kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990
EU
VU
LLTI

Romantizmas ir realizmas

 • Preromantizmo literatūra
  Preromantizmo literatūra – XVIII–XIX a. sandūros vėlyvosios Apšvietos kultūros reiškinys. Reikšmingą postūmį Europos literatūrų preromantizmui teikė Žano Žako Ruso (Jean-Jacques Rousseau) filosofinė mintis ir literatūrinė kūryba, ...
 • Aušra (Auszra)
  Aušra (Auszra) – pirmasis lietuviškas mėnesinis laikraštis, skirtas Didžiajai Lietuvai, ėjo 1883–1886 metais. Buvo leidžiamas ir priedas – Lietuviškas Aušros kalendorius (Lietuviszkas Auszros kalendorius, 1884, 1885, 1886). Laikra ...
 • Baranauskas
  Antanas Baranauskas (1835–1902) – XIX a. vidurio lietuvių Romantizmo poetas, katalikų dvasininkas, Seinų vyskupas, kalbininkas, matematikas, Biblijos vertėjas. Kilęs iš Anykščių, valstiečių šeimos Antanas Baranauskas ne iš karto a ...
 • Basanavičius
  Jonas Basanavičius (1851–1927) – lietuvių visuomenės veikėjas, Nepriklausomybės akto signataras, gydytojas, tautosakininkas, vienas laikraščio Aušra (Auszra) steigėjų, Lietuvių mokslo draugijos įkūrimo iniciatorius. Jon ...
 • Biliūnas
  Jonas Biliūnas (1879–1907) – lietuvių novelės klasikas, psichologinės prozos ugdytojas – gimė 1879 m. balandžio 11 d. Niūronyse (Anykščių raj.) pasiturinčių ūkininkų šeimoje, tačiau dar būdamas gimnazistas liko našlaitis, susidūrė ...
 • Daukantas
  Simonas Daukantas (1793–1864) – lietuvių istorikas, pirmosios Lietuvos istorijos, parašytos lietuviškai, autorius. Gimė 1793 m. Žemaitijoje, Kalvių kaime (dab. Skuodo r.), buvo vyriausias vaikas pasiturinčioje valstiečių Daukantų ...
 • Ivinskis
  Laurynas Ivinskis (1810–1881) – XIX a. vidurio švietėjas. Užsiėmė labai įvairia veikla: buvo leidėjas, publicistas, tautosakos rinkėjas, leksikografas, rašęs ir poeziją, vertęs. Žinomas kaip pirmojo lietuviško kalendoriaus leidėja ...
 • Kraševskis
  Kraševskis
 • Krėvė
  Vincas Krėvė (1882–1954) – reikšmingiausias XX a. pradžios lietuvių rašytojas, literatūros klasikas. Krėvė esmingai praplėtė ir pagilino lietuvių literatūros problematiką filosofiniu žmogaus būties traktavimu, praturtino literatūr ...
 • Kudirka
  Vincas Kudirka (1858–1899) – prozininkas, poetas, publicistas, vertėjas, kritikas. Vienas tautinio sąjūdžio ideologų, formavęs lietuvių visuomenę pagal europietiškojo demokratizmo principus ir įtvirtinęs socialinio kriticizmo trad ...
 • Lazdynų Pelėda
  Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu pasirašinėjo seserys Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė ir Marija Ivanauskaitė-Lastauskienė. Rašytojų tėvas Nikodemas Erazmas Ivanauskas buvo gana stambus Žemaitijos bajoras, valdęs beveik 300 ha žemė ...
 • Lietuvių spauda ir jos kūrėjai
  Pirmieji religinio turinio lietuviški laikraščiai pasirodė Prūsų Lietuvoje XIX a. 3–4 dešimtmetyje. Pasaulietinis Prūsijos valdžios remiamas savaitraštis Keleivis, redaguojamas Fridricho Kuršaičio, buvo leidžiamas 1849–1880 m. Did ...
 • Maironis
  Jonas Mačiulis-Maironis (1862–1932) – poetas, katalikų dvasininkas, teologijos daktaras, profesorius. Gimė 1862 m. lapkričio 2 d. turtingoje laisvųjų ūkininkų Onos ir Aleksandro Mačiulių šeimoje Pasandravyje (dab. Raseinių r.). Au ...
 • Mickevičius
  Adomas Mickevičius (Adam Mickiewicz, 1798–1855) – iškiliausias XIX a. Lietuvos poetas, lenkų literatūros klasikas, reikšminga Europos Romantizmo figūra. Gimė Naugarduke (dab. vakarų Baltarusija, Gardino sritis), smulkiųjų bajorų š ...
 • Petkevičaitė-Bitė
  Gabrielė Petkevičaitė-Bitė – viena iš pirmųjų ir ryškiausių besikuriančios lietuviškos visuomenės veikėjų, publicistė, lietuviškų laikraščių bendradarbė, rašytoja, pedagogė, filantropė. Bitės, kaip viešo asmens, ženklu yra tapusi ...
