kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990

Istorija

Istorija > Modernioji Lietuvos Respublika

Tarptautinis Lietuvos pripažinimas. Taikos sutartis su Sovietų Rusija


Atkuriant Nepriklausomybę Voldemaras ir daugelis kitų Lietuvos politikų manė, kad jau turėjusi istorinį valstybingumą ir neturinti, skirtingai nei Latvija ir Estija, patogių, Rusijai reikalingų uostų, Lietuva nesunkai gaus tarptautinį pripažinimą, jau Paryžiaus Taikos konferencijoje. Bet optimizmas greitai blėso. Lietuva netapo net šios konferencijos juridine dalyve, didžiosios Vakarų valstybės ją pripažino tik . gruodį, tuo tarpu Latviją ir Estiją vos ne porą metų anksčiau – . sausį.
Taip atsitiko todėl, kad Vakarų didžiosios valstybės paisė taip pat didžiosios valstybės – Rusijos interesų Baltijos regione. Į Lietuvą dar pretendavo Lenkija, kuri buvo vertinama kaip jėga, galinti sustabdyti bolševikų revoliucijos eksportą ir kurios teritorinės pretenzijos Vakaruose buvo akceptuojamos.
. kovo 23 d. Lietuvą pripažino Vokietija, bet tas pripažinimas buvo paremtas ne Vasario 16-osios aktu, o tik gruodžio 11-osios deklaracija, kurioje buvo užfiksuoti artimi ryšiai su Vokietija. Iš didžiųjų valstybių Lietuvą pirmoji pilnai pripažino Sovietų Rusija, kuri . liepos 12 d. pasirašė su ja Taikos sutartį. Ja buvęs siuzerenas pripažino Lietuvą be jokių išlygų su jos rytinėmis žemes ir sostine Vilniumi bei Gardinu, taip pat suteikė 3 mln. aukso rub. išmoką, pažadėjo pripažinti jos neutralitetą, grąžinti (su išlygomis) išvežtas kultūrines vertybes. Pastaruoju metu vis aršiau šią sutartį kritikuojantys istorikai nurodo į jos 2 straipsnio priedus, kuriuose teigta, kad Raudonosios armijos buvimas Lietuvai pripažintoje teritorijoje nebus laikomas sutarties sulaužymu. Priimant kritiką pabrėžtina, kad Lietuva pripažintos teritorijos dar nevaldė, tad negali būti kaltinama praleidusi Lenkiją puolančią raudonarmiečių kariuomenę.
Laimėjusi Nepriklausomybės kovas, Lietuva kartu su Latvija ir Estija . buvo priimta į Tautų Sąjungą. . liepos mėn. Lietuvą pripažino JAV. Šis faktas istorikų taip pat diskutuojamas, teigiama, kad tebuvo pripažinta tik vyriausybė, o ne valstybė, kad galutinis suverenitetas dar buvo paliktas Rusijai. Detalesnė interpretacija pateikiama istoriko Juozo Skiriaus straipsnyje, kuris šiame profilyje pateikiamas visas. Ilgai delsusios . gruodžio 20 d. Lietuvai pripažinimą
de jure suteikė ir keturios Antantės valstybės (Prancūzija, Anglija, Italija, Japonija). Kiek ankstėliau tai padarė Vatikanas, Ispanija, Olandija, Baltijos ir Skandinavijos valstybės. Įtvirtinusi Nepriklausomybę savo šalyje Lietuva, kad ir nelengvai, tapo visateise Europos valstybe.
Valstybės pripažinusios Lietuvos de jure ir de facto.Vokietijos kaizerio Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo aktas.Manifestacija Kaune Anglijai pripažinus Lietuvos vyriausybę.Lenkijos pripažinimas Lietuvą de facto.Lietuvos atstovo prie Šventojo sosto pranešimas.1922 12 20 Ambasadorių konferencijos laiškas.Istorikai apie geopolitinę Lietuvos valstybės pripažinimo prasmę.Iš Petro Klimo prisiminimų apie Lietuvos valstybingumo problemą Paryžiaus taikos konferencijoje.Petras Klimas.Lietuvos delegacijos vadovas Paryžiaus Taikos konferencijoje Augustinas Voldemaras.Lietuvos delegacijos narys Paryžiaus Taikos konferencijoje Bronius Kazys Balutis.Profesorė Aldona Gaigalaitė apie Lietuvos tarptautinį statusą Paryžiaus Taikos konferencijoje.Istorikas ir diplomatas Alfonsas Eidintas apie atsikuriančios Lietuvos valstybės tarptautinę padėtį po Pirmojo pasaulinio karo.Augustino Valdemaro ministrų kabinetas.Lietuvos diplomatai 1919 m.Pirmoji Lietuvos atstovybė Londone.Iš 1920 07 12 Taikos sutarties su Sovietų Rusija.1920 07 12 Lietuvos Taikos sutartis su Sovietų Rusija.1920 07 12 Taikos sutarties su Sovietų Rusija II straispnio priedai.Delegacijos vadovas Tomas Naruševicius.Lietuvos delegacija išvyksta Taikos deryboms į Maskvą.Istorikas Česlovas Laurinavičius apie 1920 Lietuvos ir Sovietų Rusijos Taikos sutartį.1920 1940 Lietuvos Respublika.1921 09 22 Tautų Sąjungos pranešimas apie Lietuvos priėmimą į Tautų Sąjungą.1922 07 28 JAV Valstybės sekretoriaus raštas JAV atstovui Rygoje.Istorikas Juozas Skirius apie JAV suteikto tarptautinio pripažinimo Lietuvai problemą.

Ar žinote, kad...