kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990

Kalba

Kalba > Leksika

Leksikos raida

Leksika yra greičiausiai kintanti kalbos sistemos dalis. Jos raidoje nuolatos vyksta du procesai: a) naujų žodžių atsiradimas, b) pasenusių žodžiu nykimas. Intensyviausias iš jų kalbose paprastai būna pirmasis, kurio rezultatas – neologizmai, arba naujažodžiai.
Svarbiausia leksikos dalis sudaro pagrindinį žodyno fondą – tai branduolys, kuris kartu su gramatine sandara sudaro kalbos pagrindą, jos nacionalinį savitumą, jos vienybę istorinėje raidoje.
Noelogizmai yra tam tikru istoriniu laikotarpiu kalboje atsiradę žodžiai, nulemti visuomeninių santykių kitimo, mokslo ir technikos pažangos, atskirų žmonių savitos pasaulio sampratos. Kalboje neologizmų atsiranda keliais būdais: 1) pagal kalbai įprastus darybos modelius; 2) verčiant iš kitų kalbų; 3) skolinantis iš kitų kalbų; 4) suteikiant turimiems žodžiams naujas reikšmes. Pagal įprastus darybos modelius sukurti žodžiai vadinami naujadarais. Greičiausiai kalboje įsitvirtina reguliarieji naujadarai, kurie pasidaromi pagal savos kalbos išgales (su priešdėliais, priesagomis, suduriant). Atskirų žmonių sugalvoti žodžiai, kurie tinka tik konkrečiame kontekste, vadinami okaziniais dariniais. Jų esama literatūroje (
atklajūnai, gintaruoti), reklamos tekstuose (snikeriuok). Nemažai naujų žodžių pasidaroma verčiant iš kitų kalbų (tokie naujadarai vadinami vertiniais). Jų galima rasti raštuose jau nuo XVII a. (filosofijaprotameilė, termometrasšiltamieris), atsiranda jų ir šiais laikais, ypač terminijoje (įtaka, įspūdis). Keičiantis santvarkai, ekonominiam ir kultūriniam gyvenimui, atsiranda daug naujų realijų, kurioms pavadinti stinga savų žodžių – paprasčiausias kelias juos pasiskolinti iš kitų kalbų (globalizacija, aneksija, kompiuteris ir t. t.). Naujas reikšmes įgiję žodžiai taip pat laikomi neologizmais, dažniausiai jie vadinami semantiniais naujadarais. Turimų žodžių reikšmės kinta dėl kelių priežasčių: 1) dėl to paties žodžio perkėlimo iš vienos gyvenimo sferos į kitą panašumo ar logikos ryšiu susijusiems dalykams pavadinti (kasa, šaknis); 2) dėl žodžiais reiškiamos sąvokos apimties siaurėjimo ar platėjimo (pareigūnas); 3) dėl kelių kalbų žodžių reikšmių sąsajų (vystyti).
Priešingas procesas yra žodžių traukimasis iš aktyvios vartosenos. Pasenę žodžiai yra dviejų rūšių: archaizmai ir istorizmai. Archaizmus iš kalbos išstumia tinkamesni žodžiai, turintys tas pačias reikšmes (
vetušassenas, žugaragarnys), o istorimai – tai tokie žodžiai, kurie iš vartosenos pasitraukė kartu su juos žyminčiomis sąvokomis (baudžiauninkas, tijūnas, žagrė).

Ar žinote, kad...