kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990
EU
VU
LLTI

XX amžiaus literatūra

 • Ankstyvasis modernizmas
  Ankstyvasis modernizmas
 • Nepriklausomos Lietuvos literatūra
  Nepriklausomai valstybei kuriantis. Pirmajam pasauliniam karui baigiantis, dvi didžiosios Lietuvos kaimynės bei jos likimo lėmėjos Rusija ir Vokietija buvo nusilpusios dėl jas draskančių vidinių neramumų. Vokietija turėjo pripažin ...
 • Katastrofų literatūra
  XX a. viduryje visuomenė ir kiekvienas žmogus atsidūrė ties neregėtai tragiško išbandymo riba. Kilus Antrajam pasauliniam karui, kurį Lietuvoje lydėjo dar ir žiaurūs pokario metai, pasirodė, kad griūva visos ankstesnės gyvenimo no ...
 • Sovietmečio literatūra
  Rašytojas ir visuomenė totalitarizmo gniaužtuose. Po trijų okupacijos bangų Lietuvos visuomenė buvo patyrusi šoką, visas viešas ir privatus gyvenimas persmelktas baimės. Sovietų valdžia skelbė socializmo pergalę, viešumoje skambėj ...
 • Išeivijos literatūra
  XX a. vidurio katastrofos suskaidė Lietuvos kultūrą – reikšminga jos dalis plėtojosi svetimose žemėse atsiverdama tiesioginei Vakarų modernizmo įtakai arba užsisklęsdama nostalgiškų prisiminimų apribotoje vaizduotės erdvėje. Lietu ...
 • Aistis
  Jonas Aistis (1904–1973, tikroji pavardė Aleksandravičius, tarpukariu pasirašinėjo Kossu-Aleksandravičiumi, Kuosa-Aleksandriškiu) – XX a. trečiajame–ketvirtajame dešimtmetyje iškilusios neoromantikų kartos poetas, dėl nekintančios ...
 • Aputis
  Juozas Aputis (1936–2010), esmingai modernizuodamas lietuvių novelę ir apysaką, prisidėjo prie šių žanrų atgimimo ir suklestėjimo. Priklausydamas sovietmečio „tyliųjų modernistų“ kartai, literatūrai jis siekė grąžinti estetinę ver ...
 • Babickaitė
  Unė Babickaitė-Graičiūnienė (1897–1961) – viena žymiausių lietuvių tarpukario aktorių, taip pat režisierė. Slapyvardis – Uné Baye, tikrasis vardas Uršulė. Lietuvių kultūros istorijai svarbi kaip žymi Lietuvos vardo ambasadorė užsi ...
 • Baliukevičius-Dzūkas
  Lionginas Baliukevičius-Dzūkas (1925–1950) – žymus pokario partizanų vadas. Užaugęs Alytuje, karo metais Kaune jis pradėjo studijuoti mediciną, bet 1944-aisiais įstojo į generolo Plechavičiaus buriamą Vietinę rinktinę. Nepaklususi ...
 • Baliukonė
  Onė Baliukonė (1948–2007) – poetė, eseistė, 1970 m. Vilniaus universitete baigė filologijos studijas. Išleido eilėraščių rinkinius Laukinės vaivorykštės (1971) ir Viltis (1976), Iš kelio dulkių (1982), Tėve mūsų gyvenime (1986), V ...
 • Baltrušaitis
  Jurgis Baltrušaitis gimė 1883 m. Paantvardyje (Jurbarko r.), ūkininkų šeimoje, mirė 1944 m. Paryžiuje. Kunigo Kazimiero Žekevičiaus parengtas įstojo į Kauno gimnaziją. Ją baigęs atsisakė stoti į tėvų siūlomą seminariją, studijavo ...
 • Baltušis
  Juozas Baltušis (tikr. Albertas Juozėnas, 1909–1991) – prozininkas, dramaturgas, publicistas. Sovietmečiu vienas populiariausių autorių, vėliau vertintas labai prieštaringai. Baltušis dar ketvirtajame XX a. dešimtmetyje skelbė rea ...
