kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990

Istorija

Istorija > LDK bajorų Respublikos įtvirtinimas. Reformacija
Ar žinai?

Renesanso atėjimas į LDK

Renesansas − tai Vakarų Europos kultūros istorijos epocha paprastai datuojama XIV−XVI a. Nors jis paplito po visą Vakarų Europą, bet pagrindinis centras buvo Italija. Renesansas pasiekė ir Vidurio Europos šalis, tačiau jose nebuvo nei antikos palikimo, nei tiek aukštos kultūros miestų su senais universitetais. Renesansas šiame regione reiškėsi tik valdovų ir didikų dvaruose, atvykėlių iš Italijos dėka. Panašiai Renesansas atėjo ir į Lietuvą. Nors humanistinį išsilavinimą turinčių žmonių buvo jau didžiojo kunigaikščio Aleksandro dvare, tačiau proveržis įvyko 1519 m. po Žygimanto Senojo vedybų su Milano kunigaikštyte Bona Sforza. Ji į Lenkiją ir Lietuvą atsivežė italų architektų, dailininkų, muzikų, Renesanso dvasia išauklėjo Žygimantą Augustą. Su Bonos vardu siejamas įvairių naujovių įdiegimas: nuo šakutės iki įmantrių pokylių šokių. Jos ir Žygimanto Augusto iniciatyva renesansiniu stiliumi buvo perstatyta Vilniaus žemutinė pilis − svarbiausias lietuviškas renesansinės architektūros paminklas.
„Itališką madą“ pamažu perėmė ir Lietuvos diduomenė (ypač Radvilos), o kažkiek netgi miestiečiai. Žemutinės pilies architektūra darė poveikį didikų rezidencijoms ar jų funduotoms bažnyčioms, miestiečių namams. Renesanso knygų būta ne tik valdovo Žygimanto Augusto, bet ir bajorų ar net miestiečių bibliotekose.
Humanistinė dvasia atsispindėjo tuo metu Lietuvoje rašomoje poezijoje ir publicistikoje. Augantį susidomėjimą valstybės istorija ir kolektyvinės istorinės atminties poreikį išreiškė istoriografijos žanras. Ryškus jo atstovas − lenkiškai rašęs Motiejus Stryjkovskis (Maciej Stryjkowski), kurio svarbiausias veikalas buvo
Lenkų, lietuvių, žemaičių ir visos Rusios kronika (išleista 1582 m. Karaliaučiuje).
XVI a. buvo išplėtota romėniškoji lietuvių kilmės legenda, užuominų apie ją randama dar lenko Jono Dlugošo XV a. rašytoje kronikoje. Pasak jos, į Lietuvą atvyko keturių Romos patricijų giminių atstovai, o jų vadas buvęs Palemonas. Pastarojo palikuonys pradėjo Gediminaičių dinastiją. Taip buvo išaukštinta LDK valdančiosios dinastijos ir didikų kilmė, o Lietuvos istorija susieta su šlovingąja Roma. Be to lietuvių kilmės iš romėnų idėjos pagrindu, taip pat dėl tam tikro kalbos panašumo buvo teigiama, kad lotynų kalba − tai tikroji, arba gimtoji lietuvių kalba. Buvo siūloma ją atgaivinti (Mykolas Lietuvis, Augustinas Rotundas).
Vis dėlto laikyti Renesansą atskira Lietuvos kultūros epocha vargu ar būtų tikslinga. Pirmiausia, Lietuvoje XVI a. niekas negalėjo „atgimti“, nes kaip integrali Vakarų krikščioniškosios civilizacijos dalis ji dar buvo „naujokė“ atkakliai mėgdžiojanti tai, kas jau buvo tapę kitų katalikiškos Europos visuomenių egzistencine savastimi. Be to, Lietuva iš esmės tik sekė periferiniu Lenkijos renesansiškosios kultūros modeliu. Todėl galima kalbėti tik apie Renesanso apraiškas įvairiose srityse. Tiesa, tų apraiškų XVI a. antroje pusėje Lietuvoje netgi gausėja, bet šis laikotarpis dėl jėzuitų veiklos jau labiau siejamas su baroku. Kita vertus, LDK Renesanso epochos Europoje kontekste pati gimė kaip savitas ir visavertis europietiškos kultūros reiškinys.

Nerijus Babinskas
Romėniškoji lietuvių kilmės legenda.Jurginis apie Jono Dlugošo lietuvių kilimo iš romėnų teoriją.Palubinskių, kildinusių save iš Palemono, genealoginio medžio fragmentas. Aut. A. Tarasevičius, 1672.Humanizmo apraiškos LDK.Žygimanto Augusto bibliotekos knyga.Renesanso apraiškos LDK literatūroje.Raila apie Renesansą Lietuvoje.Čerbulėnas ir Baršauskas apie Renesanso architektūrą.Čerbulėnas apie Renesanso laikotarpio statybas Lietuvoje.Baršauskas apie Vilniaus Žemutinę pilį.Vilniaus Žemutinės pilies rūmai. Než. dail., pagal P. Rosį.Renesanso centrai Europoje.Europos universitetai, kuriuose mokėsi mokėsi studentai iš LDK (iki 1579 m.Jurginis apie Lietuvos Renesanso kultūros nešėjus.Bonos Sforzos maldaknygė, apie 1500 m.Bona Sforza. Medalis, 1546.Žygimantas Senasis. Dail. Lucas Cranachas, XVI a. vid.Alberto Goštauto antkapio bareljefas. Aut. Bernardas Zanobijus de Džanotis, apie 1535-1541 m.Vietos Vilniaus centrinėje dalyje, kurių statybai ar rekonstrukcijai įtaką darė Renesanso sąjūdis.

Ar žinote, kad...

Knygos XVI a. buvo labai brangios, didesnius jų rinkinius tegalėjo įsigyti karaliai ir kunigaikščiai. Vidutiniškai už žirgą galima buvo nusipirkti 4 knygas, už jautį − 2, o už vieną knygą − 3 avinus.

Pagal
Juozas Jurginis,
Renesansas ir humanizmas Lietuvoje, Vilnius: Vaga, 1965, p. 123.