kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990
EU
VU
LLTI

Apšvieta

 • Šviečiamasis klasicizmas
  Klasicizmo stilius (nuo lot. classicus – pavyzdinis) literatūroje susiformavo XVII a. Prancūzijoje. Kai kuriose literatūros tradicijose (anglų, vokiečių, lenkų, lietuvių) klasicizmas įsitvirtino ir suklestėjo XVIII a., Apšvietos e ...
 • Bogušas
  Lietuvos kultūros tyrinėtojas ir publicistas Pranciškus Ksaveras Bogušas gimė 1746 m. sausio 1 d. Vaisgeniuose (Ukmergės r.). Studijavo Vilniaus akademijoje ir Romoje. 1761 m. įstojo į Jėzuitų ordiną, o 1767 m. tapo kunigu. Už ...
 • Donelaitis
  Kristijonas Donelaitis (1714 01 01–1780 02 18) – vienas savičiausių XVIII a. Europos poetų, lietuvių literatūros klasikas, sukūręs Prūsijos lietuvių bendruomenės – lietuvininkų tautos – epą, liuteronų kunigas, Tolminkiemio (dabar ...
 • Karpavičius
  Mykolas Pranciškus Karpavičius (1744–1803) – žymiausias Apšvietos pamokslininkas Lietuvoje ir Abiejų Tautų Respublikoje, valstybės ir visuomenės reformų rėmėjas, Vilniaus universiteto profesorius, Lietuvos Tautos Aukščiausiosios T ...
 • Kosciuška
  Tadas Kosciuška (1746–1817) – karo vadas ir politikas, kovojęs už amerikiečių, lietuvių, lenkų tautų laisvę, siekęs pasaulyje įgyvendinti Apšvietos keltus žmonių laisvės ir lygybės idealus. Amerikos ir Abiejų Tautų Respublikos kar ...
 • LDK apšvietos poezija
  LDK apšvietos poezija
 • Poška
  Poetas, istorikas ir leksikografas Dionizas Poška (Paškevičius) gimė apie 1765 m. Lėlaičiuose (Mažeikių r.). Mokėsi Kražių mokykloje, pasirinkęs teisininko profesiją, Raseinių teismuose dirbo advokatu. Nuo 1790 m. gyveno Bardžiuos ...
 • Sniadeckis
  Sniadeckis
 • Stanevičius
  Simonas Stanevičius (1799–1848) – gimė Kanopėnų bajorkaimyje, Raseinių apskrityje, Viduklės valsčiuje, smulkiųjų žemaičių bajorų šeimoje. Nėra žinoma, kur išėjo ankstyvuosius mokslus; 1817–1818 m. jau mokėsi Kražių gimnazijoje ir ...
 • Šimkevičius
  Jokūbas Šimkevičius (Jakób Szymkiewicz, 1775–1818) – gydytojas, vienas pediatrijos pradininkų bei pirmasis blaivybės idėjos propaguotojas Lietuvoje ir Lenkijoje, žymus masonas, visuomenės veikėjas, satyrikas, Nenaudėlių draugijos ...
 • Valiūnas
  Poetas Silvestras Teofilis Valiūnas gimė 1789 m. liepos 11 d. Paūnikiuose (Raseinių r.), mirė 1831 m. Žemaitijoje (tiksli data ir vieta nežinomos). Mokėsi Raseiniuose, 1812 m. baigė Vilniaus vyriausiąją kunigų seminariją, tačiau k ...
 • Gėte
  Johanas Volfgangas Gėtė (Johann Wolfgang Goethe, 1749–1832) – viena iškiliausių Apšvietos epochos asmenybių, vokiečių poetas, prozininkas, dramaturgas, filosofas, mokslininkas, diplomatas. Gimė Frankfurte prie Maino protestantų mi ...
 • Hiolderlynas
  Frydrichas Helderlinas (Friedrich Hölderlin, 1770–1843) – poetas, prozininkas, vertėjas, vienas žymiausių Naujųjų laikų vokiečių rašytojų. Jo kūrybai vieta atrandama tarp Veimaro klasikos ir Romantizmo. Helderlinas anksti neteko t ...
 • Kantas
  Imanuelis Kantas (vok. Immanuel Kant, 1724–1804) – Prūsijos filosofas, apibendrinęs Apšvietos minties pasiekimus, viena svarbiausių moderniosios filosofijos asmenybių. Jis iškėlė žmogaus autonomijos, savarankiškumo idėją: teigė, k ...
 • Ruso
  Vienas žymiausių Apšvietos epochos filosofų ir rašytojų, sentimentalizmo literatūros pradininkas Žanas Žakas Ruso (Jean-Jacques Rousseau) gimė 1712 m. birželio 28 d. Ženevoje (Šveicarija), šveicarės ir prancūzo laikrodininko šeimo ...
 • Sviftas
  Džonatanas Sviftas (Swift, Jonathan) ‒ anglų ir airių rašytojas satyrikas gimė 1667 m. lapkričio 30 d. Dubline (Airija), mirė 1745 m. spalio 19 d. Dubline. Dublino universitete studijavo teologiją. Krašte prasidėjus politiniams ne ...
 • Volteras
  Volteras, kurio tikrasis vardas Fransua Mari Arujė (Francois Marie Arouet Voltaire, 1694–1778, Prancūzija) – vienas žymiausių Apšvietos epochos filosofų, prancūzų rašytojas, istorikas. Jis gimė Paryžiuje, tėvas buvo advokatas ir k ...