 • Binkis
  Kazys Binkis (1893–1942) buvo vienas originaliausių ir neramiausių pomaironinės kartos poetų, mėgęs iššūkius ir eksperimentus, jautęs būtinybę atnaujinti poezijos žodyną, įkvėpęs „Keturių vėjų“ sąjūdį, tačiau nesikratęs ir liaudie ...
 • Bložė
  „Atradau savo veidą: vėjas / pamažu jį atpusto iš smėlio“, – rinkinio Žemės gėlės (1971) pirmajame eilėraštyje rašė Vytautas P. Bložė. Iš XX a. antrosios pusės lietuvių poetų jo kūrybiniame kelyje gausiausia radikalių perversmų, a ...
 • Boruta
  Poetas, prozininkas ir vertėjas Kazys Boruta gimė 1905 m. Kūlokuose (Marijampolės r.), mokėsi Maskvos ir Marijampolės gimnazijose, Marijampolės mokytojų seminarijoje. Tarpukariu studijavo universitetuose Kaune, Vienoje ir Berlyne. ...
 • Bradūnas
  JAV lietuvių literatūrinio ir kultūrinio gyvenimo organizatorius, neabejotinas žemininkų-lankininkų kartos lyderis Kazys Bradūnas gimė 1917 m. vasario 11 d. Vaikystę jis praleido tarp vaizdingų Sūduvos lygumų ir mitinius slėpinius ...
 • Brazdžionis
  Bernardas Brazdžionis (1907–2002) – vienas populiariausių lietuvių poetų, dar gyvas būdamas tapo monumentalia, beveik mitine figūra. Iš neoromantikų kartos jis išsiskyrė aiškiai skelbiama krikščioniškąja pasaulėjauta, aukštojo ir ...
 • Būga
  Kazimieras Būga (1879–1924) yra ne tik kalbotyros profesionalas, bet ir kalbotyros romantikas: jam rodėsi, kad nuosekliai dirbant vìsos lietuvių ir jų artimiausių giminaičių kalbõs paslaptys bus atskleistos, o senosios genčių rìbo ...
 • Cvirka
  Petras Cvirka gimė 1909 m. Klangių kaime, Jurbarko rajone, neturtingų ūkininkų šeimoje. Kadangi anksti neteko tėvo, o šeimai neretai tekdavo kęsti skurdą, mokslo Cvirka siekė sunkiai, dažnai stigdamas būtiniausių dalykų (drabužių, ...
 • Čigriejus
  Čigriejus
 • Čiurlionienė
  Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė (1886 03 13 Joniškyje – 1958 12 01 Kaune) – literatūros ir meno kritikė, dramaturgė, poetė, prozininkė, švietėja, visuomenininkė. Mokėsi Peterburgo, Rygos gimnazijose, 1904–1907 studijavo mediciną ir ...
 • Čiurlionis
  Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911) buvo profesionalus muzikas, labiausiai išgarsėjęs dailės darbais, siekęs kelių menų harmonijos. Novatoriška Čiurlionio kūryba suteikė stiprų impulsą simbolistams ir neoromantikams, jo ...
 • Degutytė
  Janina Degutytė (1928–1990) – poetė, vertėja, eilėraščių ir pasakų knygų vaikams autorė. Ji priklauso poetų kartai, kurių vaikystę ir jaunystę paženklino karo, okupacijų ir pokario žudynių patirtys, o kelias į kūrybą prasidėjo šeš ...
 • Geda
  Sigitas Geda (1943–2008) – poetas, eseistas, dramaturgas, vertėjas, svarbiausių premijų laureatas. Į socrealizmo sukaustytą lietuvių literatūrą Geda įliejo pavasariško gaivumo. Su didžiule energija jo poezijoje pasaulis virsta, ma ...
 • Gimbutienė
  Marija Gimbutienė (1921–1994) – iškiliausia, pasaulinį pripažinimą pelniusi lietuvė mokslininkė – sukūrė savitą mokslo sritį ir atrado bei aprašė iki tol neištirtą Senosios Europos civilizaciją. Jos mokslinės idėjos, pasak Sigito ...
