kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990

Kalba

Kalba > Kalba ir žmogus

Kalba ir informacinė visuomenė

Informacinės technologijos atlieka vis didesnį vaidmenį visuomenėje. Jos daro visa apimantį poveikį ne tik informatikams profesionalams (specialistams), bet ir visiems žmonėms. Šiuolaikinis žmogus jau neįsivaizduoja savęs be mobiliojo telefono, kompiuterio, interneto ir kitų elektroninių paslaugų. Optimistams atrodo, kad informacinės technologijos tarnauja žmonėms, kad kuriasi kitos kokybės visuomenė, vadinama informacinės visuomenės terminu. Kritikai teigia, kad žmogus tampa tiek priklausomas nuo naujų technologijų, kad ne žmogus jas valdo, o atvirkščiai – žmonės tampa jų vergais. Kartu keliamas dar vienas klausimas – kokia kalba informacinė visuomenė kalba ir kalbės su naujosiomis technologijomis? Pasigirsta teiginių, kad tų kalbų, kuriomis nekalbės informacinės technologijos, apskritai greitai neliks kalbų žemėlapyje. Todėl lietuvių kalbos visavertis funkcionavimas skaitmeninėje erdvėje tapo ypač svarbiu lietuvių kalbos išlikimo ir sklaidos veiksniu. Informacinėje visuomenėje kalbos gyvybingumą ir patrauklumą lemia galimybės greitai ir patogiai keistis daugiakalbe informacija, gauti paslaugas. Informacinės technologijos lietuvių kalbai atveria naujus bendravimo, tekstų rengimo, informacijos sklaidos ir paieškos būdus. Šiuolaikinių komunikacijų greitis ir geografinė aprėptis palengvina bendravimą lietuvių kalba, daugėja lietuviško turinio ir paslaugų internete, kuriami įrankiai, padedantys vartoti taisyklingą kalbą, tenkinantys specialiuosius vartotojų poreikius.
Gimtoji kalba tampa vis svarbesniu informacinės visuomenės komponentu. Būtina gerai mokėti gimtąją kalbą. Tačiau čia susiduriama ir su kita klausimo puse. Europa yra daugiakalbė, todėl komunikavimas būtinas. Kasdien gaunami srautai informacijos įvairioms kalboms. Šiuo metu vyrauja didžiųjų, technologiškai pirmaujančių valstybių kalbos. Mažos šalys turi sukurti priemones, kaip efektyviau perteikti informaciją gimtąja kalba. Iškyla itin opūs kalbos, kaip vertybės, suvokimo, kalbos visumos įsisąmoninimo, terminologijos klausimai.
Ilgą laiką kalba nebuvo suvokiama kaip reikšminga pažinimo priemonė. Požiūris pasikeičia XX amžiuje. Kuriasi įvairių mokslų kalbos. Mokslo raida lėmė terminologijos tyrinėjimo, frazių ir terminų tikslinimo svarbą. Terminija gali stabdyti arba skatinti paties mokslo pažangą. Teorijų kaitos procese, atsiradus naujoms realijoms, tenka tikslinti terminus, nes nuo jų sampratos priklauso mokslinės medžiagos interpretavimas.
Kiekviena valstybė rūpinasi savo mokslo kalbos kūrimu, nes tai susiję su intelektiniu potencialu. Tačiau mokslo kalbą vartoja tik nedidelė visuomenės dalis. Kas kita – komunikavimo priemonės.
Siekiama, kad prie informacinės visuomenės kūrimo prisidėtų kiekvienas šalies pilietis. Vadinasi, informacinės technologijos kalba turi būti prieinama ir suvokiama kiekvienam, ji negali griauti gimtosios kalbos svarbiausių dėsnių, sistemos, o turi lanksčiai prie jų prisitaikyti.
Norint išlaikyti tautos kalbą, reikia sutelkti pastangas ir pritaikyti ją prie naujų sąlygų. Informatikos kalba reikalinga visai visuomenei. Kita vertus, pokyčiai šioje srityje tokie spartūs, kad lietuvių kalbos planavimas ir plėtra nebespėja laiku spręsti visų iššūkių.
Lietuvių kalbos žinynas. Literatūra ir kalba.Lietuvių kalbos žinynas. Tautosaka ir kalba.

Ar žinote, kad...