kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990

Kalba

Kalba > Leksika

Lietuvių frazeologija

Frazeologizmas – tai pastovus ir ekspresyvus žodžių junginys, turintis savarankišką reikšmę ir atkuriamas šnekos procese kaip gatavas vienetas, pvz.: apsukti galvą „suvilioti“, dantis griežti „pykti“, iš kailio nertis „labai stengtis“. Kaip kalbotyros šaka, frazeologija labai artima sintaksei, tačiau sintaksė paprastai tiria laisvuosius žodžių junginius, kurių esmė yra keli savarankiškos leksinės reikšmės žodžiai, susiję tiesioginiu sintaksiniu ryšiu. Frazeologizmai nuo laisvųjų žodžių junginių skiriasi visų pirma savo reikšme. Kiekvienas laisvojo žodžių junginio žodis turi jam būdingą savarankišką leksinę reikšmę. Todėl tokį junginį galima semantiškai suskaidyti, o frazeologizmas yra semantiniu atžvilgiu neskaidomas junginys, jo reikšmės negalima išvesti iš jį sudarančių žodžių leksinių reikšmių (guldyti galvą „garantuoti“, pro pirštus žiūrėti „nekreipti dėmesio“, už nosies vedžioti „apgaudinėti“). Kitas svarbus daugelio frazeologizmų požymis yra apibrėžta frazeologinė aplinka, be kurios frazeologizmas yra negalimas arba gali būti ne taip suprastas. Pavyzdžiui, žodžių junginys „pramušta galva“ bus frazeologizmas tik tada, kai šalia jo bus naudininko formos daiktavardis, reiškiantis kokią nors veiklą („pramušta galva šokiams“).
Semantiniu pagrindu galima skirti du frazeologizmų tipus: nemotyvuotieji (arba idiomos) ir motyvuotieji. Nemotyvuotieji frazeologizmai, arba idiomos, – tai reikšmės atžvilgiu absoliučiai neskaidomi, sustabarėję žodžių junginiai, kurių bendroji frazeologinė reikšmė visiškai nemotyvuota juos sudarančių žodžių reikšmės. Tokie yra
molio Motiejus, vėjo pamušalas, velnio neštas ir pamestas, liežuvį galąsti ir t. t. Idiomose pasitaiko kartais ir pasenusių, iškraipytų žodžių, siaurų dialektizmų, dėl kurių ir pati jos reikšmė plačiau būna nesuprantama, plg. čioringes varinėti „niekus plepėti“, čviko duoti „barti, koneveikti“, dinderį mušti „dykinėti“, palparybais eiti „dykinėti“ ir t. t.
Motyvuotieji frazeologizmai – tokie, kuriuose tarp junginio bendros reikšmės ir atskirų jį sudarančių žodžių reikšmių jaučiama tam tikra (ryškesnė ar mažiau ryški) sąsaja. Kitaip sakant, jų reikšmės yra daugiau ar mažiau motyvuotos. Tačiau šio tipo frazeologizmų bendrosios reikšmės sąsaja su jų dėmenų reikšmėmis, semantinė motyvacija gali būti nevienodo laipsnio. Pagal reikšmės motyvacijos pobūdį ir ryškumą motyvuotieji frazeologizmai gali būti skirstomi į: 1) tropinius (sustabarėję tropai); 2) lyginamuosius (visuotinai vartojami sustabarėję palyginimai); 3) samplaikinius frazeologizmus (tarpiniai tarp laisvųjų ir stabiliųjų junginių).
Frazeologizmai taip pat gali būti savakilmiai ir skolinti. Savakilmiai atspindi kalbos sistemos ir tautos mąstysenos savitumą, dažnai turi sąsajų su konkrečia vietove (
Telšių pliumpis) ar konkrečiais asmenimis (Atpjovė kaip bronienė jonūčiams). Skolintiniai frazeologizmai patenka į kalbą per knygų vertimus (Damoklo kardas), kai kurie išlaiko kalbos, iš kurios atėjo, kalbinę raišką (homo sapiens).

Ar žinote, kad...