kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990

Kalba

Kalba > Morfologija

Morfeminė analizė

Morfeminis žodžio skaidymas. Analizuojant morfemiškai, žodis išskaidomas į morfemas, t. y. mažiausius reikšminius vienetus. Pirmiausia, svarbu išsiaiškinti, ar žodis apskritai skaidomas į morfemas, ar neskaidomas, o jeigu skaidomas – iš kokių morfemų sudarytas.
Morfemiškai skaidomais laikomi visi kaitomieji lietuvių kalbos žodžiai, nes juose aiškiai galima išskirti kaitybos morfemas (nam-as, linksm-as, ein-a). Tą pačią reikšmę turinčios jų atskiros morfemos kartojasi kituose žodžiuose.
Kai kurie nekaitomi žodžiai taip pat skaidomi morfemiškai, juose pasitaikančias šaknines ir darybines morfemas galima išskirti kituose žodžiuose (
visaip plg. vis-as ir kit-aip).
Morfemiškai neskaidomais
laikomi sudaryti iš vienos morfemos žodžiai.
Morfeminis kamieno skaidymas. Žodžio kamieno pilnasis (=visiškas) skaidymas yra tada, kai jo tam tikros morfemos ne tik pasikartoja kituose kamienuose, bet ir turi tas pačias reikšmes ar atlieka tas pačias funkcijas. Žodžių kamienai gali būti labai įvairios sudėties (berž-yn-as, lup-ik-au-ti, trej-et-uk-inink-as, pa-lauk-ė, per-vard-in-im-as, sald-y-med-is) ir t. t.
Žodžio kamieno dalinis (=nevisiškas) skaidymas yra tada, kai viena ar kelios tos pačios reikšmės morfemos pasikartoja kituose žodžiuose, bet viena iš jų yra arba labai reta, arba visiškai unikali. Bet kuri žodžio dalis gali būti unikali (ne-vėkš-l-a, varn-a-lėš-a).
Morfemiškai neskaidomais
laikomi kamienai, kur yra unikalios visos galimos išskirti morfemos. Tokių morfemų sutapimas yra fonetinis, tačiau jos reikšmė ne tokios pat, kaip kituose žodžiuose, todėl kamienas negali būti išskaidytas. Pavyzdžiui, negali būti morfemiškai skaidomas žodžio karvelis kamienas, nes jo šaknis tik formaliai sutampa su žodžio karv-ė šaknimi, o priesaga tik primena daiktavardžių mažybines priesagas (sod-elis).
Lietuvių kalbos žinynas. Žodžių sudėtis.

Ar žinote, kad...