kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990

Kalba

Kalba > Rašyba

Žodžių rašymas kartu ir atskirai

Dauguma žodžių lietuvių kalboje rašomi skyrium vienas nuo kito. Būtina nesupainioti atskirų žodžių – dalelyčių (per geras, nebe per didelis, per arti), prielinksnių (per tvorą, už stalo, su draugu) – ir žodžio dalių – priešdėlių (perbėgo, užsuko, suvežė).
Kartu rašomi sudurtinių žodžių dėmenys (
piliakalnis, devyniasdešimt, pusiaudienis, pusiausveikis...). Įsidėmėtina, kad prieveiksmis pusiau vartojamas kaip atskiras žodžių junginio dėmuo (pusiau žalias, pusiau prinokęs, pusiau raštingas).
Vienu žodžiu rašomi junginiai, kurie sutrumpėjus bent vienam jų nariui įgyja vieno žodžio reikšmę (
kitąkart, šiąnakt, šiemet, tuomet, galbūt, turbūt, dusyk, visuomet, kažkuris, kažkada, viskas...). Drauge rašomi prielinksniai su sutrumpėjusiomis linksnių formomis (išvis, išties, perpus, perdien, iškart).
Dėl to rašoma atskirai, kai tie žodžiai reiškia priežastį (Pradėjo lyti, dėl to nespėjau baigti darbų). Kartu dėlto rašoma, kai turi žodžio tačiau reikšmę, dažniausiai vartojama su dalelyte vis (Šiandien vis dėlto nebespėsiu sugrįžti).
Už tai (už tat) rašoma skyrium, kai visas junginys reiškia „už tą dalyką“ (Už tai mes visi esame jam dėkingi). Užtai (už tat) rašoma kartu, kai reiškia priežastį (Jis daug dirba, užtai neturi laiko linksmybėms).
Dalelytė
gi rašoma kartu prieš ją esančiais nekaitomais vienskiemeniais žodžiais (argi, betgi, dargi, irgi, kaipgi, kurgi, nagi, negi, nesgi, netgi, ogi, taigi, vagi, vėlgi, visgi...).
Dalelytės
te, tebe rašomos kartu su veiksmažodžiais, būdvardžiais ir būdvardiniais prieveiksmiais (Jis dar tebedirba gamykloje. Teneša viską į sandėlį. Ji viena man temiela. Šuniukas dar tebemažas. Ar vis dar tebegerai gyveni?).
Lietuvių kalbos žiynynas. Žodžių rašymas kartu ir atskirai.

Ar žinote, kad...