kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990

Literatūra

Literatūra > Romantizmas ir realizmas

Rėza


Liudvikas Gediminas Rėza – lietuvių literatūros istorikas ir kritikas, poetas, folkloristas, žymiausia XIX a. pradžios Prūsų Lietuvos kultūros figūra. Jis gimė 1776 m. sausio 9 d. Karvaičiuose (Neringa, Prūsija), mirė 1840 m. rugpjūčio 30 d. Karaliaučiuje. 1795–1799 m. studijavo Karaliaučiaus universitete, nuo 1807 m. jame dėstė, buvo universiteto lietuvių kalbos seminaro vadovas, Prūsijos armijos kapelionas. Savo kūrybinį kelią pradėjo eilėraščiais vokiečių kalba (eilėraščių rinkinys
Prutena, t. 1, 1809; t. 2, 1824), kuriuose ryškėjo preromantinė dvasia – idealizuojama istorinės Prūsijos praeitis ir kultūros vertybės, akcentuojami patriotiniai idealai. Rėza naujai į lietuvių kalbą išvertė Bibliją (1816) ir parašė pirmą Lietuviškos Biblijos istoriją vokiečių kalba bei vokiškus savo vertimo filologinius kritinius komentarus. Šie kūriniai sudaro lietuvių filologinės biblijotyros – Biblijos tyrinėjimų – pamatus. Rėza darbavosi ir literatūros srityje, suredagavęs parengė pirmąjį Kristojono Donelaičio Metų leidimą (1818) su vertimu į vokiečių kalbą. Knygos įvade jis pateikė plačią studiją apie Donelaičio kūrybą, ji tapo pirmuoju moksliniu Donelaičio kūrybos įvertinimu. Jis taip pat išvertė į lietuvių kalbą Ezopo pasakėčių rinkinį, kuriame paskelbė ir Donelaičio pasakėčias (Aisopas, arba Pasakos, 1824). Domėdamasis „tautų dvasia“ Rėza rinko lietuvių tautosaką ir 1825 m. išleido dainų rinkinį su vertimais į vokiečių kalbą Dainos, kurio vokiškame įvade pateikė išsamią lietuvių liaudies dainų turinio ir formos raiškos analizę. Iš šio rinkinio lietuvių dainos pirmą kartą buvo išverstos į daugelį pasaulio kalbų. Rėza rašė laiškus Johanui Volfgangui Gėtei (Johann Wolfgang von Goethe), kuris teigiamai įvertino lietuvių dainų savitumą. 1814 m. Rėza vokiečių kalba išleido dienoraštį Žinios ir pastabos apie 1813 ir 1814 metų karo įvykius, kuriame aprašė savo Napoleono karo metų kelionę su armijos daliniais per įvairias Europos šalis, fiksuodamas jų kultūros paminklus ir etnografijos detales, vertindamas tautų savitumus. Autoriaus kūryba ir veikla atspindėjo Apšvietos epochos idealus ir sykiu demonstravo ankstyvojo romantizmo pradžią.

Dainora Pociūtė-Abukevičienė
Liudvikas Rėza. Lietuvių liaudies dainos.Albinas Jovaišas. DAINŲ populiarumas.Liudvikas Rėza. Lietuvių liaudies dainų tyrinėjimas.Juozas Girdzijauskas. Liudvikas Rėza.Vincas Maciūnas. Lituanistinis sąjūdis XIX amžiaus pradžioje.Liudvikas Rėza. Iš įvadinio straipsnio K. Donelaičio METŲ I leidimui.Liucija Citavičiūtė. Martynas Liudvikas Rėza - lietuvių raštijos ir rašto kultūros puoselėtojas Karaliaučiaus universitete.Albinas Jovaišas. Pirmųjų K. Donelaičio kūrybos leidimų paplitimas.Liudvikas Rėza. Žinios ir pastabos apie 1813 ir 1814 metų karo žygius iš vieno Prūsijos kapeliono dienoraščio.Liudvikas Rėza. Poezija.Liudvikas Rėza.Liudviko Rėzos surinktų ir Francišeko Čelakovskio išleistų lietuvių liaudies dainų rinkinys.Rėzai pastatytas paminklas Pervalkoje.

Ar žinote, kad...