kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990

Literatūra

Literatūra > Barokas

Klasicizmas


Klasicizmas (lot.
classicus – pavyzdinis):
a) antikinės Graikijos ir Romos estetikos, retorikos principų laikymasis literatūroje ir mene;
b) meno stilius, reiškęsis XVII–XVIII a. literatūroje, XVII–XIX a. vaizduojamajame mene, XVIII–XIX a. pr. muzikoje.
Klasicizmo gimtine laikoma XVI a. pabaigos Italija, tačiau labiausiai jis išplito XVII a. Prancūzijoje. Klasicizmo pabaiga susijusi su Romantizmo estetinių kriterijų įsigalėjimu. Klasicizmo literatūros teorija rėmėsi antikine retorika (Aristotelis) ir savo meto racionalistine filosofija, kuri suformulavo protu pažinios gamtos ir pasaulio principus, teigė loginio mąstymo prioritetą (Renė Dekartas (Descartes)). Klasicizmo meno principas buvo dviejų svarbiausių ir amžinųjų vertybių – grožio ir tiesos – dermė. Kadangi pasaulis buvo suvokiamas kaip valdomas pusiausvyros ir harmonijos dėsnių, tai ir menas turėjo būti šios sąveikos pažinimo priemonė, pagrįsta ne fantazija ir išmone, bet tikrovės atspindėjimu. Tikrovės vaizdavimas turėjo būti ne detalus, „veidrodinis“ jos pakartojimas, bet tam tikrų jos dėsnių, lemiančių grožį, išryškinimas; meno išraiškos priemonės – pavaldžios protui. Klasicizmo menininkai savo meno sampratos idealą matė antikiniuose meno kūriniuose, todėl propagavo sekimą jų estetinėmis normomis, remiantis jomis formulavo savo literatūros kūrinio turinio ir formos taisykles. Viena pagrindinių taisyklių reikalavo laikytis stiliaus tinkamumo teorijos: aukštasis stilius naudojamas odėje, epe, tragedijoje, vidurinysis – elegijoje, poemoje, dialoge, žemasis – satyroje ir komedijoje. Klasicizmo stiliaus teorija reikalavo laikytis saiko, harmonijos, padorumo, įprastumo, įtikinamumo normų. Neigiamai buvo vertinamas stilių ir žanrų maišymas. Egzistavo žanrų hierarchija: lyrikoje aukščiausią vietą užėmė odė ir himnas, epikoje – epas ir aprašomoji poema, dramaturgijoje – tragedija. Pastarojoje reikalauta laikytis trijų vienùmų – veiksmo, laiko ir vietos – principo. Žymiausias klasicizmo teorinių principų apibendrintojas – Nikola Bualo (Boileau,
Poezijos menas1674, liet. 1981).
Tipiškiausi klasicizmo atstovai Prancūzijoje – dramaturgai: tragedijų autorius Pjeras Kornelis (Corneille), Žanas Rasinas (Racine), komedijų autorius Žanas Batistas Moljeras (Molière), pasakėtininkas Žanas de La Fontenas (de La Fontaine), XVIII a. – filosofas ir rašytojas Volteras (Voltaire). Kitose šalyse klasicizmo stilius reiškėsi žymiai silpniau. Vokietijoje jis siejamas su vėlyvąja Johano Volfgango Gėtės (Goethe) (
Hermanas ir Dorotėja, 1798) ir Frydricho Šilerio (Schiller) (Mesinos nuotaka,1804) kūryba.
Lietuvoje (ir Prūsų Lietuvoje) klasicizmas reiškėsi Apšvietos epochos (XVIII a. vid. – XIX a. pr.) literatūroje, kurioje gyvavo klasicizmui būdingi žanrai (aprašomoji ir didaktinė poema, odė, pasakėčia, eiliuota satyra, idilė, literatūrinis laiškas ir kt.). Klasicizmo stilius dominavo lotyniškoje, lenkiškoje ir vokiškoje (pvz., Antano Strazdo, Liudviko Rėzos) poezijoje, ryškių šio stiliaus apraiškų yra lietuviškoje Kristijono Donelaičio, Antano Klemento, Dionizo Poškos, Simono Stanevičiaus, Silvestro Valiūno kūryboje.

Dainora Pociūtė-Abukevičienė
Renė Dekartas. Proto vadovavimo taisyklės.Architektas Laurynas Gucevičius.L. Gusevičiaus Vilniaus Arkikatedra.Vilniaus miesto Rotušė, architektas Laurynas Gucevičius.Onuškio dvaras N. Ordos akvarelė.Pranciškus Smuglevičius - žymiausias klasicizmo dailininkas Lietuvoje.P. Smuglevičiaus VILNIAUS MEDININKŲ VARTAI.P. Smuglevičiaus PROZORŲ ŠEIMOS PORTRETAS.Klasicizmo architektūros Pakruojo dvarui priklauso daugiau nei 150 metų skaičiuojantis parkas.Nicolas Poussin POETO ĮKVĖPIMAS 1630 m.

Ar žinote, kad...