 • Girnius
  Juozas Girnius (1915–1994) – filosofas, redaktorius, kultūrininkas. Gimęs ir augęs Lietuvoje, didesnę dalį savo gyvenimo praleido užsienyje, daugiausia JAV, kur pasišventė filosofijai, lietuvių kultūrai ir tėvynei. Kaip pažymėta a ...
 • Granauskas
  Romualdas Granauskas (g. 1939) – lietuvių kultūros genetinio kodo (at)kūrėjas, agrarinės sanklodos žlugimo vaizduotojas, pasižymintis sovietmečio kritika. Jo kūriniai svarbūs lietuvių mentalitetui pažinti, nes ne tik byloja daug t ...
 • Greimas
  Algirdas Julius Greimas (1917–1992) – pasaulinio garso mokslininkas, Paryžiaus semiotikos mokyklos įkūrėjas. Jo idėjos sulaukė atgarsio ne tik Europoje (Italijoje, Ispanijoje, Belgijoje, Šveicarijoje, Suomijoje, Rumunijoje, Lenkij ...
 • Grinkevičiūtė
  Dalia Grinkevičiūtė (1927–1987) – tremtinė, gydytoja, disidentė, rašytoja. Memuarinėse apysakose Atsiminimai (1949–1950), Lietuviai prie Laptevų jūros (1974) įamžino tremtinių į Sibirą kančias, paviešino pasauliui stalinizmo nusik ...
 • Grušas
  Juozas Grušas (1901–1986) – klasikinės ir modernios novelės, istorinės ir XX a. problematiką gvildenančios dramaturgijos kūrėjas. J. Grušo kūrybai būdinga moralinė-etinė problematika, formos konstruktyvumas, intelektuali polemika, ...
 • Gutauskas
  Leonardas Gutauskas (g. 1938 XI 6 Kaune); poetas, prozininkas, dailininkas. Poetinės prozos kūrėjas, vaizduojantis fiziškai silpnus, trapios psichikos, bet morališkai atsparius žmones istorijos iššūkių akivaizdoje. Nacionalinės pr ...
 • Herbačiauskas
  Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944) – vienas pirmųjų lietuvių literatūros eseistų, rašęs ir eilėraščius, literatūros kritikos tekstus lietuvių bei lenkų kalbomis. Laikomas lietuviškojo modernizmo „pranašu“. Gyvenęs ir dirbę ...
 • Jonauskas
  Stasys Jonauskas gimė 1948 m. Gėsaluose, Skuodo raj., baigė aštuonmetę mokyklą ir dėl tėvo mirties, motinos ligos turėjo dirbti, vidurinę baigė eksternu. 1970 m. neakivaizdiniu būdu baigė Žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultet ...
 • Juškaitis
  Juškaitis
 • Katiliškis
  Mariaus Katiliškio (1914–1980) prozoje lietuvių epinis realistinis pasakojimas pasiekė savo viršūnę. Tai turtingo ir tapybiškai sodraus žodyno rašytojas, autentiškai atskleidęs lietuviško kaimo pilnatvę ir tėvynės praradimo dramą. ...
 • Kaupas
  Julius Kaupas (1920–1964) gimė Kaune. Mokėsi Kauno jėzuitų gimnazijoje, Vytauto Didžiojo universitete Kaune, Tiubingeno ir Fribūro universitetuose studijavo mediciną ir filosofiją, literatūrą. Pirmuosius kūrinius – Stirniuką, Tris ...
 • Kavolis
  Vytautas Kavolis (1930–1996) – nepriklausomas lietuvių intelektualas, sociologas, kultūros istorikas, literatūros kritikas, civilizacijų tyrinėtojas. Keturis dešimtmečius vadovaudamas „Santaros-Šviesos“ organizacijai, redaguodamas ...
