kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990

Istorija

Istorija > Modernioji Lietuvos Respublika

Lietuvos valstybės įtvirtinimas. Nepriklausomybės kovos


Šiame profilyje pateikti šaltiniai, atspindintys Vasario 16 d. paskelbtos nepriklausomybės įtvirtinimą. Realus valstybinės valdžios organų ir kariuomenės kūrimas prasidėjo tik Vokietijai visiškai pralaimint karą, kai . lapkričio 2 d. buvo priimta pirmoji laikinoji Lietuvos Konstitucija ir po savaitės buvo suformuota taip pat pirmoji laikinoji Augustino Voldemaro vyriausybė. Kurti kariuomenę ir apskritai įtvirtinti valstybingumą trukdė ta aplinkybė, kad lietuviai, skirtingai nei latviai ar suomiai, per Pirmąjį pasaulinį karą neturėjo sukūrę nacionalinių karinių dalinių. Maža to, premjeras ir užsienio reikalų ministras Voldemaras bei kai kurie kiti Lietuvos politikai, manė, kad Lietuvos valstybės atkūrimas nepakenkia niekieno gyvybiniams interesams, todėl nebūtina ir reguliari kariuomenė – pakaktų policijos ir sienos apsaugos dalinių.
Dėl šių iliuzijų, taip pat dėl vokiečių administracijos trukdžių Lietuvos kariuomenė iš pradžių kūrėsi vangokai. Tiesa, lapkričio 23 d. Voldemaro vyriausybė išleido pirmąjį įsakymą kariuomenei steigti, organizuoti pulką Alytuje. Bet Voldemarui ir kitiems iškiliems politikams išvykus į Paryžių, kur Taikos konferencijoje tikėtasi tarptautinio Lietuvos valstybės pripažinimo – „gimimo metrikos“, gruodžio pabaigoje buvo suformuota Mykolo Sleževičiaus vadovaujama vyriausybė, kuri tuoj pat paskelbė savanorių šaukimą ir apskritai ėmė ryžtingiau formuoti kariuomenę.
Gintis iš tikrųjų buvo būtina, nes Vokietijai kapituliavus ir jos daliniams traukiantis iš Lietuvos, įkandin jų žengė Raudonoji armija, kuri . pradžioje užėmė du trečdalius Lietuvos. Bolševikai nepripažino šio įsiveržimo kaip okupacijos ar revoliucijos eksporto, o skelbė, neva kuriama savarankiška sovietinė Lietuva, nors faktiškai ji jungėsi prie Rusijos. Jauna Lietuvos kariuomenė bolševikus išvijo ir nustūmė juos už Dauguvos, bet Vilnių . balandį užėmė lenkai. Taip pirmiausia atsitiko dėl to, kad Vokietija neparėmė dar vasarį Lietuvos rengiamo žygį į Vilnių, o per Gardiną praleido Lenkijos kariuomenę, kuri perėjo visą Rytų Lietuvą iki Dauguvos. Lietuvos kariuomenei mindžiukuojant ties Dauguva, Latvijos ir Lenkijos armijos susijungė ir . sausio mėn. užėmė Daugpilį bei visą Latgalą. Lietuva šitaip liko atkirsta nuo bolševikinio fronto, taip pat jos išlaikomą baltarusių pulką Gardine perviliojo lenkai, tad Lietuva Rytuose prarado visas strategines pozicijas ir tai lėmė Vilniaus netektį.
Vis dėlto Lietuvos kariuomenė . lapkričio 17–19 d. prie Širvintų ir Giedraičių sutriuškino iš okupuoto Vilniaus į Lietuvos gilumą besiveržiančią Lenkijos kariuomenę, o metais anksčiau prie Radviliškio sumušė ir jungtinius rusų bei vokiečių dalinius – bermontininkus. Nepriklausomybės kovos atspindėtos tiek rašytiniuose šaltiniuose, tiek vaizdiniuose, tiek ir žemėlapiuose bei mūšių schemose. Jos įvertintos profesionalių istorikų veikaluose.
Lietuvos Taryba . balandį priėmė naują Laikinąją Konstituciją, kurioje jau buvo įvesta Prezidento pareigybė. Pirmuoju Prezidentu tapo Antanas Smetona. Tai stabilizavo kuriamą politinę sistemą ir ji išsilaikė iki Steigiamojo Seimo. Lietuvos valstybingumas buvo įtvirtintas, bet dėl karinio dėmens silpnumo ir jo nevertinimo sukurta valstybė neapėmė istorinės sostinės Vilniaus ir visos Rytų Lietuvos.
1918 Laikinosios Konstitucijos pamatiniai dėsniai.Istorikas Sigitas Jegelevičius apie Lietuvos konstitucijų ištakas.Istorikas Algirdas Jakubčionis apie Lietuvos konstitucijas.1918 11 11 Valstybės Tarybos Prezidiumo kreipimasis i Lietuvos gyventojus.1918 11 23 Lietuvos krašto apsaugos ministro įsakymas kariuomenei organizuoti.1918 12 27 M Sleževičiaus Vyriausybės atsišaukimas dėl savanorių telkimo.Karininkų mobilizacija.1919 02 13 naujokų šaukimas kariuomenėn.1919 04 04 Lietuvos valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatiniai dėsniai.1919 05 26 Studentų ir moksleivių mobilizacija.1920 11 Pranešimas apie kovas prie Giedraičių.Savanoriai Širvintų apylinkese.Širvintų-Giedraičių kautynės.Karininkas A Vasiliauskas apie Nepriklausomybes kovas.Bolševikai patekę į lietuvių nelaisvę 1919-20 m.1919 bolševikų invazijos ir teroro Lietuvoje vaizdai.Lietuvos kariuomenė kovose prieš bolševikus.Lietuvos kariuomenės pergalės prieš bolševikus.Radviliškio kautynės.1919 Nepriklausomybės kovos su bolševikais ir lenkais.Bolševikų įsiveržimas ir išvijimas.Bermontininkų atsikraustymas ir išvijimas 1919 m.Istorikas Vytautas Lesčius apie Nepriklausomybės kovas.Lietuvos kariuomenės puolimas prieš bermontinus.Želigovskio puolimas.Kovos prieš bermontininkus ir lenkus.Generolas Stasys Raštikis apie žuvusiuosius Nepriklausomybės kovose.Lietuvos savanoriai Nepriklausomybės kovose.1919-1920 Užsienio šalių karinės misijos Lietuvoje.Nepriklausomybės kovos. Laida Požiūris. Šaltinis LRT.

Ar žinote, kad...