kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990

Literatūra

Literatūra > Viduramžiai

Dantė


Italų poetas, filosofas, teologas ir politikas Dantė Aligjeris (Dante Alighieri, tikr. Durante) gimė 1265 m. gegužės mėn. Florencijoje, kurios – tuo metu sudariusios atskirą valstybę – politiniame gyvenime jis aktyviai dalyvavo. Jo šalininkams pralaimėjus, 1302 m. buvo ištremtas iš Florencijos ir niekada į ją nebegrįžo. Dantė klajojo po Italiją, kelerius metus gyveno Paryžiuje, paskutinius šešerius savo gyvenimo metus praleido Ravenoje, kur tarnavo miesto valdytojo pasiuntiniu. Vienos misijos metu, grįždamas iš Venecijos į Raveną, susirgo maliariją ir 1321 m. rugsėjo 14 d. kelionėje mirė.
Poeziją Dantė pradėjo kurti ankstyvoje jaunystėje, buvo vienas iš poezijos srovės
dolce stil nuovo (gražusis naujas stilius) lyderių. Eilėraščiuose, kuriuos rašė italų kalba, aukštino skaisčią, kilnią meilę. Apie 1295 m. surinko per 10 metų rašytus eiliuotus kūrinius (25 sonetus, 5 kanconas, 1 baladę) ir kartu su jų komentarais sudėjo į knygą Naujas gyvenimas. Poezijoje apdainavo didžiąją savo gyvenimo meilę Beatričei, kaimynų mergaitei, kurią išvydo dar vaikystėje, bet niekada netapo net jos draugu.
Žymiausias Dantės kūrinys – epinė poema
Komedija (rašyta 1307–1321, išleista 1472), kuri dėl meninės vertės ir didingumo nuo XVI a. vadinama Dieviškąja komedija (viduramžiais komedija vadintas bet koks laimingai besibaigiantis kūrinys). Poema sudaryta iš 3 tercinomis (trieiliais) parašytų dalių – Pragaro, Skaistyklos ir Rojaus, kiekvienoje jų – po 33 giesmes, o Pragaras turi dar ir prologą. Dieviškoji komedija vaizduoja poeto kelionę per tris pomirtinio gyvenimo sritis, dvasinį žmonijos tobulėjimo kelią nuo aistrų, ydų ir nuodėmių iki Dievo meilės. Tobulos formos, simetriškos struktūros poemoje susijungia žemiausios ir aukščiausios būties sritys. Pragare ir skaistykloje poetą lydi Vergilijus, žemiškosios išminties simbolis. Čia jie sutinka kenčiančias nusidėjėlių, neretai žinomų istorinių ir legendinių asmenybių, vėles. Rojuje, kurio slenksčio pagonis Vergilijus negali peržengti, poetą pasitinka Beatričė – meilės, tyrumo ir dieviškosios išminties simbolis, ir šv. Bernardas – dvasinis religinis Dantės autoritetas.
Dieviškoji komedija – savo epochą pralenkęs fantastinis alegorinis kūrinys, kaip ir Naujojo gyvenimo eilėraščiai, parašytas italų kalba. Šiame kūrinyje gausu gyvenamojo laiko vaizdų, pateikiamos teologijos, istorijos, mokslo, politikos moralumo problemos.
Be jau minėtų kūrinių, Dantė paliko filosofinių, politinių, teologinių, kalbos mokslo traktatų lotynų ir italų kalbomis. Galima paminėti jo veikalą
Apie nacionalinę kalbą (apie 1305), kuriame nagrinėjama italų literatūrinės kalbos kilmė ir esmė.
Dantė laikomas didžiuoju epochų sandūros – paskutiniuoju Viduramžių ir pirmuoju Renesanso – poetu, italų kalbos pradininku, palikusiu ryškų pėdsaką italų ir visos Europos literatūroje.

Eglė Bielskytė
Dantė Aligjeris. Dieviškoji komedija.Dantė Aligjeris. Naujas gyvenimas.Genovaitė Dručkutė. Dantės jaunystės metų kūrinys.Dantė.

Ar žinote, kad...