kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990

Kalba

Kalba > Stilistika ir retorikos pagrindai
Ar žinai?

Stilistinių figūrų samprata ir klasifikacija

Stilistai menines priemones skirsto į variantus, sinonimus ir stiliaus figūras.
Variantai – kalbos vieneto atmaina, kitas tos pačios reikšmės pavidalas. Žodžio variantai yra to paties žodžio kitas pavidalas:
aketėeketė; storpilvisstorapilvis. Žodžio formų variantų yra darybinių (rašąsrašantis) ir kaitybinių (rudensrudenio). Variantai padeda lanksčiau, įvairiau reikšti mintį ir santykį su jos turiniu. Jie nėra tokie vertingi kaip sinonimai ar figūros, nes tarp savęs nesiskiria semantiniais atspalviais, tačiau daugelis turi stilistinių skirtumų.
Sinonimai – artimos arba tos pačios reikšmės kalbos vienetai. Jie skirstomi į leksinius (
kalbėtišnekėti), darybinius (sūpynėssūpuoklės), frazeologinius (nosį riestigurklį pūsti), morfologinius (Kuo skundžiatės?Kuo skundžiamės?), sintaksinius sinonimus (Tu nesuprasiNe tau suprasti!Ar tu suprasi?!). Be tikrųjų, sisteminių, sinonimų skiriami kontekstiniai. Jais vadinami žodžiai, tarp kurių sinonimijos ryšiai susidaro laikinai, tam tikrame kontekste. Svarbiausios sinonimų funkcijos – tikslinamoji, ekspresinė ir estetinė.
Stiliaus figūros – ypatingas, nestandartinis kalbinės raiškos būdas. Figūros apima visus kalbos lygmenis: semantinės (tropai), darybinės (stilistiniai naujadarai), morfologinės (figūrinis formų vartojimas), sintaksinės (figūrinis sintaksinių konstrukcijų vartojimas), fonetinės (pasakymo garsinės sandaros aktualizacija) ir grafinės figūros (figūriniai eilėraščiai ir t. t.). Semantinėms figūroms priskiriami meniniai palyginimai, o pagrindiniais tropais laikomos metafora (tai žodžio reikšmės perkėlimas pagal panašumą) ir metonimija (žodžio reikšmės perkėlimas, grindžiamas sąvokų ryšiu). Metaforos ir metonimijos atmainos: hiperbolė (meninis padidinimas), įasmeninimas (kai negyviems daiktams suteikiamos gyvųjų ypatybės), alegorija (ne žodžio, o pasakymo perkeltinė reikšmė), ironija (reikšmės perkėlimas priešingą reikšmę turinčiam žodžiui), sinekdocha (reikšmės perkėlimas grindžiamas kiekybiniu santykiu – dalis vietoj visumos arba atvirkščiai, rūšis vietoj giminės arba atvirkščiai, vienaskaita vietoj daugiskaitos arba atvirkščiai), antonomazija (tikrinio vardo vartojimas bendrine reikšme arba atvirkščiai), perifrazė (tiesioginio pavadinimo keitimas aprašomuoju posakiu), pleonazmas (tos pačios sąvokos pakartojimas kitais žodžiais), kalambūras (skirtingos reikšmės žodžių garsinis tapatumas arba panašumas),oksimoronas (antoniminių žodžių gretinimas), paradoksas (neįprasta mintis, iš pirmo žvilgsnio prieštaraujanti sveikam protui).
Sintaksinės figūros – tai ypatingi sakinių sudarymo bei vartojimo būdai. Skiriamos trys figūrų grupės: retorinės, komponavimo ir redukcinės. Būdingiausios retorinės figūros yra retorinis klausimas, retorinis sušukimas ir retorinis kreipinys. Komponavimo figūromis vadinami sakinio dalių ar sakinių išdėstymo būdai, didinantys minties ekspresyvumą. Būdingos komponavimo figūros yra inversija (neįprasta žodžių tvarka sakinyje), paralelizmas (išplėsta dviejų ar daugiau reiškinių gretinimas), antitezė (priešingų dalykų gretinimas, išreikštas panašios sandaros sintaksinėmis konstrukcijomis), kartojimas (kartojamais žodžiais iškeliamas veiksmo stiprumas ar trukmė, gausa), išvardijimas (daiktų, ypatybių, veiksmų išvardijimas), laipsniavimas (komponentų išvardijimas didėjančia arba mažėjančia tvarka), korekcija (pasakytos minties patikslinimas, pakeitimas) ir periodas (ilgas sakinys, kurio pirmoji dalis kylančią, o antroji krintančią intonaciją). Redukcinėmis figūromis stilistikoje vadinamos elipsė (numanomų sakinio dalių praleidimas) ir nutylėjimas (nebaigta mintis).

Ar žinote, kad...