kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990

Literatūra

Literatūra > Romantizmas ir realizmas
Ar žinai?

Stendalis


Vienas žymiausių prancūzų rašytojų Stendalis, kurio tikroji pavardė Anri Belis (Henri Beyle), gimė 1783 m. sausio 23 d. Grenoblyje, advokato šeimoje. Jaunystėje Stendalį viliojo materialinė sėkmė ir materialiniai malonumai. Jis buvo kupinas energijos ir troško visur išbandyti jėgas, tarnavo Napoleono armijoje, 1812 m. dalyvavo žygyje į Rusiją, pakeliui kartu su armija aplankė Lietuvą ir Vilnių. Napoleonui pralaimėjus, iš pradžių buvusi itin sėkminga Stendalio karjera žlugo. Kurį laiką jis gyveno Milane, paskui devynerius metus neturėdamas jokios profesijos ir skursdamas – Paryžiuje. Kurį laiką dirbo konsulu visų užmirštame Čivitavekijos miestelyje, kol galop sunkiai sirgdamas grįžo į Paryžių. Čia po kelerių metų – 1842 m. kovo 23 d. – mirė gatvėje ištiktas širdies smūgio.
Manoma, kad rašytojas yra turėjęs apie šimtą slapyvardžių, nors liko žinomas Stendalio vardu ‒ jį pasirinko pagal žymaus vokiečių menotyrininko Johano Joachimo Vinkelmano (Johann Joachim Winckelmann) gimtąjį miestą. Be rašymo ir kitų menų, jis labai domėjosi matematika. 1822 m. išleistame psichologiniame traktate
Apie meilę Stendalis šį jausmą bando apibūdinti matematiniu tikslumu.
Stendalis – realistinio romano pradininkas. Jį domino to meto visuomenės permainos, kintantis gyvenimas. Anot jo, kiekvienas veikėjas turi būti tipiškas savo luomo atstovas, o romanas – to meto visuomenės papročių atspindys. Romanų centre yra jaunas žmogus, jo brendimo kelias, charakterio formavimasis, todėl Stendalio kūriniai dar vadinami auklėjamaisiais romanais. Romane
Raudona ir juoda (1830), kuris laikomas programiniu Stendalio kūriniu, vaizduojama ne vien aistringa, paini ir tragiška į aukštuomenę patekusio valstiečių kilmės jaunuolio Žiuljeno Sorelio meilės istorija, bet ir ieškoma ryšio tarp asmenybės ir ją formuojančios visuomenės: tiksliai atkuriama to meto aplinka ir realijos, laikomasi požiūrio, kad visur įsigalėję egoizmas ir veidmainystė, o kilniomis idėjomis dangstomi niekšingiausi nusikaltimai. Siekdamas sukurti objektyvumo įspūdį, šiam romanui Stendalis davė paantraštę „XIX amžiaus kronika“. Kitas rašytojo romanas Liusjenas Levenas (1834–1836, išleistas po autoriaus mirties, 1855) ‒ ne toks niūrus kaip pirmasis, nors jame taip pat akivaizdus noras atskleisti visuomenės ydas, pabrėžiant aplinkybių reikšmę ir poveikį žmogaus gyvenimui. Romaną Parmos vienuolynas (1939) Stendalis sukūrė įkvėptas apsilankymo Italijoje, kur labai susidomėjo jos istorija ir Viduramžių tradicija, kurią toliau tęsia romano veikėjai. Parmos bendruomenė čia priešinama karaliaus dvarui, simbolizuojančiam visuomenę. Tai ir tragiškas, ir kartu žaismingas kūrinys, galimybė parodyti Italijos visuomenę kaip teatrą ir žaidimą.
Stendalio romanų pasakojimas lakoniškas ir griežtas, be stilistinių puošmenų, jo romanuose aiškiai išdėstoma autoriaus politinė ir pilietinė pozicija, tačiau siužetai itin patrauklūs dėl meistriškai suregztos intrigos. Meilė, muzika, aistra, didvyriški žygiai, laimės siekis – tai dalykai, dėl kurių gyvena visi Stendalio veikėjai, todėl jo kūrybą labai mėgsta jauni žmonės.


Neringa MikalauskienėStendalis. Raudona ir juoda.Stendalio portretas.

Ar žinote, kad...

Ar žinote, kad Vilniuje, Didžiosios gatvės pradžioje, yra Stendaliui skirta memorialinė lenta, kurioje lietuvių ir prancūzų kalbomis užrašyta, kad Stendalis šiame pastate buvo apsistojęs 1812 m. gruodį, traukdamasis su Napoleono kariuomene?