kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990

Kalba

Kalba > Sintaksė

Sakinio dalys

Žodis ar keli žodžiai, sakinyje turintys tam tikrą vaidmenį jo visumos atžvilgiu ir atsakantys į tam tikrus klausimus, yra sakinio dalys. Sakinio dalimis eina tik savarankiškos reikšmės žodžiai – vieni arba kartu su tarnybiniais žodžiais (prielinksniais, dalelytėmis): Jonas (kas?) grįžo (ką veikė?) namo (kur?) po pietų (kada?).
Ne tik vienas, bet ir du ar daugiau savarankiškų žodžių gali sudaryti vieną sakinio dalį. Tokios sakinio dalys: papildinys sakinyje
Vėl girdžiu griaustinį griaudžiant (ką girdžiu? – griaustinį griaudžiant), tarinys sakinyje Traukinys buvo bepradedąs važiuoti (Kas pasakyta apie traukinį? – buvo bepradedąs važiuoti), vietos aplinkybė sakinyje Gyvenu trys kilometrai už Vilniaus (Kur gyvenu? – trys kilometrai už Vilniaus). Taigi sakinio dalys gali būti vientisinės ir sudėtinės.
Sakinio dalis įprasta skirstyti į . Pagrindinės sakinio dalys nepriklauso kitoms sakinio dalims ir sudaro predikatinį sakinio centrą. Pagrindinėmis sakinio dalimis laikomi ir , jiems priskiriamas organizuojamasis sakinio vaidmuo: veiksnys žymi predikatinio (su sakinio laiku, modalumu, kartais – ir asmeniu siejamo) požymio turėtoją, o predikatinis požymis pasakomas tariniu. Sakinyje
Jonas buvo pavargęs norima pasakyti, kad Jonui priskiriama su praeitimi sietina ypatybė „būti pavargusiam“, sakinyje Jonas eina namo veiksnys Jonas turi šiuo metu realią ypatybę „eiti“ ir pan.
Predikatinį sakinio centrą išplečia antrininkės sakinio dalys. Papildinys priklauso nuo tarinio, neretai yra būtinas tariniu einančio veiksmažodžio reikšmei papildyti (
Jonas pjauna žolę).
Aplinkybės taip pat priklauso nuo tarinio, bet reiškiamos daugeliu įvairių žodžių ar jų formų (
Jonas gyvena mieste, už miesto, prie miesto, šalia upės,..).
Pažyminys priklauso bet kokiai daiktavardžiu pasakytai sakinio daliai, dažniausiai veiksniui ir papildiniui, hierarchiškai tai labiausiai nutolusi nuo tarinio, taigi žemiausio rango sakinio dalis (Matau mėlyną dangų).
Kaip ir visos gramatinės kategorijos, sakinio dalys turi turinį ir formą. Bet kurios sakinio dalies turinys – jos atliekamoji funkcija (vaidmuo) sakinyje, kuri reiškiama tam tikrų formų rinkiniu, būdingu tam tikrai (šiuo atveju – lietuvių) kalbai. Iš formų, žyminčių tam tikrą sakinio dalį, visumos galima išskirti būdingiausias – tipines (bazines) – formas.
Formos požiūriu veiksnio pamatą (bazę) sudaro daiktavardžio ar jo atitikmens vardininkas, tarinio – veiksmažodžio asmenuojamosios formos, pažyminio – būdvardis ar kitas būdvardiškasis žodis (dalyvis, kai kurie įvardžiai ar skaitvardžiai), aplinkybės – prieveiksmis, papildinio – daiktavardžio netiesioginiai linksniai, pirmiausia – galininkas.
Sakinio dalių nesudaro vieni tarnybiniai žodžiai (prielinksniai, jungtukai, dalelytės) ir gramatiškai (sakinio dalių klausimais) su bet kuriomis kitomis sakinio dalimis nesusiję savarankiški sakinio žodžiai: įterpiniai (
Žvirbliai, matyt, naudingi paukščiai), kreipiniai (Jonuk, nueik į parduotuvę).
Skiriant sakinio dalis taip pat atsižvelgiama į jomis einančių žodžių gramatinius ryšius, semantinius santykius, žodžių tvarką bei intonaciją, kartais į žodžių leksinių reikšmių ypatybes.

Ar žinote, kad...