kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990

Literatūra

Literatūra > Barokas

Bojeris


Laurencijus Bojeris (Boierus Laurentius), švedų kilmės LDK poetas, jėzuitų teologas, gimė apie 1561 m. Stokholme, Švedijoje. Bojeris Vilniuje studijavo teologiją, 1594 m. ten pat buvo įšventintas į kunigus. Buvo gabus mokslams, mokėjo daug kalbų. Keletą metų po studijų dėstytojavo įvairiose seminarijose, o nuo 1604 m. Vilniaus akademijoje dėstė poetiką, retoriką, teologiją, matematiką. Apie 1610 m. išvyko į Barnevą (Lenkija), kur ir mirė 1619 m. gegužės 13 d.
Dėstydamas Vilniaus akademijoje, 1606 m. išleido poemą lotynų kalba
Karolomachija. Įdomu, kad poemos autoriumi nurodytas tuometinis Vilniaus universiteto studentas Kristupas Zaviša, nes jėzuitų nuostatai draudė profesoriams spausdinti poetinius kūrinius savo vardu. Ši poema – vienas ryškiausių ankstyvojo Lietuvos Baroko poetinių kūrinių. Poemoje detaliai aprašomas 1605 m. rugsėjo 27 d. Vykęs Kircholmo (Salaspilio) mūšis, kuriame lietuvio, Žemaitijos seniūno ir Livonijos gubernatoriaus Jono Karolio Chodkevičiaus vadovaujama kariuomenė įveikė Švedijos karaliaus Karolio IX kariuomenę. Nuo dviejų Karolių vardų kilęs ir poemos Karalomachija pavadinimas („Karolių mūšis“). Kūrinio forma yra paveikta antikinių kūrinių, ypač ryški Vergilijaus Eneidos įtaka, turinyje akcentuojamos katalikybės idėjos, katalikybės pergalė prieš Reformaciją Lietuvoje.

Dainora Pociūtė-Abukevičienė

Laurencijus Bojeris. Karolomachija.Eugenija Ulčinaitė. Baroko epochos poema.Poemos CAROLOMACHIA 1606 m. leidimo pirmieji puslapiai.JONAS KAROLIS CHODKEVIČIUS, M. Bacciarellio 1781 m. tapytas portretas.SALASPILIO (Kircholmo) MŪŠIS 1605 m. autorius P. Snayers.

Ar žinote, kad...