 • Keturi vėjai
  „Keturių vėjų“ manifestas (1922) ženklina vieną gaiviausių literatūrinių sąjūdžių XX a. pirmosios pusės lietuvių literatūroje. Svarbiausius impulsus gavę iš rusų ir vokiečių avangardo, keturvėjininkai, kaip ir daugelis kitų to met ...
 • Kondrotas
  Prozininkas, scenaristas Saulius Tomas Kondrotas (g. 1953 m. Kaune) Vilniaus universitete studijavo psichologiją ir filosofiją, dirbo redaktoriumi, dėstytoju. Išleido trumposios prozos knygas Pasaulis be ribų ( 1977), Įvairių laik ...
 • Krivickas
  Bronius Krivickas (1919–1952), nors ir gavęs solidų filologinį išsilavinimą, atstovauja mūsų literatūros istorijoje retai poeto-kario paradigmai. Apsisprendimas stoti į partizanų gretas rašytoją padarė vienu iš svarbiausių antitar ...
 • Kulbakas
  Moišė Kulbakas (1896–1937) – moderniosios žydų literatūros klasikas, vienas didžiausių ir populiariausių Lietuvos žydų – litvakų – poetų. Gimė Smurgainių miestelyje (dab. Baltarusija), kurį išgarsino didikų Radvilų sukurtas versla ...
 • Liūnė Sutema
  Zinaida Nagytė-Katiliškienė savo kūrinius publikavo Liūnės Sutemos slapyvardžiu, kuris puikiai apibūdina atšiaurų jos eilėraščių gamtovaizdį. Išeivijos literatūrinio gyvenimo apžvalgininkai poetės kūrybą laiko giminiška Algimanto ...
 • Lukša-Daumantas
  Pasipriešinimas tarybinei okupacijai Lietuvoje iškėlė daug karių ir vadų, žvalgų ir konspiratorių, ideologų ir metraštininkų. Visus šiuos užsiėmimus sėkmingai išbandė ir savo veikla suvienijo Juozas Lukša-Daumantas (1921–1951). Ju ...
 • Lukšienė
  Meilė Lukšienė (1913–2009) – viena iškiliausių XX a. Lietuvos moterų, literatūros tyrinėtoja, švietėja, politikė. Sovietų okupacijos metais ji rūpinosi tautos kultūrinio gyvenimo tęstinumu, Lietuvai atgavus Nepriklausomybę kūrė ta ...
 • Maceina
  Antanas Maceina (1908–1987) – krikščioniškosios krypties lietuvių filosofijos kūrėjas, poetas, religijos ir kultūros filosofijos veikalų autorius, Kauno, Freiburgo ir Miunsterio universitetų profesorius. 1928–1932 m. studijavo fil ...
 • Mackus
  Iš tėviškės kartu su tėvais 1944 m. pasitraukęs į Vakarus ir išeivijoje subrendęs poetas ir publicistas Algimantas Mackus atstovavo „bežemių“ kartai, kurią kultūrologas Vytautas Kavolis vadino „nužemintųjų generacija“, nuolat klau ...
 • Mačernis
  Vytautas Mačernis (1921–1944) – trumpai tegyvenęs poetas, pagarsėjęs intelektualia, vidinės egzistencijos nerimą išreiškiančia kūryba. Mačernis gimė 1921 m. birželio 5 d. Šarnelės kaime – šiauriniame Šiaurės Lietuvos pakraštyje, n ...
 • Mačiūnas
  Mačiūnas
 • Maldonis
  Alfonsas Maldonis (1929–2007) – poetas, priskiriamas 30-ųjų metų gimimo kartai, Justino Marcinkevičiaus ir Algimanto Baltakio bendrakartis ir bendramintis, debiutavęs šiek tiek vėliau, jau sąlygiškai švelnesniais laikais eilėrašči ...
 • Marcinkevičius
  Justinas Marcinkevičius (1930–2011) – poetas, dramaturgas, vertėjas, akademikas. Baigęs lietuvių filologijos studijas Vilniaus universitete, dirbo įvairiose redakcijose, organizavo literatūrinį gyvenimą, bet greitai atsidėjo tik l ...
