir augo Afrikoje, Romos imperijos provincijos ...
 • Šv. Pranciškus
  Šv. Pranciškus Asyžietis (1181 / 1182–1226) – mažesniųjų brolių (pranciškonų) vienuolijos įkūrėjas, religinių raštų autorius, vienas labiausiai garbinamų Katalikų Bažnyčios šventųjų. Pranciškus gimė Vidurio Italijos Asyžiaus mies ...
 • Tristanas ir Izolda
  Tristanas ir Izolda