kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990

Kalba

Kalba > Fonetika

Fonetinio nagrinėjimo tvarka

Norint išnagrinėti žodžius fonetiškai, reikėtų žinoti svarbiausias fonetinio nagrinėjimo taisykles.
1. Negalima painioti garso ir raidės. Fonetiškai nagrinėjame garsus, o ne raides. Raidės aptariamos tik nagrinėjant rašybą.
2. Minkštumo ženklas
i nelaikomas garsu ir nenagrinėjamas. Minkštumo ženklo funkcija – parodyti, kad prieš užpakalinį balsį einantis priebalsis yra minkštas, plg.: galù : galiù.
3. Vadinamieji nosiniai balsiai, tiksliau sakant, jų ženklai – nosinės raidės, yra tik istorinės rašybos padarinys. Fonetiškai žiūrint nosinių balsių nėra, tai tie patys ilgieji balsiai
, ,, .
4. Suduslėjusius priebalsius laikome dusliaisiais, o suskardėjusius – skardžiaisiais, plg:
di̇̀rbti [d'i̇̀.rp't'i], nèšdavo [n'èždavo].
5. Jeigu garsas netariamas, tai jis ir nenagrinėjamas, plg:
užsùko [usùko], iššóko [išó͘ko͘], užžė̃lė [už'ẽ̤͘l'ẽ̤͘].
6. Dvibalsiai ar mišrieji dvigarsiai neskaidomi:
jaunúoliai [jau-núo-l'ei], laimi̇̀ngam [lai-m'i̇̀n-gam].
7. Nelietuviškos kilmės žodžiuose pasitaiko dvibalsių
oi (boikòtas), ou (klòunas), eu (Europà), kuriuos tariame ir rašome.
8. Lietuviškuose žodžiuose dvibalsis
au po minkštojo priebalsio supriešakėja. Jis tariamas ir girdimas kaip eu, bet niekuomet taip nerašomas. Dvibalsis eu gali būti tik transkripcijoje. Plg.: jaũ [j'eũ.], sakiaũ [sak'eũ.], džiaugsmas [dž'eũ.ksmas].
9. Gali pasitaikyti neįprastų ilgųjų mišriųjų dvigarsių:
gėlė̃ms, žvýrduobė, kõl, sū́rmaišis.
Fonetinio nagrinėjimo pavyzdys.

Ar žinote, kad...