kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990
EU
VU
LLTI

Okupuota Lietuva. Sovietizacija

 • Pirmoji sovietų okupacija
  Po Lietuvos ir Sovietų Sąjungos savitarpio pagalbos sutarties pasirašymo, Vilniaus perdavimo ir Raudonosios armijos 20 tūkst. karių įgulos dislokavimo sovietų režimas ėmė rengtis visiškai okupacijai. Agresyvi kaimynė laukė palanki ...
 • Antisovietinis sukilimas ir nacių okupacija
  Auštant 1941 m. birželio 22 d. rytui Vokietija užpuolė Sovietų Sąjungą ir vermachto kariuomenė įsiveržė į Lietuvos teritoriją. Naciai buvo parengę Vokietijos viešpatavimo Rytų Europoje planą „Ost“ (vok. „Rytai“). Pagal jį šioje Eu ...
 • Antisemitizmas ir Holokaustas
  1941 m. birželį prasidėjęs Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas Lietuvai reiškė didžiausios XX a. katastrofos pradžią. Lietuva per ją neteko gausios žydų bendruomenės – beveik 200 tūkst. bendrapiliečių, per amžius šalia gyvenusių ...
 • Baltijos šalių valstybingumo problema tarptautiniuose santykiuose
  Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių likimas buvo nulemtas Antrojo pasaulinio karo metais. Sovietų ir nacių agresyvi užsienio politika, karo eiga, Sovietų Sąjungos prisijungimas prie sąjungininkių, jos sėkminga kova su hitlerine Vo ...
 • Lietuvos sovietinė reokupacija ir sovietizacija
  Vokietijai pralaimint Antrąjį pasaulinį karą, 1944 m. vasarą frontas vėl priartėjo prie Lietuvos. Liepos 4 d. Raudonosios armijos daliniai kirto sieną šalies šiaurės rytuose ir po devynių dienų okupavo Vilnių. Į Lietuvos gilumą be ...
 • Ginkluota rezistencija ir sovietinės represijos
  Nacių okupacijos metais susikūrė platus rezistencinių pogrindžio organizacijų tinklas. Jo nariai ne tik įvairiomis formomis priešinosi nacistinei valdžiai, bet ir ruošėsi antrajai sovietų okupacijai. Daugelis jų tikėjosi, kad sugr ...
 • Lietuvos ūkis ir kultūra J.Stalino režimo metais
  Josifo Stalino valdoma Sovietų Sąjunga buvo totalitarinis režimas, skelbiantis apie siekį sukurti komunistinę visuomenę pagal marksistinę-leninistinę ideologiją. Jis buvo grįstas vienos partijos valdymu ir griežta hierarchija su d ...
 • Sovietinės Lietuvos valdymas: LKP ir KGB
  Sovietų Sąjungoje valdžia buvo tarsi susidvejinusi: veikė demokratinę santvarką imituojančios institucijos, o jų veiklą dubliavo ar griežtai kontroliavo vienvaldė Komunistų partija. Šį valdžios modelį sovietai pakartojo okupuotoje ...
 • „Atšilimo“ laikotarpio pokyčiai
  Sovietų Sąjungos diktatoriaus Josifo Stalino mirtis 1953 m. kovo 5 d. užbaigė ištisą epochą, po kurios prasidėjo lėtos permainos. Pretendentai į atsilaisvinusį vadovo postą ieškojo būdų, kaip užsitikrinti paramą ir įsitvirtinti v ...
 • Disidentinis judėjimas ir pasipriešinimas sovietizacijai
  Sovietams pavyko per dešimt metų įveikti su ginklu rankose Lietuvos laisvę gynusius partizanus, tačiau per visą okupacijos laikotarpį taip ir nesugebėjo visiškai palaužti tautinio ir religinio pasipriešinimo. Nors didžioji dalis v ...
 • „Sąstingio“ metai: visuomenė ir jos kasdienybė
  Ne visi įtakingi Sovietų Sąjungos politiniai veikėjai pritarė Nikitos Chruščiovo valdymo būdui, jo inicijuotoms permainoms, politinėms ir ekonominėms naujovėms, kultūros laisvėjimui, netgi Josifo Stalino nusikaltimų pasmerkimui. Š ...
 • Lietuvos kultūra vėlyvuoju sovietmečiu
  „Atšilimo“ laikotarpiu kultūra išgyveno permainingas tendencijas: iš pradžių laisvėjimo bangą, vėliau – naujus šuorus kaltinimų ir dėl nacionalizmo, ir dėl tariamo formalizmo bei abstrakcionizmo. Šios priešingos tendencijos turėjo ...
 • Pasaulio lietuvių bendruomenės veikla Šaltojo karo metais
  Pokariu Vakarų Europoje, daugiausia Vokietijoje, atsidūrė apie 60 tūkst. lietuvių. Politiniai pabėgėliai iš Lietuvos, vadinamieji dipukai (pagal anglišką santrupą DP – Displaced Persons), kelerius metus gyvenę pabėgėlių stovyklose ...
 • „Perestrojka“ SSRS ir Lietuva
  Po Leonido Brežnevo mirties 1982 m. SSRS generaliniu sekretoriumi tapęs KGB vadovas Jurijus Andropovas bandė gelbėti „sąstingio“ metais į ekonomines ir socialines negandas įklimpusią sistemą. Jis ėmėsi nuosaikių ekonominių reformų ...