kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990

Kalba

Kalba > Rašyba

Santrumpos

Rašte trumpinami dažnai vartojami žodžiai, žodžių junginiai, įvairūs pavadinimai. Specialiuosiuose tekstuose sutrumpinimai yra paaiškinami pačiame tekste arba pridedamuose sąrašuose. Visuomenei pateikiami patys dažniausi, žinomiausi sutrumpinimai.
Trumpinama rašant pirmąjį, rečiau du pirmuosius skiemenis ir po jų einančio kito skiemens priebalsę, pvz.:
al. – alėja, ež. – ežeras, gerb. – gerbiamasis, -oji, ir pan. – ir panašiai, mot. – moteris, vyresn. – vyresnysis, -ioji, vyr. – vyriausiasis, -ioji; vyras.
Trumpinama rašant vieną ar kelias pirmąsias žodžio priebalses arba žodžio pradžioje esančią balsę, pvz.:
a. – aikštė, a. s. – atsiskaitomoji sąskaita (atsisk. sąsk., atsisk. sąskaita), ir t. t. – ir taip toliau, m. m. – mokslo metai, mstl. – miestelis, pr. Kr. – prieš Kristų, pvz. – pavyzdžiui; pavyzdys, t. y. – tai yra, Vt. – vietininkas (paradigmoje), žr. – žiūrėk.
Trumpinant rašoma pirmoji žodžio raidė ir po brūkšnelio paskutinysis skiemuo, pvz.:
i-tas – institutas, l-kla – leidykla, m-kla – mokykla.
Keliažodžiai pavadinimai sutrumpintai rašomi visų žodžių (išskyrus nesavarankiškus) didžiosiomis raidėmis (
VU – Vilniaus universitetas; LKI – Lietuvių kalbos institutas; LKŽ – Lietuvių kalbos žodynas).
Žmonių vardai grafiškai trumpinami rašant vieną didžiąją pirmąją raidę (
J. Jablonskis, A. Baranauskas).
Lietuvių kalbos žinynas. Santrumpos.

Ar žinote, kad...