kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990

Istorija

Istorija > LDK bajorų Respublikos įtvirtinimas. Reformacija
Ar žinai?

Liublino unija. Gediminaičių dinastijos pabaiga

Nuo 1385 m. Lietuvą ir Lenkiją valdė Gediminaičių (Jogailaičių) dinastija. Lenkijos politikai siekė panaikinti Lietuvos suverenumą, o Lietuvos valstybinės institucijos stengėsi atmesti šias pretenzijas. Tokia padėtis išliko iki XVI a. 7-ojo dešimtmečio.
XVI a. 6-7-ojo dešimtmečių sandūroje, siekdama užvaldyti bent dalį Livonijos teritorijos, LDK aktyviai įsitraukė į jos dalybas. 1562 m. pasibaigus paliauboms su Maskva prasidėjo karo veiksmai visame rytų pasienyje. Situacija Lietuvai klostėsi nepalankiai. Sunkaus karo su Maskva sąlygomis tiek Lenkija, tiek karo sunkumų ir finansinės naštos slegiama lietuvių bajorija pradėjo reikliai kelti unijos klausimą.
1563 m. pabaigoje į Lenkijos seimą Varšuvoje atvykus Lietuvos atstovams prasidėjo diskusijos dėl unijos. LDK delegacijai vadovavo Mikalojus Radvila Juodasis. Lietuvių ir lenkų nuomonės unijos klausimu labai skyrėsi. Žygimantas Augustas pasidavęs lenkų įtakai palaikė jų pusę. Ginčams užsitęsus keletą mėnesių Lietuvos atstovai išvažiavo pakvietę derybas tęsti Lietuvoje. Lietuvos atstovams išvykus valdovas patvirtino lenkų naudai pakoreguotą tarpinio susitarimo tekstą ir perleido savo tėvonines teises į LDK Lenkijos karūnai. 1564 m. birželyje Bielsko seime Lietuvos ponų taryba lenkų atstovams dalyvaujant atrėmė lietuvių bajorų siūlymus dėl nuolaidų lenkams unijos klausimu. Šiuo laikotarpiu į diskusijas dėl unijos įsitraukė ir abiejų šalių literatai.
Tęsiantis karui su Maskva LDK vilkino derybas dėl unijos su Lenkija, juo labiau kad Livonijos karo reikalais kurį laiką ėmė aktyviau rūpintis ir pats Žygimantas Augustas. Tačiau, kai 1567 m. valdovo entuziazmas karo atžvilgiu išblėso, lietuvių pusė nebegalėjo atidėlioti unijos su Lenkija klausimo sprendimo. Vis dėlto paruošiamajame seime, vykusiame 1568 m. gruodžio mėn. Vohinėje (Vainoje), LDK išsireikalavo iš valdovo privilegiją, kuria įsipareigota apsaugoti Lietuvos valstybę ir faktiškai panaikinančią tėvoninių teisių į Lietuvą atsisakymą Lenkijos karūnos naudai.
1569 m. sausio mėn. Liubline prasidėjo derybos. Derybas vykdė Lietuvos seimo delegatai iš ponų tarybos (faktiškai lyderis buvo Mikalojus Radvila Rudasis). Kiekviena pusė pateikė savo unijos sutarties projektą. Lenkai lietuvių pateiktu projektu pasipiktino ir jį atmetė. Deryboms įstrigus unijos reikalą pažadėjo išspręsti Žygimantas Augustas. Taip susiklosčius aplinkybėms, nepaisant valdovo įkalbinėjimų, Lietuvos delegacija iš Liublino išvyko. Tuomet Žygimantas Augustas lenkų reikalavimu pasirašė privilegijas dėl Palenkės ir Voluinės vaivadijų prijungimo prie Lenkijos (birželio mėnesį nuo LDK taip pat buvo atplėštos Kijevo ir Braclavo vaivadijos). Iš viso LDK prarado apie pusę savo teritorijos. Lietuva karo su Maskva sąlygomis atsidūrė dar ir ant pilietinio karo su savo valdovu, remiamu galingos Lenkijos, slenksčio.
