kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990

Literatūra

Literatūra > Barokas

Vijūkas-Kojelavičius


Albertas Vijūkas-Kojalavičius gimė 1609 Kaune, mirė 1677 10 06 Varšuvoje; lietuvių istorikas ir teologas, vienas iš žymiausių LDK Baroko atstovų. Gimė senųjų Kauno miestiečių Jono Kojalavičiaus ir bajoraitės Brigitos Beinartaitės šeimoje. Ankstyvoje jaunystėje (1627) įstojo į jėzuitų ordiną. Studijavo filosofiją Jėzuitų kolegijoje Nesvyžiuje, 1638 m. baigė teologijos studijas Vilniaus jėzuitų akademijoje, 1645 m. įgijo teologijos daktaro laipsnį. Ilgus metus buvo Vilniaus jėzuitų akademijos profesorius, 1654–1655 m. – jos rektorius, 1644–1645 m. dirbo Braunsbergo kolegijoje. Mokėjo lietuvių, lotynų, lenkų, italų, ispanų, rusų kalbas. Rašė lotynų ir lenkų kalbomis. Savo vardu išspausdino trylika knygų, dalis jų po mirties buvo pakartotos, tačiau jam priskiriama dar keliolika anonimiškai, daugiausia ankstyvuoju kūrybos laikotarpiu (1639–1647) išleistų veikalų. Šiuo laikotarpiu Kojalavičius daugiausia rengė jėzuitų raštijai būdingus hagiografinio ir religinio-poleminio tipo veikalus, taip pat pradėjo tirti LDK didikų (Chodkevičių) genealogiją. Brandžiausiu savo literatūrinės veiklos laikotarpiu (1648–1653) publikavo žymiausius istoriografinius veikalus lotynų k. –
Įvairenybes apie Bažnyčios būklę Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje (Miscellanea rerum ad stotum ecclesiasticum in Magno Lituaniae Ducatu pertinentium, 1650) bei Lietuvos istorijos pirmąją dalį (Historiae Lituaniae pars prior, 1650), taip pat tęsė LDK genealoginius (Radvilų) tyrimus, rašė religinius veikalus. Trečiuoju kūrybos laikotarpiu Kojalavičiaus veiklą, kaip ir visą LDK XVII a. kultūrą, smarkiai pristabdė 1655-aisiais prasidėjusi rusų ir švedų okupacija Lietuvoje, tačiau 1669-aisiais Kojalavičius publikavo antrąją savo Lietuvos istorijos dalį. Šis kūrinys, kurį rengdamas jis naudojosi Motiejaus Strijkovskio Kronika, buvo pirmasis istoriografinis vien Lietuvos istorijai nuo seniausių laikų iki Liublino unijos (1569) skirtas Naujųjų laikų veikalas. Lietuvos valstybės istorija Kojalavičiaus buvo vertinama barokiškame katalikiškosios moralės ir stiprios imperinės valstybės idealų kontekste. Jo sukurti psichologizuoti, kintančio charakterio valdovų paveikslai paveikė vėlesnę lietuvių istoriografinės literatūros topiką. Bažnytinės istoriografijos veikale Įvairenybės Kojalavičius siekė aprašyti katalikybės, kaip pamatinės LDK konfesijos, įsitvirtinimą ir kultūrinės raiškos įvairovę. Nemažai dėmesio skyrė ir LDK stačiatikių tradicijai, tačiau, kalbėdamas apie Naujuosius laikus, teigiamai vertino tik naująjį LDK stačiatikių ir katalikų religinės sintezės reiškinį – uniją – bei jos kultūrines ypatybes. Kojalavičius kritiškai atsiliepė apie reformacijos ir protestantizmo padarinius Lietuvoje. Jis ypač nusipelnė reprezentuodamas Lietuvos jėzuitų kultūrą: iškėlė ir įvertino kultūrinę jėzuitų veiklą LDK, pateikė daug svarbių faktografinių jėzuitų veiklos duomenų ir įsijungė į tarptautinę jėzuitų bolandistų (vardas kilęs nuo Ž. Bolando (Bolland)), nušvietusių europinę jėzuitų veiklą, istoriografinę tradiciją. Iki šių dienų Kojalavičiaus istoriografiniai veikalai tebėra aktualūs kaip istorinio pažinimo šaltiniai bei ypač ryškūs Baroko retorikos ir jėzuitiškos savimonės liudininkai.

Dainora Pociūtė-Abukevičienė
Albertas Vijūkas-Kojalavičius. Lietuvos istorija.Zigmantas Kiaupa. Alberto Kojalavičiaus ir jo brolių kilmė bei šeima.Darius Kuolys. Alberto Vijūko-Kojalavičiaus istorinis pasakojimas.Albertas Vijūkas-Kojalavičius. Įvairenybės apie bažnyčios būklę LDK.Albertas Vijūkas-Kojalavičius, LIETUVOS ISTORIJA, 1650 m.

Ar žinote, kad...