 • Martinaitis
  Marcelijus Martinaitis (g. 1936-2013) – poetas, eseistas, vertėjas, dramaturgas, vienas svarbiausių rašytojų kartos, septintajame–aštuntajame dešimtmetyje pakeitusios lietuvių literatūros veidą, atstovų. Gimęs ir augęs Pietų Žema ...
 • Mekas
  Jonas Mekas – poetas, eseistas, avangardinio kino kūrėjas ir kino kritikas – gimė 1922 m. Biržų apskrityje, Semeniškių kaime. 1943 m. baigė Biržų gimnaziją, buvo techninis Biržų žinių redaktorius, o 1944 persikėlė į Panevėžį ir ta ...
 • Meras
  Icchokas Meras (g. 1934 m. Kelmėje) – prozininkas ir scenarijų autorius, diplomuotas radijo ir televizijos inžinierius. Vaikystėje per holokaustą neteko tėvų ir pats per stebuklą likęs gyvas buvo priglobtas ir užaugintas lietuvių ...
 • Mieželaitis
  Eduardo Mieželaičio (1919–1997) vieta lietuvių literatūros istorijoje gana dviprasmiška. Aktyvus komjaunuolis per Antrąjį pasaulinį karą pasitraukė į Rusiją, ten parašė ir paskelbė pirmąjį eilėraščių rinkinį Tėviškės vėjas (1946), ...
 • Mikelinskas
  Mikelinskas Jonas (1922 05 06 Žadeikėliuose, Pasvalio r.), prozininkas, publicistas, išplėtojęs lietuvių prozos psichologizmą. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (2002). Iš Pasvalio gimnazijos paimtas darbams Vokieti ...
 • Mikuta
  Algimantas Mikuta gimė 1943 m. gegužės 13 d. Mažeikiuose, 1960–1964 m. studijavo Kauno politechnikos institute, 1964–1965 m. dirbo Kazachijos statybų mechaninėse dirbtuvėse. Pirmuose eilėraščių rinkiniuose Gėlės braižykloje (1962) ...
 • Milašius
  Oskaras Milašius (Oscar Vladislas de Lubicz-Milosz) – lietuvių kilmės prancūzų poetas, gimęs 1877 m. gegužės 28 d. Mogiliovo gubernijoje Čerėjoje (buv. LDK, dab. Baltarusija), buvusiame Sapiegų giminės dvare, kuris priklausė poeto ...
 • Miliauskaitė
  Poetė Nijolė Miliauskaitė (1950–2002) gimė Keturvalakiuose (Vilkaviškio r.), Vilniaus universitete studijavo lietuvių filologiją, dirbo Centriniame archyve, Knygų rūmuose, Kalba Vilnius redakcijoje, persikėlusi gyventi į Druskinin ...
 • Milošas
  Česlovas Milošas (Czesław Miłosz, 1911–2004) – žymus lenkų poetas, intelektualas, Nobelio literatūros premijos laureatas. Vienas iškiliausių XX a. Europos ir Amerikos modernizmo autorių, lyginamas su Tomu Sternsu Eliotu (Thomas St ...
 • Mykolaitis-Putinas
  Vincas Mykolaitis-Putinas (1893–1967) – vienas žymiausių lietuvių rašytojų: poetas, prozininkas, dramaturgas, literatūros kritikas, istorikas ir teoretikas, daugiau kaip per penkiasdešimt intensyvaus kūrybinio darbo metų išlikęs p ...
 • Miškinis
  Antanas Miškinis (1905-1983) – sudėtingo likimo prieškario poetas neoromantikas, kuriam teko patirti ir kritikos bei skaitytojų pripažinimą, ir priverstinę užmarštį. Poetas gimė Juknėnų kaime Utenos rajone. Jis buvo tipiškas atlap ...
 • Morkūnas
  Pranas Morkūnas (1900–1941) – poetas, vertėjas, turbūt radikaliausias tarpukario avangardinės poezijos kūrėjas. Savanoriavęs Lietuvos kariuomenėje, vadovavęs Panevėžio šaulių apygardai vėliau pasuko į kairiąją ideologiją, tapo pre ...