 • Pietaris
  Vincas Pietaris (1850–1902) – rašytojas, publicistas, lietuvių literatūros istorijai svarbus kaip pirmojo lietuviško romano autorius. Priklausė XIX a. sparčiai gausėjusiam valstietiškos kilmės inteligentų būriui. Svarbiausiu laiko ...
 • Radvilaitė-Mostovska
  Ona Radvilaitė-Mostovska (Anna Barbara Olimpia z Radziwiłłów Mostowska, apie 1762–prieš 1833) – viena pirmųjų Lietuvos moterų rašytojų, gotikinės ir istorinės prozos tradicijos Lietuvos literatūroje pradininkė. Būsimoji rašytoja g ...
 • Rėza
  Liudvikas Gediminas Rėza – lietuvių literatūros istorikas ir kritikas, poetas, folkloristas, žymiausia XIX a. pradžios Prūsų Lietuvos kultūros figūra. Jis gimė 1776 m. sausio 9 d. Karvaičiuose (Neringa, Prūsija), mirė 1840 m. rugp ...
 • Romantinė kraštotyra: L. A. Jucevičius, V. Sirokomlė, A. H. Kirkoras
  XIX a. viduryje Lietuvos kultūriniame gyvenime susiformavo naujas reiškinys – susidomėjimas kraštotyra, pradėjo formuotis vietinis turizmas. Išpopuliarėjo literatūriniai, publicistiniai kelionių po kraštą aprašymai bei vadinamieji ...
 • Strazdas
  Antanas Strazdas (1760–1833) – lietuvių poetas, pirmojo spausdinto lietuviškų eilėraščių rinkinio autorius, katalikų kunigas. Gimė Astravo kaime (dabar Rokiškio r.), valstiečių šeimoje. Greičiausiai lydėdamas kokį nors dvarininkų ...
 • Vaižgantas
  Juozas Tumas-Vaižgantas (1869–1933) – viena iš ryškiausių XX a. pirmos pusės asmenybių, tautinio atgimimo ir moderniosios kultūros reiškėjas. Vaižgantas tautą suvokė kaip esmingą žmoniškumo formą, kuri auga iš gimtosios žemės, ist ...
 • Valančius
  Motiejus Valančius (1801–1875) – viena svarbiausių XIX a. vidurio Lietuvos religinio, kultūrinio ir politinio gyvenimo figūrų: Žemaičių vyskupas, švietėjas, aktyvus visuomenininkas. Laikytinas pagrindiniu demokratinių lietuvių vis ...
 • Vienažindys
  Antanas Vienažindys (1841–1892) – XIX a. antrosios pusės lietuvių poetas, išgarsėjęs eilėraščiais, primenančiais liaudies dainas. Taip pat garsėjo dvasininkui nebūdingu ekspresyvumu, veržlumu, gal net ekscentriškumu. Gyvas būdamas ...
 • Vienuolis
  Antanas Vienuolis (tikr. Žukauskas, 1882–1957) – dažnai vienu brandžiausių lietuvių realizmo atstovų vadinamas prozininkas, rašęs apsakymus, apysakas, noveles, legendas, dramas, memuarus, yra parašęs romanų. Rašytojo vieta lietuvi ...
 • Višinskis
  Povilas Višinskis – visuomenės ir kultūros veikėjas, lietuviškos spaudos bendradarbis, literatūros kritikas, vienas iš Lietuvos demokratų partijos steigėjų. Višinskis gimė 1875 m. birželio 15 d. laisvojo valstiečio Adomo Višinskio ...
 • Vištelis-Lietuvis
  Andrius Vištelis-Lietuvis (1837–1912), tikr. Jonas Andrius Vištelis – vienas žymiausių Aušros poetų, vertėjas, publicistas, liaudies dainų rinkėjas. Pasirašinėjo slapyvardžiais J. A. W. Lietuvis, JAVL, KJAWL. Asmeninis Vištelio gy ...
 • Žemaitė
  Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė Žemaitė (1845–1921) – prozininkė, dramaturgė, publicistė, visuomenės veikėja. Gimė 1845 m. smulkiųjų bajorų šeimoje Bukantiškės palivarke (dabar Plungės r.). Buvo imli mokslui, namuose išmokusi ska ...
 • Baironas
  Džordžas Gordonas Baironas (George Gordon Byron, 1788–1824) – žymiausias Romantizmo epochos anglų poetas, simbolinė Romantizmo figūra. Baironas gimė 1788 m. sausio 22 d. Londone, anglų aristokrato ir škotų dvarininkės šeimoje. Va ...
 • Balzakas
  Realizmo pradininkas prancūzų rašytojas Onorė de Balzakas (Honoré de Balzac) gimė 1799 m. gegužės 20 d. Tūre, Prancūzijoje, mirė 1850 m. rugpjūčio 18 d. Tėvas buvo Tūro miesto mero pavaduotojas ir prieglaudų valdytojas, motina ‒ 3 ...
