kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990

Literatūra

Literatūra > Apšvieta

Poška


Poetas, istorikas ir leksikografas Dionizas Poška (Paškevičius) gimė apie 1765 m. Lėlaičiuose (Mažeikių r.). Mokėsi Kražių mokykloje, pasirinkęs teisininko profesiją, Raseinių teismuose dirbo advokatu. Nuo 1790 m. gyveno Bardžiuose. Bendravo su daugeliu to meto žymių žmonių (vyskupu Juozapu Arnufu Giedraičiu, grafu Nikolajumi Rumiancevu, universiteto profesoriais Joachimu Leleveliu (Lelewel), Ivanu Loboika, poetais Silvestru Valiūnu, Simonu Stanevičiumi, švietėju Kajetonu Nezabitauskiu), tapo Žemaičių kultūrinio sąjūdžio centrine figūra. Poška domėjosi Lietuvos praeitimi: kasinėjo senkapius ir piliakalnius, rinko senienas, nukirsdinto tūkstantmečio ąžuolo (Baublio) kamiene 1812 m. įrengė pirmąjį Lietuvoje senienų muziejų. Rašė lietuvių ir lenkų kalbomis savo raštams neteikdamas mokslinės reikšmės, todėl diduma jo kūrinių liko rankraščiais – daugiausia storame sąsiuvinyje
Bitelė Baublyje (Pszcołka w Baublu), kuriame gausu ne tik Poškos, bet ir kitų autorių grožinių kūrinių, sentencijų, straipsnių (Poškos ranka užrašyta ⅔ visų tekstų). Gyvam esant buvo išspausdinta eiliuotas laiškas „Pas Ksaverą Bogušą, lietuvį, ir Jokimą Lelewelį, mozūrą“ (1810) ir du istoriniai straipsniai.
Žymiausias Poškos kūrinys – epinė poema „Mužikas Žemaičių ir Lietuvos“, kuris parašytas sekant lenkišku anoniminiu kūriniu „Lenkų mužikas“ (Ch
łop polski). Čia derinama klasicistinė retorika, šnekamosios kalbosintonacijos, panegirinis stilius, realistinis valstiečio buities vaizdavimas, socialiniai kontrastai, ironija. Taip pat parašė idilę „Mano darželis“, odę „Balsas prie Dievo dėl užlaikymo dienų Aleksandro imperatoriaus“, elegiją „Rauda po gailingo smerčio Aleksandro pirmo, imperatoriaus visos Rosijos“, eiliuotų laiškų, panegirikų, išvertė lenkų poezijos.
Lenkų kalba rašytuose istoriografiniuose darbuose autorius gilinosi į tolimą lietuvių tautos praeitį, mitologiją, religiją, bandė pagrįsti teoriją apie lietuvių kilmę iš herulų, kurią jungė su legenda apie Palemoną.
Paskutiniuosius kelerius gyvenimo metus Poška rašė lenkų-lotynų-lietuvių kalbų žodyną, kurio nespėjo baigti. Vertė Ovidijaus kūrinius, Vergilijaus
Eneidą, bet vertimai neišliko. Mirė 1830 m. gegužės 12 d. Bardžiuose, palaidotas Kaltinėnuose (Šilalės r.).

Eugenijus Žmuida
Dionizas Poška. Poezija.Vytautas Vanagas. Dionizas Poška.Vytautas Vanagas. Dionizas Poška - žemaičių kultūrinio sąjūdžio centrinė figūra.Brigita Speičytė. Dionizo Poškos kultūrinis manifestas.Bitelė Baublyje. Antologija.Dionizas Poška. Laiškas.Dionizo Poškos Baublys.

Ar žinote, kad...