 • Nėris
  Salomėja Nėris (Salomėja Bačinskaitė-Bučienė, 1904–1945) – lietuvių lyrikė, subtiliausiai perteikusi moteriškąjį pasaulio jutimą, gyvenimo džiaugsmą ir skausmą. Gimė 1904 m. lapkričio 17 d. Kiršuose (Vilkaviškio r.), valstiečių še ...
 • Nyka-Niliūnas
  Alfonsas Nyka-Niliūnas (tikr. Čipkus, g. 1919) – poetas, kritikas, vertėjas – ne tik vienas iš svarbiausių lietuvių emigracijos rašytojų, bet ir simbolinė figūra, kuri bene geriausiai atstovauja pokario išeivijos egzistencinėms ir ...
 • Ostrauskas
  Kostas Ostrauskas (1926–2012) – ryškiausias avangardinės dramaturgijos atstovas lietuvių literatūroje, literatūros istorikas ir kritikas. Ostrauskas sukūrė pokštaujančios ir intelektualios dramos tipą, nuo XX a. vidurio iki XXI a. ...
 • Pūkelevičiūtė
  Poetė, prozininkė, dramaturgė ir aktorė Birutė Pūkelevičiūtė gimė 1923 m. Kaune. Ji priklauso kartai rašytojų, kurie gimė ir užaugo Nepriklausomoje Lietuvoje, jos pasaulėžiūrą, vertybių sistemą, pažiūras formavo šio laikotarpio ku ...
 • Radauskas
  Nors gyvenęs bei lavinęsis kartu su ketvirtojo dešimtmečio neoromantikų karta tarpukario Kaune Henrikas Radauskas (1910–1970) liko nepriklausomas nuo bendrų to meto poezijos tendencijų: gamtos ir kaimo idilės adoracijos, patriotin ...
 • Radzevičius
  Bronius Radzevičius (1940–1980) – lietuvių prozininkas, priklausantis Romualdo Granausko, Juozo Apučio literatūrinei prozininkų kartai. Kaip rašytojas Radzevičius debiutavo gana vėlai (panašiai kaip ir Granauskas): pirmąją knygą, ...
 • Riomeris
  Mykolas Riomeris (Michał Römer, 1880–1945) – vienas didžiųjų XX amžiaus Lietuvos demokratų ir žymiausių teisininkų, Lietuvos konstitucinės teisės tėvas, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius, visuomenės veikėjas, publicistas ir ...
 • Sadūnaitė
  Nijolę Sadūnaitę suėmė 1974 m. rugpjūčio mėn. KGB darbuotojai pasislėpę palaukė grįžtančio į namus jos brolio ir, vos jam atrakinus duris, įsiveržė į butą skubėdami, kad Nijolė nespėtų sunaikinti įkalčių, mat kaimynė buvo įskundus ...
 • Saja
  Kazys Saja – dramaturgas, prozininkas, Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras. Parašė per penkiasdešimt knygų, paskelbė straipsnių, kuriuose temperamentingai žadinamas visuomenės etinis ir pilietinis aktyvumas. Gimęs P ...
 • Savickis
  Jurgis Savickis (1890–1852) – lietuvių prozos novatorius, ekspresionistinės poetikos novelių autorius, įvedęs į lietuvių literatūros tradiciją miesto problemiką, žaidybišką „rimtų“ temų traktavimą, ironišką žvilgsnį į savo persona ...
 • Simonaitytė
  Ieva Simonaitytė (1897–1978) – Mažosios Lietuvos regiono atstovė, jautusi moralinę pareigą tapti gimtojo krašto metraštininke. Įdomios biografijos ir tvirto charakterio rašytoja įamžino Mažosios Lietuvos savitumą, apmąstė istorinę ...
 • Sirijos Gira
  1911 m. Vilniuje gimęs poetas, prozininkas, vertėjas Vytautas Sirijos Gira yra pirmasis mieste užaugęs lietuvių literatas (1919 m. lenkams užėmus Vilnių, aštuonmetis Vytautas su tėvais persikėlė gyventi į laikinąją sostinę Kauną). ...
