kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990
EU
VU
LLTI

Modernioji Lietuvos Respublika

 • Lietuvos valstybės atkūrimas. Vasario 16 d. Nepriklausomybės aktas
  Valstybingumo atkūrimas baigiantis Pirmajam pasauliniam karui ir tuoj po jo – nepaprastai reikšmingas Lietuvos istorijos įvykis, nulėmęs mūsų tautos raidą iki šių dienų, sudaręs jai sąlygas tapti visateise Europos tautų bendrijos ...
 • Lietuvos valstybės įtvirtinimas. Nepriklausomybės kovos
  Šiame profilyje pateikti šaltiniai, atspindintys Vasario 16 d. paskelbtos nepriklausomybės įtvirtinimą. Realus valstybinės valdžios organų ir kariuomenės kūrimas prasidėjo tik Vokietijai visiškai pralaimint karą, kai . lapkričio 2 ...
 • Tarptautinis Lietuvos pripažinimas. Taikos sutartis su Sovietų Rusija
  Atkuriant Nepriklausomybę Voldemaras ir daugelis kitų Lietuvos politikų manė, kad jau turėjusi istorinį valstybingumą ir neturinti, skirtingai nei Latvija ir Estija, patogių, Rusijai reikalingų uostų, Lietuva nesunkai gaus tarptau ...
 • Steigiamasis Seimas. Konstitucinė Lietuvos valstybės sandara
  Vasario 16 – osios akte buvo pabrėžta, jog atkuriamos Lietuvos valstybės pamatus galutinai nustatys „kiek galima greičiau sušauktas steigiamasis seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas“. Šio Seimo prerogatyva buvo i ...
 • Vilniaus problema
  Po Pirmojo pasaulinio karo atsikuriant Lietuvos valstybei iš jos jėga ir apgaule Lenkija atplėšė Vilnių ir visas rytines Lietuvos žemes. Dėl to tarp abiejų šalių kilo nuožmus konfliktas, ypač paveikęs Lietuvos vidaus ir užsienio p ...
 • Klaipėdos prisijungimas
  Nuo seno baltų gyvenamą teritoriją - Klaipėdos kraštą - XIII a. užėmė Kalavijuočių ordinas ir toliau ilgus šimtmečius ji tapo susieta su vokiečių žemėmis. Tik po Pirmojo pasaulinio karo pagal Versalio taiką Klaipėdos kraštas buvo ...
 • Parlamentinis ir autoritarinis valdymas. Konstitucijos. Prezidentai
  Pirmąjį modernios nepriklausomos Lietuvos dvidešimtmetį (1918 - .), vadinamąjį tarpukarį, ypač politinę jo istoriją yra įprasta skirstyti į du laikotarpius: demokratinį ir autoritarinį. Juos skiria . gruodžio 17 d. valstybinis per ...
 • Lietuvos tarptautinė padėtis 4-ojo dešimtmečio pabaigoje
  Pirmąjį modernios nepriklausomos Lietuvos dvidešimtmetį (1918 - .), vadinamąjį tarpukarį, ypač politinę jo istoriją yra įprasta skirstyti į du laikotarpius: demokratinį ir autoritarinį. Juos skiria . gruodžio 17 d. valstybinis per ...
 • 1939 m. SSRS - Vokietijos sutartys ir Lietuva. Vilniaus atgavimas ir SSRS ultimatumas
  Komplikuotos Lietuvos tarptautinės sąlygos, susiklosčiusios dėl Vilniaus ir Klaipėdos problemų, tapo katastrofiškos Vokietijai ir Sovietų Sąjungai . rugpjūčio 23 d. pasirašius nepuolimo paktą. Be viešų nepuolimo ir neutralumo įsip ...
 • Ekonominė raida. Krizė, nedarbas, emigracija
  Nepriklausoma Lietuva laikotarpiu tarp dviejų pasaulinių karų, be kultūrinės ir socialinės pažangos, pasiekė ir ryškių ekonominių laimėjimų. Jos ūkis iš gilaus šimtmečių atsilikimo tik per vienos kartos gyvenimą šoktelėjo į kone e ...
 • Socialinė ir kultūrinė raida. Tautinės bendrijos. Švietimas
  Socialinė ir kultūrinė raida. Tautinės bendrijos. Švietimas