Naują Lietuvos ponų tarybos siųstą delegaciją 1569 m. balandžio mėn. priėmė Lenkijos senatas ir derybos buvo atnaujintos. Lietuviai iš esmės sutiko sudaryti uniją, bet protestavo prieš vaivadijų atplėšimą. Lenkai nieko apie tai nenorėjo girdėti ir balandžio 23 d. net paskelbė visuotinį Lenkijos kariuomenės šaukimą. Vis dėlto derybos nenutrūko, o birželio mėn. prasidėjo baigiamasis jų etapas. Sumanios Jono Chodkevičiaus diplomatijos dėka lietuvių delegacijai pavyko išsiderėti reikšmingų nuolaidų LDK valstybingumui išaugoti. Liepos 1 d. unijos sutartis buvo sudaryta ir jai prisiekta. Unijos aktas skelbė, kad Lenkija ir LDK nuo šiol sudaro vieną nedalomą „kūną“. Seimai busią bendri ir rinksiąsi Lenkijoje (Varšuvoje), valdovas bus vainkuojamas tik Krokuvoje (tačiau didžiojo kunigaikščio titulas paliekamas), pinigų kursas suvienodinamas, panaikinti tarpusavio muitai, o Livonija bus valdoma bendrai. Pagal šią sutartį Lietuva išsaugojo atskirą administraciją (urėdus), teisę, teritoriją, kariuomenę, iždą.
Unijos nuostatos išsaugojo sukurto politinio darinio dvilypumą, kuriam įvardyti istorikai neranda tikslaus termino: vienais bruožais ji primena konfederaciją, kitais − federaciją, nors iš kai kurių bendriausių formuluočių išplaukia, kad tai turėtų būti unitarinė valstybė. Bet kuriuo atveju tai buvo labai reikšmingas posūkis Lietuvos istorijoje, nors LDK ir išliko politiniu subjektu.
Iš trečios Žygimanto Augusto santuokos su Kotryna Habsburgaite taip pat negimė įpėdinis, todėl 1572 m. po valdovo mirties nutrūko ir Gediminaičių-Jogailaičių dinastija ir Jungtinėje Abiejų Tautų Respublikoje (ATR) prasidėjo renkamų valdovų laikotarpis.
Nerijus Babinskas
Pasiruošimas ir derybos dėl unijos.Gudavičius apie Jono Chodkevičiaus vaidmenį derybose dėl unijos.Liublino panorama iš Brauno Pasaulio miestų atlaso 1618.Mikalojus Radvila Juodasis. Aut. H. Leibovičius, XVIII a.Mikalojus Radvila Rudasis. Aut. H. Leibovičius, XVIII a.Liublino unijos sutartis.Jučas apie Liublino unijos pobūdį.Bumblauskas apie Liublino unijos pasekmes ir jų dabartinį vertinimą.Bumblauskas apie valstybingumo po Liublino unijos pobūdį.Rachuba apie LDK integraciją į ATR po Liublino unijos.Liublino unija. Dail. J. Matejko, 1869.Arasas su Lenkijos ir Lietuvos herbais, apie 1555.Liublino Švč. Trejybės koplyčia.Paminkalas Liublino unijai Liubline.Gediminaičių dinastijos pabaiga.Žygimanto Augusto mirtis Knišine. Dail. J. Matejko, 1886.Žygimantų koplyčia Vavelyje. Dail. A. Gryglewski, 1867.Žygimanto Augusto herbas iš šv. Mykolo riterių ordino herbyno.LDK teritoriniai praradimai 1569 m.

Ar žinote, kad...

Birželio 28 d. bendrame pasitarime Jonas Chodkevičius, visų pirma apeliuodamas į Zigmantą Augustą, pasakė reziumuojančią kalbą. Ji buvo aptarta lietuvių delegacijos, surežisuojant visą jos laikyseną. Dievos vardu Jonas Chodkevičius apeliavo į valdovo sąžinę, ir visi Lietuvos delegatai krito ant kelių prieš savo didįjį kunigaikštį. Žemaičių seniūno kalba atitiko visas renesanso retorikos taisykles ir nuoširdžiai užgavo žmonių sielas. Tikros ašaros riedėjo delegatų skruostais, pravirko net kai kurie lenkų žiūrovai.

Pagal
Edvardas Gudavičius,
Lietuvos istorija. Nuo seniausių laikų iki 1569 metų, pakartotinis leidimas. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos ledykla, 2001, p. 643−644.