kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990

Istorija

Istorija > LDK bajorų Respublikos įtvirtinimas. Reformacija
Ar žinai?

Radvilos. Barbora Radvilaitė ir Žygimantas Augustas

Radvilų giminė kilo iš Astikų šeimos, kurios atstovai jau Vytauto laikais užėmė svarbius LDK postus. XVI a. ji tapo viena įtakingiausių LDK šeimų ir iki pat XVIII a. pabaigos išlaikė šias pozicijas. Jie laikė savo rankose svarbias Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tiek pasaulietines, tiek ir bažnytines pareigybes. Suskaičiuota, kad ši giminė buvo lopšys 1 karalienei, 1 kardinolui, 37 vaivadoms, 22 ministrams (kancleriai, maršalkos, etmonai, iždininkai), 3 vyskupams ir daugybei kitų žemesnių LDK pareigūnų. Kartu Radvilos buvo ir turtingiausia ano meto didikų giminė, dvarus skaičiavusi tūkstančiais. Jie turėjo ne vieną rezidenciją Vilniuje, jiems priklausė Dubingiai, Biržai ir Kėdainiai, Palenkės Biala bei Vengrovas, šiandieninėje Baltarusijoje esantys Myras, Sluckas, Kleckas, Nesvyžius, Ukrainoje – Olyka.
Radvilos vieninteliai buvo tituluojami Šventosios Romos imperijos kunigaikščiais. 1518 m. imperatorius Maksimilijonas I Mikalojui Radvilai Jaunesniajam (1470–1522) pirmam iš Radvilų giminės suteikė Šv. Romos imperijos kunigaikščio titulą, o 1547 m. šį titulą iš imperatorius Karolio V rankų gavo pusbroliai Mikalojus Radvilas Rudasis (1512–1584) ir Mikalojus Radvila Juodasis (1515–1565). Ryškų pėdsaką Lietuvos istorijoje paliko du Radvilos Juodojo sūnūs. Būsimasis Trakų ir Vilniaus vaivada Mikalojus Kristupas Našlaitėlis (1549–1616) į istoriją įėjo savo piligrimine kelione į Jeruzalę ir apie ją parašyta knyga. Savo kelionių dienoraščius rašė ir jo brolis Jurgis (1556–1600). Tačiau svarbiausia, kad šis Radvila tapo pirmuoju kardinolu Lietuvos istorijoje. Dar daugiau, šioje galingiausioje LDK didikų šeimoje gimė būsimoji karalienė. 1547 m. garsieji Radvilos ne tik išsirūpino kunigaikščio titulą, bet ir slapta ištekino už Lietuvos didžiojo kunigaikščio (nuo 1544), būsimo Lenkijos karaliaus (nuo 1548) Žygimanto Augusto Radvilos Rudojo seserį Barborą. Valdovo giminaičiais tapusių Radvilų įtaka dar labiau išaugo. Tiesa, oficialiai Barbora buvo vainikuota Krokuvoje tik 1550 m., o po metų palaužta ligos – mirė. Tačiau svarbiausia tai, kad Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto meilė tapo ne tik viena romantiškiausių, bet ir pirmąja didele meilės istorija Lietuvos istorijoje, prilygstančia šekspyriškąjai Romeo ir Džuljetos meilei.
Radvilų garsumas ir nuopelnai.Radvilų giminės genealogija.Radvilų genealoginis medis. Aut. P. Böse, 1742.Radvilos B. Paprockio herbyne (1578).Radvilų herbas 1547 m. kunigaikščio titulo suteikimo privilegijoje.Šv. Romos imperatorius suteikia kunigaikščio titulą Radvilai Juodajam 1547 m. Než. dail., XVII-XVIII a.Jurgis Radvila. Než. dail., XVI a. pab.Mikalojus Radvila Rudasis. Aut. D. Custodius, 1603.Radvilų rūmai Nesvyžiuje. Dail. N. Orda, XIX a. II p.Apie Nesvyžiaus rezidenciją.Radvilų rūmai Vilniuje. Medalis, aut. S. Dadleris, 1653.Radvilų pilis Biržuose. Medalis, aut. J. Höhn jaunesn., 1675.Radvilų piligrimystės.Kardinolas Jurgis Radvila. Než. dail., XVII a. pr.Radvila Našlaitėlis. Než. dail., XVIII a. I p.Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto meilės istorija.Barboros laiškas Žygimantui Augustui.Barbora Radvilaitė Než. dail., XVIII a. I p.Žygimanto Augusto žmonos - Elžbieta ir Barbora. Než. dail., 1543-1551.Dubingiai. Dail. N. Orda, XIX a. II p.Barboros Radvilaitės mirtis. Dail. J. Simmler, 1860.Katedroje 1931 m. rasti Elžbietos Habsburgaitės, Aleksandro Jogailaičio, Barboros Radvilaitės karstai. Fot. Zdanovskiai.„Barboros rūmai“ Vilniuje XVIII a. pab. Aut. P. Rosis.Žygimantas Augustas su Barbora Vilniuje. Dail. J. Matejko, 1864.

Ar žinote, kad...

Mikalojus Radvila Juodasis, anot amžininkų, prieš mirtį išsitepė visas gyvsidabriu, kad sumažintų podagros skausmus. 1565 VI 10 nuncijaus Giovanni Francesca Commendone laiške rašoma, kad Radvila tai padarė pats, nepaisydamas gydytojo perspėjimo: “netrukus po to išsitepimo prasidėjo skausmai, kankino jį ištisas tris dienas be pertraukos taip, kad išsprogo akys, plyšo ausys ir lūpos, po to išpūtė jam šonus, o galų gale skilo galva į dvi dalis taip, kad mirė apleistas Dievo“.