kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990

Literatūra

Literatūra > Apšvieta

Bogušas


Lietuvos kultūros tyrinėtojas ir publicistas Pranciškus Ksaveras Bogušas gimė 1746 m. sausio 1 d. Vaisgeniuose (Ukmergės r.). Studijavo Vilniaus akademijoje ir Romoje. 1761 m. įstojo į Jėzuitų ordiną, o 1767 m. tapo kunigu. Už dalyvavimą Tado Kosciuškos sukilime 1794–1795 m. rusų buvo ištremtas ir įkalintas Smolenske. Vėliau grįžo į Lietuvą, dirbo mokyklų generaliniu vizitatoriumi. Nuo 1804 m. gyveno Varšuvoje, dalyvavo Mokslo bičiulių draugijos veikloje. Bogušas lenkų kalba išleido veikalą
Apie lietuvių tautos ir kalbos kilmę (O początkach narodu į języka litewskiego), kuris suvaidino didelį vaidmenį lietuvių XIX a. nacionalinio atgimimo procese. Pirmą kartą po Mikalojaus Daukšos veikale vėl buvo iškelta lietuvių kalbos visuotinio vartojimo idėja, teigiama neatsiejama tautos ir jos kalbos vienybė. Bogušas analizavo priežastis, dėl kurių didžioji Lietuvos literatūros dalis buvo sukurta ne lietuvių, bet lotynų, lenkų, senąja gudų ir kt. kalbomis. Konstatuodamas, jog lietuvių kalba yra ties išnykimo riba, nes vartojama tik liaudies šnekamojoje, bet ne rašto kalboje, autorius teigė, jog lietuvių kalba yra turtinga, tinkama grožinei kūrybai ir iliustravo tai originalios bei antikinės poezijos vertimų pavyzdžiais. Bogušas studija buvo paveikta tuometės Europos romantinės minties ir susilaukė plataus atgarsio. 1811 m. ji buvo paskelbta rusų kalba, rankraščiuose liko vertimai į vokiečių ir prancūzų kalbas. Bogušas lenkų kalba yra parašęs atsiminimus, kelionių dienoraštį. Mirė 1820 m. gegužės 4 d. Varšuvoje.

Dainora Pociūtė-Abukevičienė


Pranciškus Ksaveras Bogušas. Traktatas apie lietuvių tautos ir kalbos pradžią.Giedrius Subačius. Ksavero Bogušo veikalas.Juozas Girdzijauskas. Ksaveras Bogušas.Pranciškus Ksaveras Mykolas Bogušas (1746-1820).

Ar žinote, kad...