 • Čechovas
  Antonas Čechovas (1860–1904) gimė Rusijos pietuose, provincialiame Taganrogo mieste prie Azovo jūros. Jo tėvas buvo baudžiauninkas, kurį dar jauną išpirko Čechovo senelis. Antonas Čechovas gyveno Maskvoje ir pamaskvėje, Melichovo ...
 • Dostojevskis
  Fiodoras Dostojevskis (1821–1881), vienas labiausiai žinomų pasaulio rašytojų, gimė 1821 m. Maskvoje, gydytojo šeimoje. Į gyvenimo pabaigą jis yra užsiminęs apie lietuvišką savo protėvių kilmę, tačiau tai, matyt, susiję su teritor ...
 • Floberas
  Gustavas Floberas (Gustave Flaubert) ‒ prancūzų rašytojas, gimė 1821 m. gruodžio 12 d. Ruane, mirė 1880 m. kovo 8 d. Kruazė. Gimė gydytojų šeimoje. Tėvas ‒ Dievo namų ligoninės direktorius, motinos tėvas taip pat buvo gydytojas. A ...
 • Gogolis
  Nikolajus Gogolis (1809–1852) yra didžiausias XIX a. rusų komiškos literatūros autorius ir tuo pačiu vienas garsiausių XIX a. rusų rašytojų, prozininkas ir dramaturgas. Aukštai vertintas jau savo amžininkų, ne itin pagrįstai laiky ...
 • Kolridžas
  Kolridžas
 • Kroicvaldas
  Kroicvaldas
 • Lionrotas
  Lionrotas
 • Mopasanas
  Gi de Mopasanas (Henri René Albert Guy de Maupassant, 1850–1893) – XIX amžiaus prancūzų prozininkas, garsus novelistas.GimėMiromesnilio pilyje, Normandijoje (Pajūrio Senos departamente), nusigyvenusių dvarininkų šeimoje. Rašytojo ...
 • Pumpuras
  Andrejus Pumpuras (Andrejs Pumpurs, 1841–1902) - XIX a. latvių nacionalinio atgimimo poetas, rašęs daugiausia tautinio romantizmo stiliumi, literatūrinio epo Lačplėsis autorius, publicistas. Gimė Lieljumpravos valsčiuje, dvaro vyn ...
 • Puškinas
  Rusų kultūroje Aleksandras Puškinas (1799–1837) yra kultinė figūra, su kuria siejamas nepakartojamas rusų kultūros „aukso amžius“, prasidėjęs 1801 m. ir tragiškai pasibaigęs 1825 m. dekabristų sukilimu. Ši epocha rusų sąmonėje išl ...
 • Skotas
  Valteris Skotas (Walter Scott) ‒ anglų ir škotų rašytojas, gimė 1771 m. Edinburge, Škotijoje, mirė 1832 m. rugsėjo 21 d. Nuo mažens silpnos sveikatos, buvo išvežtas į kaimą, kur gyvavo tautosakos tradicijos. Būsimojo rašytojo vaik ...
 • Slovackis
  Julius Slovackis (Juliusz Słovacki) – lenkų poetas, dramaturgas, mistikas, vienas žymiausių lenkų romantizmo atstovų (lenkų modernizmo epochos „Jaunoji Lenkija“ menininkai laikė jį simbolizmo pradininku) – gimė 1809 m. rugsėjo 4 ...
 • Stendalis
  Vienas žymiausių prancūzų rašytojų Stendalis, kurio tikroji pavardė Anri Belis (Henri Beyle), gimė 1783 m. sausio 23 d. Grenoblyje, advokato šeimoje. Jaunystėje Stendalį viliojo materialinė sėkmė ir materialiniai malonumai. Jis bu ...
 • Šileris
  Frydrichas Šileris (Friedrich Schiller, 1759–1805) – vokiečių poetas, dramaturgas, filosofas, pasaulinės literatūros klasikas. Šilerio kūrybos pagrindas – idealistinė filosofija. Rašytojas savo gyvenimu ir įvairių žanrų kūriniuose ...
 • Toro
  Henris Deividas Toro (Henry David Thoreau, 1817–1862) – amerikiečių rašytojas ir filosofas. 1833–1837 m. studijavo Harvardo universitete senąsias kalbas, retoriką, filosofiją, matematiką. Po studijų dirbo Konkordo akademijoje. Atl ...
 • Vitmenas
  Voltas Vitmenas (Walt Whitman, 1819–1892) – amerikiečių poetas ir žurnalistas, literatūros istorijon įėjęs kaip vienos knygos – Žolės lapai (Leaves of Grass) autorius. Vitmenas gimė neturtingoje šeimoje – jo tėvas Volteris buvo ūk ...
 • Vordsvortas
  Viljamas Vordsvortas (William Wordsworth, 1770–1850) – žymiausias anglų Romantizmo poetas, vienas jo pradininkų ir teoretikų, pats save vadinęs „Gamtos garbintoju“. Gimė Koukermoute, vadinamajame Ežerų krašte Anglijoje. 1787–1791 ...