kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990

Literatūra

Literatūra > Romantizmas ir realizmas

Toro


Henris Deividas Toro (Henry David Thoreau, 1817–1862) – amerikiečių rašytojas ir filosofas.
1833–1837 m. studijavo Harvardo universitete senąsias kalbas, retoriką, filosofiją, matematiką. Po studijų dirbo Konkordo akademijoje. Atleistas, nes buvo prieš mokiniams taikomas fizines bausmes. Su broliu Konkorde įkūrė gramatikos mokyklą (1837–1841). Susipažino su žymiu amerikiečių poetu Ralfu Valdo Emersonu (Ralph Waldo Emerson), kuris jį įtraukė į provincialiame Konkordo mieste susibūrusią jaunų intelektualų, rašytojų ir filosofų transcendentalistų draugiją. Emersono skatinamas ėmė rašyti į laikraščius, kritikavo buržuazinę civilizaciją iš romantiškų, individualistiškų pozicijų, skelbė socialinės lygybės, asmens laisvės, dvasinio tobulėjimo, bendravimo su gamta idėjas. Dirbo Emersono vaikų mokytoju, sodininku, vėliau – matininku, atnaujino šeimos verslą pieštukų fabrike.
1845 m. eksperimentuodamas porai metų persikėlė gyventi į paties suręstą trobelę prie Voldeno tvenkinių, kad galėtų stebėti gamtą ir harmoningą žmogaus gyvenimą joje be civilizacijos. Tik toks gyvenimas, anot transcendentalistų, kuriems priklausė Toro, gali atskleisti daiktų ir žmogaus minčių sutaptį, pačioje gamtoje padėti išskaityti vidinės dvasinės realybės ženklus. Šios patirties veikiamas parašė žymiausią savo kūrinį – filosofinius apmąstymus apie žmogaus gyvenimo esmę
Voldenas, arba gyvenimas miške (1854, liet. 1985), kuriame parodė atradimų kupiną tokio gyvenimo natūralumą, savaimingumą ir tobulą paprastumą. Gamtos harmonija jam buvo estetinio ir moralinio pradų vienovės pavyzdys, gamtos reiškiniuose įžvelgiant paslėptą, simbolinę prasmę. Voldene Toro atsiskleidė ne tik kaip gamtą pilnatvės šaltiniu laikantis romantikas, bet ir kaip gamtos stebėtojas, sumanus eksperimentuotojas. Pagarsėjo ir kaip socialinių reformų įkvėpėjas: atsisakė mokėti kuklų mokestį už Harvardo universiteto baigimo diplomą, buvo prieš mokesčių politiką, klestėjusią juodaodžių vergovę. Toro straipsnis „Apie pilietinio nepaklusnumo pareigą“ įkvėpė kovotojus už žmonių teises ir laisves – indų nacionalinio išsivadavimo judėjimo lyderį Mahatmą Gandį (Mahatma Gandhi), kovotoją už pilietines teises ir nesmurtinį pasipriešinimą Martiną Liuterį Kingą (Martin Luther King), rusų rašytoją Levą Tolstojų.
Toro kelionių, gamtos stebėjimų aprašymai dabar aktualūs ir ekologams bei aplinkos studijų istorikams.

Gintarė Bernotienė
Henris Deividas Toro. 1856 m., dagerotipija.Voldeno tvenkinys, 2010 m.Titulinis lapas WALDEN pirmo leidinio. Toro sesuo Sofija nupaišė jį puošiantį piešinį.

Ar žinote, kad...