kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990

Istorija

Istorija > Modernioji Lietuvos Respublika

Lietuvos valstybės atkūrimas. Vasario 16 d. Nepriklausomybės aktas


Valstybingumo atkūrimas baigiantis Pirmajam pasauliniam karui ir tuoj po jo – nepaprastai reikšmingas Lietuvos istorijos įvykis, nulėmęs mūsų tautos raidą iki šių dienų, sudaręs jai sąlygas tapti visateise Europos tautų bendrijos nare. Šis lūžinis įvykis šaltinių bazėje daugiausia paliudytas autentiškais rašytiniais šaltiniais, kuriais parodoma, jog susidariusios objektyvios sąlygos valstybei atsikurti (lietuvių žemes valdžiausių Rusijos ir Vokietijos valstybių susilpnėjimas) tapo veiksmingos tik dėl to, kad jomis pasinaudojo organizuotai veikdama atgimusi tauta. Be plačiai žinomų Vasario 16-osios ir . gruodžio 11-osios aktų, pateikiamos Berno, Lozanos, Stokholmo konferencijų rezoliucijos, skelbiamas Peterburge vykusio Rusijos lietuvių seimo nutarimas valstybingumo klausimu.
Dokumentuose atsispindi kaip kito, radikalėjo valstybingumo atkūrimo programa – nuo politinės autonomijos projektų buvo pereita prie aiškių ir skaidrių nepriklausomybės reikalavimų. Tačiau nereikėtų suprasti, kad toks virsmas vyko pačių Nepriklausomybės kūrėjų galvose – jau įsisiūbavus tautiniam atgimimui daugelis jų kaip galutinį tikslą įsivaizdavo Nepriklausomybę. Atsargūs reikalavimai, apsiribojantis tik autonomija, kelti dėl sudėtingų politinių aplinkybių, dėl nuožmios priespaudos, kitaip sakant, dėl konjunktūros. Baimintasi, kad radikalesni reikalavimai išgąsdins valdžią ir ji griebsis represijų, kurios sužlugdys visą nepriklausomybininkų sąjūdį. Priespaudai silpnėjant reikalavimai imti didinti, aiškiau formuluoti. Juk ir pertvarkos sąlygomis nepriklausomybės reikalavimas atsirado ne iš karto. Kaip ir Kovo 11-oji, Vasario 16-oji turėjo subręsti. Joms turėjo rastinis bent minimalios sąlygos.
Okupacinė vokiečių administracija Vasario 16-osios akto net neleido skelbti, ji laikėsi įsitvėrusi nuosaikesnio Lietuvos Tarybos gruodžio 11-osios dokumento, kur dar buvo akcentuojama, jog Lietuva nenutraukia visų ryšių su Vokietija. Šis dokumentas buvo tam tikra nuolaida vokiečiams, nes tuomet vyko jų derybos su Sovietais Breste. Taigi buvo pasiųstas signalas, kad Lietuva linksta prie Vokietijos.
Nesulaukusi jokio okupacinės valdžios palankumo už šią nuolaidą Lietuvos Taryba ryžosi skelbti visišką nepriklausomybę. Bet po to ji dar gerą pusmetį neturėjo galimybių kurti valstybinės valdžios organų ir kariuomenės. Taryba dar ir toliau buvo priversta manevruoti. Kaip manevrą pirmiausia galima vertinti ir Vilhelmo fon Uracho (
Wilhelm von Urach) kvietimą tapti Lietuvos karaliumi. Šis žingsnis, sukėlęs nesutarimus pačioje Taryboje, turėjo padėti išvengti daug realesnio vokiečių plano iš Lietuvos ir Kuršo suformuoti karalystę, vadovaujamą monarcho iš gretimos Prūsijos. Vokietijai visai pralaimint karą Lietuvos Tarybą Uracho kvietimą atšaukė.
Šiame profilyje taip pat pateikti naujausi profesionalių istorikų tekstai, kuriuose įvertintas pradinis valstybės atkūrimo etapas, apimantis laikotarpį iki Pirmosios laikinosios vyriausybės suformavimo. Šio etapo reikšmingiausi bruožai akivaizdūs keliose nuotraukose, kuriose matomi ir lemtingus sprendimus priėmusius Lietuvos Tarybos nariai, ir namas, kuriame buvo pasirašytas Vasario 16–osios aktas. Žemėlapiuose matyti tiek svajotos Lietuvos teritorija - „Lithuania Propria“ (tikroji Lietuva), tiek sukurtos valstybės sienos, taip pat pateiktas geopolitinės situacijos žemėlapis, rodantis, kad Lietuvos valstybės atkūrimas naujaisiais laikais buvo tikras stebuklas, - mat, lietuvių žemių bene būdingiausias bruožas yra pavojingos geopolitinės aplinkybės, nes čia žemyninių valstybių – Rusijos ir Vokietijos interesai yra tiek skvarbūs, kad jų niekaip negali atsverti per menkas jūrinių valstybių (Anglijos ar JAV) suinteresuotumas Rytų Pabaltijo regionu. Dėl to Baltijos valstybių egzistavimas kartais vadinamas geopolitine anomalija.
Pirmosios Nepriklausomybės akto deklaracijos.1917 12 11 Lietuvos Tarybos aktas.1918 02 16 Nepriklausomybės aktas.1918 Lietuvos Taryba.Signatarų namai.Istorikas Raimundas Klimavičius apie Vasario 16osios aktą.Vokietijos reichskanclerio atsakymas į Lietuvos Tarybos 1918 02 16 nutarimą.1918 07 01 Pacta conventa.Lietuvos Tarybos nutarimas dėl karaliaus.Lietuviu konferencijos Vilniuje prezidiumas.Istorikas Mindaugas Maksimaitis apie Lietuvos Tarybos sukūrimą.Žemėlapis Lithuania Propria.Geopolitinių kodų žemėlapis.Europa po 1919 m sutarčių.Istorikas ir diplomatas Alfonsas Eidintas apie Lietuvos valstybės atkūrimą.

Ar žinote, kad...