 • Sruoga
  Balys Sruoga kartu su keliasdešimčia kitų lietuvių kultūrininkų ir politikų buvo įkalintas Štuthofo koncentracijos stovykloje 1943 m. pavasarį. Areštai buvo nacių valdžios kerštas už sužlugusią mobilizaciją į SS dalinius. Stačia g ...
 • Strielkūnas
  Jonas Strielkūnas (1939–2010), poetas, „Poezijos pavasario“ (1991), Nacionalinės kultūros ir meno premijos (1996), Jotvingių premijos (2001) laureatas. Nors ir nestudijavęs filologijos mokslų, poetas buvo priimtas į Literatūros ir ...
 • Suckeveris
  Avromas Suckeveris (Avrom Sutzkever, 1913–2010) – vienas didžiausių XX a. žydų poetų, kūręs jidiš kalba. Kartu jis laikomas vienu didžiausių ir unikaliausių Holokausto literatūros vardų. Suckeveris gimė Smurgainyse (dab. Baltarusi ...
 • Šalkauskis
  Šalkauskis
 • Šaltenis
  Saulius Šaltenis – prozininkas, dramaturgas ir scenaristas – gimė 1945 metais Utenoje, mokytojų lituanistų šeimoje. Šaltenio tėtis Rapolas Šaltenis buvo ne tik mokytojas lituanistas, bet ir populiaraus pobūdžio, beletrizuotų liter ...
 • Šatrijos Ragana
  Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana (1877–1930) – rašytoja, pedagogė, labdarė. Gimė žemaičių bajorų šeimoje, Medingėnų dvare (dab. Plungės r.), kuris priklausė motinos šeimai – Šiukštoms, žymiai Žemaitijos bajorų giminei. Vaikystę ...
 • Šeinius
  Ignas Šeinius (tikr. Jurkūnas, 1889–1959) – lietuvių prozos novatorius, impresionizmo atstovas, vienas aktyviausių modernistinės estetikos entuziastų. Rašė lietuvių ir švedų kalbomis. Labiausiai žinomas kaip romano Kuprelis autori ...
 • Šimaitė
  ONA ŠIMAITĖ: TARP ŽMONIŲ IR KNYGŲ Minime Onos Šimaitės, žinomo kultūros žmogaus, Vilniaus universiteto bibliotekininkės, herojiškosios Vilniaus geto žydų gelbėtojos, 110 metų sukaktį. Regis, dar neseniai į Lietuvą iš Prancūzijos ...
 • Šimkus
  Vladas Šimkus (1936–2004) – poetas, vertėjas, 1961 m. baigė VU lietuvių kalbą ir literatūrą, dirbo įvairių žurnalų ir laikraščių redakcijose. Poezijoje debiutavo eilėaščių rinkiniais Gražiausia sekundė (1960) ir Kranto kontūrai (1 ...
 • Širvys
  Paulius Širvys (1920–1979) – poetas, išleidęs eilėraščių rinkinius. Žygio draugai (1954), Ošia gimtinės beržai (1956), Beržų lopšinė (1961), Ir nusinešė saulę miškai… (1969), rinktinę Ilgesys – ta giesmė (1972), knygą vaikams Vytu ...
 • Škėma
  Antanas Škėma (1910–1961) – katastrofistinio modernizmo įtakų bene labiausiai paveiktas lietuvių teatralas, prozininkas ir dramaturgas – gimė 1910 m. lapkričio 29 d. Lodzėje (Lenkija) inteligentiško, kūrybiško, bet valdingo gimnaz ...
 • Tarulis
  Petras Tarulis – prozininkas, žurnalistas ir leidėjas Petras Tarulis (tikr. Juozas Petrėnas) gimė 1896 m. Utenos raj. Gimnaziją Pirmojo pasaulinio karo metais baigė Rusijoje, studijavo literatūrą Lietuvos universitete Kaune, 1926– ...
