kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990

Literatūra

Literatūra > Renesansas
Ar žinai?

Roterdamietis

Erazmas Roterdamietis (lot. Desiderius Erasmus, tikr. Gerhardas Gerhardsas, gimęs 1469 X 28 Roterdame, miręs 1536 VII 12 Bazelyje) buvo Nyderlandų filologas, filosofas, teologas, rašytojas; vienas žymiausių Europos Renesanso humanistų, kūręs lotynų kalba. Studijavo Paryžiuje, dėstė klasikine filologiją Liuveno universitete, lankėsi Italijoje, Šveicarijoje, Vokietijoje, Anglijoje, kur susipažino su žymiu anglų rašytoju, humanistu, politiku, Katalikų bažnyčios šventuoju Tomu Moru (More). Europos humanistai, protestantai pavyzdiniu laikė Erazmo Roterdamiečio parengtą pirmąjį kritinį Naujojo Testamento leidimą senąja graikų kalba (1516). Pats autorius kovojo prieš religinį fanatizmą, scholastiką, kritikavo Katalikų bažnyčią ir siūlė reformas, tačiau netapo protestantu, iš dalies dėl to, jog priešinosi protestantų predestinacijos (išankstinės lemties) teorijai ir pripažino laisvą žmogaus valią (traktatas „Apie valios laisvę“, 1524). Erazmas Roterdamietis yra vadinamojo krikščioniškojo humanizmo ideologijos pradininkas, akcentavęs ne krikščionybės dogmas, bet moralines nuostatas, siekęs krikščioniškųjų ir bendražmogiškų moralinių ir filosofinių vertybių dermės (minėtini veikalai „Kristaus kario vadovas“, „Laisvi pokalbiai“ ir kt.). Žymiausias autoriaus literatūrosros veikalas Pagiriamasis žodis kvailybei, parašytas 1509 metais ir po poros metų išspausdintas Paryžiuje. Pagiriamasis žodis kvailybei – tai filosofinė satyra, išjuokianti amžiaus moralines ydas. Paliko apie 3000 laiškų, tarp jų ir Lietuvos bei Lenkijos kultūros veikėjams. Erazmo Roterdamiečio kūryba buvo žinoma ir veikė Lietuvos literatūrą nuo pat XVI a.

Dainora Pociūtė-Abukevičienė
Erazmas Roterdamietis.

Ar žinote, kad...

Erazmas Roterdamietis darbuose Apie būtinumą jau nuo gimimo pradėti laisvai gimusiems deramu būdu mokyti berniukus dorovės ir mokslo ir Apie mokymo metodą atskleidžia vaiko ugdymo svarbą dar prieš jam gimstant ir tuoj po gimimo, nusakydamas tėvų pareigas ir jų ypatingą dėmesį vaikui, ir teigdamas, kad viskas yra reikšminga: auklių parinkimas, lengvas, paprastas maistas, patogūs drabužiai, prasmingi žaidimai nelaikant vaiko lėle. Vietoj kvailų žaidimų Erazmas siūlo vaikus mokyti drausmės, padorumo, gražios, taisyklingos kalbos ir prasmingų mokymų, kurie eitų su malonumu, be nuovargio jausmo.