kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990

Kalba

Kalba > Morfologija

Morfologinio nagrinėjimo tvarka

Įvairių gramatinių tipų kalbos dalių gramatinio nagrinėjimo tvarka yra skirtinga – tai lemia tai ar kitai kalbos daliai būdingas gramatinių kategorijų rinkinys.

Linksniuojamųjų kalbos dalių gramatinio nagrinėjimo tvarka yra tokia:
pagrindinė forma;
kalbos dalis;
skyrius;
rūšis (įvardžiuotinis ar paprastasis);
linksniuotė (jei turi);
laipsnis (jei turi);
giminė (jei turi);
skaičius ir linksnis;
kuo eina sakinyje.

Pavyzdžiai
Tol mokomės, kol gyvi esame.
Žodžiu
gyvi – pradinė forma gyvas, būdvardis, kokybinis, paprastasis, ia linksniuotės, nelyginamasis laipsnis, vyriškoji giminė, daugiskaitos vardininkas; sakinyje eina vardine tarinio dalimi (kokie esame? – gyvi).
Raštu
gyvi (gyvas) – būdv., kokyb., papr., ia l., vyr. g., dgs. vard.; vard. tar. d.; (kokie esame?).
 
Tinginiui duonos nėra.
Žodžiu
Tinginiui – pradinė forma – tinginys, daiktavardis, bendrinis, vyriškosios giminės, ia linksniuotės, vienaskaitos naudininkas; sakinyje eina papildiniu (kam nėra? – tinginiui).
Raštu
Tinginiui (tinginys) – daiktav., bendr., vyr. g., ia l., vns. naud.; papild. (kam nėra?).
 
Trejetas drąsuolių pasiekė antrąją viršukalnę.
Žodžiu
Trejetas – skaitvardis, kuopinis, vyriškoji giminė, vardininkas; sakinyje eina veiksniu (kas pasiekė? – trejetas drąsuolių).
Raštu
Trejetas – skaitv., kuop., vyr. g., vard.; veiksn. (kas pasiekė? – trejetas drąsuolių).
Žodžiu
antrąją – pradinė forma – antroji, skaitvardis, kelintinis, įvardžiuotinis, moteriškoji giminė, vienaskaitos galininkas; sakinyje eina pažyminiu (kelintą viršūnę? – antrąją).
Raštu
antrąją (antroji) – skaitv., kelint., įvardž., mot. g., vns. gal.; pažym. (kelintą viršūnę?).
 
Tegu lietūs išpraus tau veidelį baltai! (S. N.)
Žodžiu
tau – pradinė forma tu, įvardis, asmeninis, vienaskaitos naudininkas; sakinyje eina papildiniu (kam išpraus? – tau).
Raštu
tau (tu) – įv., asm., vns. naud.; papild. (kam išpraus?).
 
Veiksmažodžio gramatinio nagrinėjimo tvarka yra tokia:
1. pagrindinės formos;
2. kalbos dalis;
3. asmenuotė;
4. nuosaka, laikas, skaičius, asmuo;
5. kuo eina sakinyje.
Pastaba. Jei veiksmažodis sangrąžinis arba beasmenis, tai nurodoma prieš asmenuotę. Bendratis, kaip neasmenuojama forma, smulkiau nenagrinėjama.
 
Pavyzdžiai
Kaip pasiklosi, taip išsimiegosi.
Žodžiu
pasiklosi – pagrindinės formos kloti, kloja, klojo, veiksmažodis, sangrąžinis, pirmoji asmenuotė, tiesioginė nuosaka, būsimasis laikas, vienaskaitos antrasis asmuo, sakinyje eina tariniu (ką pasidarysi? – pasiklosi).
Raštu
pasiklosi (kloti, kloja, klojo) – veiksmaž., sangr., I asm., ties. n., būs. l., vns. II a.; tar. (ką pasidarysi?).
 
Linas iš vakaro susideda knygas ir sąsiuvinius, kad rytą nebereikėtų.
Žodžiu
nebereikėtų – pagrindinės formos nebereikėti, nebereikia, nebereikėjo, veiksmažodis, beasmenis, pirmoji asmenuotė, tariamoji nuosaka; sakinyje eina tariniu (kas vyktų? – nebereikėtų).
Raštu
nebereikėtų (nebereikėti, nebereikia, nebereikėjo) – veiksmaž., beasm., I asm., tar. n.; tar. (kas vyktų?)
 
Dalyvio gramatinio nagrinėjimo tvarka yra tokia:
 1. pradinė forma;
2. veiksmažodžio forma;
3. rūšis;
4. laikas;
5. giminė, skaičius, linksnis;
6. kuo eina sakinyje.
Pastaba. Jei dalyvis turi sangrąžinę formą arba yra įvardžiuotinis, nurodoma po rūšies.
 
Pavyzdys 
Atsisveikinę vaikai išėjo.
Žodžiu
Atsisveikinę – pradinė forma atsisveikinęs, dalyvis, veikiamasis, sangrąžinis, būtasis kartinis laikas, vyriškoji giminė, daugiskaitos vardininkas; sakinyje eina laiko aplinkybe (kada išėjo? – atsisveikinę).
Raštu
atsisveikinę (atsisveikinęs) – dal., veik., sangr., būt. k. l., vyr. g., dgs. vard.; l. apl. (kada išėjo?)
 
Pusdalyvio gramatinio nagrinėjimo tvarka yra tokia: 
 1. pradinė forma;
2. veiksmažodžio forma;
3. giminė;
4. skaičius;
5. kuo eina sakinyje.
Pastaba. Jei pusdalyvis sangrąžinis, nurodoma prieš giminę.

Pavyzdys
Studentai grįždami kažką aiškinosi.
Žodžiu
Grįždami – pradinė forma grįždamas, pusdalyvis, vyriškoji giminė, daugiskaita; sakinyje eina laiko aplinkybe (kada aiškinosi? – grįždami).
Raštu
Grįždami (grįždamas) – pusd., vyr. g., dgs.; l. apl. (kada aiškinosi?).
 
Padalyvio gramatinio nagrinėjimo tvarka yra tokia:
1. veiksmažodžio forma;
2. laikas;
3. kuo eina sakinyje.
Pastaba. Jei padalyvis turi sangrąžinę formą, nurodoma prieš sakant laiką.
 
Pavyzdys
Išvažiavus aprimo vėjas.
Žodžiu
Išvažiavus – padalyvis, būtasis kartinis laikas; sakinyje eina laiko aplinkybe (kada aprimo? – sutemus).
Raštu
Išvažiavus – pad., būt. k. l.; l. apl. (kada aprimo?).
 
Prieveiksmio gramatinio nagrinėjimo tvarka yra tokia:
1. kalbos dalis;
2. skyrius (pagal reikšmę ir pagal kilmę);
3. laipsnis (jei laipsniuojamas);
4. kuo eina sakinyje.
 
Pavyzdys
Stovyklautojai ramiausiai vaikštinėjo po sodą.
Žodžiu
ramiausiai – būdo prieveiksmis, pagal kilmę būdvardinis, aukščiausiojo laipsnio; sakinyje eina būdo aplinkybe (kaip vaikštinėjo? – ramiausiai).
Raštu
ramiausiai – priev., b., būdv., aukšč. l.; b. apl. (kaip vaikštinėjo?).
Lietuvių kalbos žinynas. Žodžių skirstymas kalbos dalimis.

Ar žinote, kad...