kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990

Kalba

Kalba > Kalbos tiriamojo darbo etapai

Tyrimo rezultatų pristatymas


Tyrimo rezultatai paprastai aprašomi skirtingo žanro mokslinio stiliaus tekstuose, tačiau jų pagrindas – trinarė struktūra: įvadas, pagrindinė (tiriamoji) darbo dalis ir išvados.
Įvade visų pirma formuluojama tyrimo problema ir tiriamojo darbo autoriaus išsikeltas tikslas, pagrindžiamas požiūris, kaip to tikslo galima pasiekti. Įvade reikia apibūdinti, kas iki šiol tuo klausimu yra žinoma, o kas lieka neatsakyta. Čia paprastai aprašoma ir surinkta medžiaga – iš kokių šaltinių ji buvo rinkta, kiek ir kokių duomenų sukaupta, kodėl jie rinkti būtent taip, kokių duomenų ir kodėl buvo atsisakyta, su kokiais sunkumais juos renkant susidurta ir pan.
Būtina plačiau aptarti tiriamojo darbo metodus, taikytus renkant ir apdorojant duomenis: gal medžiagai surinkti buvo pasinaudota eksperimentu (būtina jį kruopščiai aprašyti), gal apklausomis (patartina pateikti tokios apklausos pavyzdį). Gal tyrėjas nusprendė pasitikrinti savo hipotezę apklausdamas kitus kalbos vartotojus? Gal rezultatus apdorojo kompiuteriniais metodais? Ir pan. Surinktus duomenis reikėtų įvertinti patikimumo ir reprezentatyvumo požiūriu.
Įvadas baigiamas pagrindinės darbo dalies struktūros apibūdinimu ir pagrindimu.
Čia būtina aptarti ir sunkumus, su kuriais susidurta atliekant tyrimą ar padėkoti už kitų suteiktą pagalbą.
Vadinamoji pagrindinė darbo dalis paprastai skirstoma į skyrius ir poskyrius, kurie arba atitinka tiriamojo darbo etapus, arba vieni iš jų pristato teorinį darbo pagrindą, o kiti analizuoja konkrečius mokslinio darbo rezultatus. Konkretaus darbo pagrindinės dalies struktūrą turi lemti pats tiriamasis objektas ir jam analizuoti taikoma metodologija. Joje nagrinėjama pati mokslinio darbo problema, keliamos ir tyrinėjamos dalinės hipotezės, kuriomis mokslininkas vadovaujasi siekdamas įgyvendinti išsikeltus uždavinius, nuosekliai aprašomi surinkti duomenys ir jų analizės rezultatai.
Baigiamoji mokslinio darbo dalis –
išvados. Jos yra išties labai svarbus atlikto darbo rezultatų apibendrinimas ir todėl jas rašant svarbu ne mechaniškai pakartoti tai, kas buvo jau pasakyta, bet pateikti ir tam tikrą kontekstą. Paprastai jos siejamos su tyrimo uždaviniais – jose atsispindi konkrečiais tyrimo etapais pasiekti rezultatai.
Kitas struktūrines dalis, pavyzdžiui, titulinį lapą, turinį ar santrauką, turi ne visi rašto darbai. Dar viena būtina struktūrinė darbo dalis – šaltinių ir literatūros sąrašas – nedidelės apimties rašto darbuose yra integruojama į patį tekstą (bibliografiniai naudotų šaltinių ir literatūros aprašai gali būti pateikti ne tik atskirai, bet ir išnašose).
Didesnės apimties mokslo tiriamieji darbai turi priedus, kuriuose pateikiama surinkta medžiaga, papildomos diagramos, lentelės (jos turi turėti pavadinimą ir eilės numerį).

Ar žinote, kad...