kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990

Literatūra

Literatūra > Romantizmas ir realizmas

Vitmenas


Voltas Vitmenas (Walt Whitman, 1819–1892) – amerikiečių poetas ir žurnalistas, literatūros istorijon įėjęs kaip vienos knygos –
Žolės lapai (Leaves of Grass) autorius. Vitmenas gimė neturtingoje šeimoje – jo tėvas Volteris buvo ūkininkas ir dailidė. Kai Voltui buvo ketveri, šeima persikėlė gyventi į Niujorko kvartalą Brukliną. Mokyklą Vitmenas lankė tik iki dvylikos ar trylikos metų, o paskui turėjo užsidirbti duoną įvairiais darbais: spaustuvininko, mokytojo, o daugiausia – žurnalisto.
Anot kritiko Marko van Doreno, Vitmeno straipsniai ir ankstyvieji literatūriniai bandymai nė trupučio nepanašūs į vėlesnę kūrybą. Vitmenas kaip poetas brendo gana ilgai – tik 1855 m. savo lėšomis išleido pirmąjį
Žolės lapų leidimą, kurį sudarė dvylika ilgų eilėraščių. Rinkinys buvo neperkamas ir susilaukė daugiausia neigiamos kritikos, tačiau poetas žinojo, kad atrado savo kelią, ir iki pat gyvenimo pabaigos nenustojo rinkinio taisęs ir plėtęs. Reikšmingas skyrius „Būgno dūžiai“ (1865) atsirado po Amerikos pilietinio karo, kuris Vitmeną nepaprastai sukrėtė. Poetas daug laiko praleido ligoninėse, slaugydamas ir guosdamas sužeistus kareivius – tiek Šiaurės, tiek Pietų Amerikos, taip pat lankėsi fronte, kur kariavo jo brolis Džordžas.
Nuo septintojo dešimtmečio Vitmeno talentas imamas pripažinti ir Amerikoje, ir Europoje. Nuo 1873-iųjų iki mirties poeto gerbėjai lanko jį Kamdeno miestelyje, kur jis apsigyveno patyręs dalinį paralyžių.
Vitmenas žinomiausias kaip demokratijos, lygybės ir brolybės dainius. Jo įsitikinimu, kurį formavo trancendentalizmo filosofo Ralfo Valdo Emersono (Ralph Waldo Emerson) eseistika, Amerikoje kuriasi nauja visuomenė, neturinti senajam pasauliui būdingų luominių, rasinių, lytinių skirtumų ir konfliktų (poetas aistringai pasisakė prieš vergiją, su užuojauta vaizdavo žemiausių socialinių sluoksnių, prostitučių gyvenimą). Naujajame pasaulyje žmonės yra lygūs ir saviti, nelyginant žolės lapai. Šių permainų šauklys ir liudytojas yra poetas – jo „aš“, apdovanotas mitinėmis gyvybinėmis galiomis ir kosmine aprėptimi („Ualtas Vitmenas, kosmosas, Manheteno sūnus, / Triukšmingas, apkūnus, goslus, valgantis, geriantis, gimdantis“), yra ir įsikūnijusi žmonija („Kiekvienas atomas, priklausantis man, lygiai priklauso ir jums“). Jį stebina, traukia, kelia pasigėrėjimą ne tik žmonės, bet ir visi šio pasaulio daiktai ir reiškiniai.
Šias temas Vitmenas perteikia novatorišku stiliumi, kuriame susijungia iškilmingas tonas, primenantis prakalbą ar senovės epą, ir laisvo ritmo objektų ir įspūdžių vardijimai (katalogai). Vitmenas daug prisidėjo prie to, kad moderniojoje poezijoje verlibras taptų labiausiai paplitusia forma. Ypač stiprų jo poveikį patyrė XX a. pradžios avangardinės srovės, pavyzdžiui, futurizmo judėjimas (Majakovskis, lietuvių keturvėjininkai). Antroji Vitmeno populiarumo banga kyla šeštajame–septintajame dešimtmetyje, tuomet į jį atsigręžia ir Amerikos poetai (Alenas Ginsbergas (Allen Ginsberg), kiti bitnikai), ir Rytų Europos, tarp jų ir Lietuvos rašytojai (Eduardas Mieželaitis, Vytautas Bložė).

Laurynas Katkus
Voltas Vitmenas. Poezija.Voltas Vitmenas.

Ar žinote, kad...