kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990

Literatūra

Literatūra > Barokas

Dachas


Simonas Dachas, Rytų Prūsijos poetas, kūręs vokiečių ir lotynų kalbomis, gimė 1605 m. liepos 29 d. Pervalkoje (Prūsija, dabar Lietuva) ir mirė 1659 m. balandžio 15 d. Karaliaučiuje (dabartinis Kaliningradas, Rusija). Klaipėdoje Dachas lankė pradžios mokyklą. Nuo 1639 m. buvo Karaliaučiaus universiteto, kuriame ir pats studijavo filosofiją ir teologiją, profesorius, menininkų ratelio lyderis, savo poezijoje esmingiausiai įkūnijęs „Karaliaučiaus baroko“ poetinės mokyklos principus. Karaliaučiaus poetų ratelio kūryba yra svari vokiškosios ankstyvojo Baroko poezijos dalis, atspindėjusi Trisdešimties metų karo (1618–1648) religinę ir politinę tematiką, jo sukeltą sumaištį. Didžiausią Dacho kūrybos dalį sudaro religinė ir proginė poezija, kurioje dominavo barokinių topų – greitai bėgančio laiko, nepastovumo, mirties, trapios žmogaus egzistencijos – savitas įprasminimas, išryškinantis kasdienybės grožį, iškeliantis žmonių bendravimo, draugystės vertybes. Autoriaus bažnytinės giesmės darė įtaką lietuviškų XVII a. giesmių kūrėjams (Ernestui Dycelijui, Melchiorui Švobai ir kt.), buvo verčiamos į lietuvių kalbą (pirmos išspausdintos Danieliaus Kleino giesmyne 1666 metais). Religinę poeziją Dachas kūrė vadovaudamasis „užslėptosios teologijos“ principais, teologinėms sąvokoms įprasminti panaudodamas gamtinės poezijos temas. Proginė Dacho poezija, skirta Karaliaučiaus viduriniojo sluoksnio miestiečių gimtadieniams, vestuvėms ar mirčiai paminėti, pasižymėjo paprastumu ir muzikalumu.
Dachas buvo produktyvus kūrėjas – vokiečių kalba parašė daugiau kaip tūkstantį, o lotynų kalba daugiau kaip pustrečio šimto poezijos kūrinių. Tačiau ypač išgarsėjo Dacho poema „Taravos Anikė“, kuri virto daina. Mykolas Biržiška teigia, kad šią giesmę Dachas parašė Taravos (šalia Karaliaučiaus) klebono A. Neanderio dukters Onos (1615–1689) jungtuvėms su Trempų klebonu Jonu Partatiumu. „Taravos Anikei“ muziką sukūrė kompozitorius H. Albertas, ji buvo išspausdinta jo vardu išleistose „Arijose“, todėl kurį laiką buvo manoma, jog ir žodinio teksto autorius yra kompozitorius. Tiubingene gyvenęs kompozitorius ir dainininkas Frydrichas Silcheris 1827 m. šiam tekstui sukūrė kitą melodiką, kuri tapo itin populiari Vokietijoje ir išstūmė Alberto kompoziciją. „Taravos Anikę“ į vokiečių aukštaičių kalbą išvertė ir į rinkinį
Tautų balsai dainose (1778) įtraukė vienas žymiausių Vokietijos Apšvietos epochos rašytojas ir filosofas Johanas Gotfrydas Herderis.

Dainora Pociūtė-Abukevičienė
Simonas Dachas. Eilėraščiai.Liucija Citavičiūtė. Simonas Dachas.Simonas Dachas. Apie labai gerbiamo, mokyto ir t. t. magistro Danieliaus Kleino lietuvių kalbos gramatiką.Simonas Dachas.Klaipėdos teatro aikštėje monumentas S.Dachui ir jo herojei Taravos Anikei.Vokiška daina Annchen von Tharau.

Ar žinote, kad...