 • Tysliava
  Poetas ir žurnalistas, Lietuvos kariuomenės savanoris Juozas Tysliava (gimė 1902 m. Vilkaviškio apylinkėse – mirė 1961 m. JAV, 1962-aisiais perlaidotas Vilniaus Rasų kapinėse) labiausiai žinomas kaip avangardinių eilėraščių autori ...
 • Vaičiulaitis
  Daugeliui prozininko, poeto, vertėjo, žurnalisto, kritiko Antano Vaičiulaičio (1906–1992) kūrinių ir kritikos tekstų būdinga erudicija, literatūrinio konteksto išmanymas, žodžio taupumas ir įtaiga. Alfonsui Nykai-Niliūnui, 1949 m. ...
 • Vaičiūnaitė
  Judita Vaičiūnaitė (1937 07 12–2001 02 11) debiutavo 7-ąjį XX a. dešimtmetį. Miesto ir moters tematika ji esmingai atnaujino modernios lietuvių poezijos tradiciją. Subtilus eilėraščių garsynas, savitas eiliavimo modelis (sinkopini ...
 • Venclova
  Tomas Venclova – vienas žymiausių XX a. antrosios pusės lietuvių poetų, eseistų ir literatūros kritikų. Gimė 1937 m. Klaipėdoje, poeto ir sovietinio veikėjo Antano Venclovos šeimoje. Per karą tėvui pasitraukus į Rusiją, augo pas s ...
 • Vilimaitė
  Bitė Vilimaitė (g. 1943) – lakoniško kūrinio meistrė, sutelkusi didelį meninės informacijos kiekį labai mažoje estetinėje formoje. Vilimaitė gimė 1943 m. vasario 16 d. Lazdijuose, studijavo Vilniaus universitete filologiją, dirbo ...
 • Vydūnas
  Vydūnas (Vilhelmas Storosta, 1868–1953) – didysis lietuvių humanistas, rašytojas, žymiausias Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas. Aukščiausia vertybe laikydamas žmoniškumą, Vydūnas savo įvairiašake veikla siekė ugdyti sąmoningų ir ...
 • Žilinskaitė
  Vytautė Žilinskaitė – prozininkė ir publicistė – gimė 1930 metais Kaune, nors, kaip pati teigia, tikroji jos gimtinė – Vilnius: „čia gyvenu nuo aštuonerių metų ir suaugau su juo [Vilniumi] į vieną kūną“. 1955 metais Žilinskaitė ba ...
 • Žlabys-Žengė
  Juozas Žlabys-Žengė. Poetas, prozininkas ir publicistas Juozas Žlabys (slp. Žengė) gimė 1899 m. Joniškio rajone. Lietuvių literatūros istorijoje jis suvaidino svarbų vaidmenį kaip vienas iš avangardinio sambūrio „Keturi vėjai“ nar ...
 • Žukauskas
  Albinas Žukauskas (1912–1987), poetas, prozininkas, vertėjas. Gimė Bubelių kaime, apie kurį poetas vienoje savo autobiografijoje rašė: „Bubeliai, gimtasis mano kaimas, ilgam buvo mano universitetas.“ Iš tiesų Žukauskas buvo sava ...
 • Achmatova
  Ana Achmatova (1889–1966) buvo peterburgietė, gimusi Odesoje Andrejaus ir Inos Gorenko šeimoje. Nuo 1910 m. ji pradeda pasirašinėti Achmatovos vardu, slapyvardžiui paimdama prosenelės iš motinos pusės pavardę. Jos pirmasis rinkiny ...
 • Apolineras
  Gijomas Apolineras (Guillaume Apolinaire), kurio tikrasis vardas Vilhelmas Apolineras de Kostrovickis, ‒ italų kilmės prancūzų rašytojas, gimė 1880 m. rugpjūčio 26 d. Romoje, mirė 1918 metais Paryžiuje. Vaikystėje ir jaunystėje A ...
 • Beketas
  Samuelis Beketas (1906–1989) – airių kilmės poetas, prozininkas, dramaturgas, rašęs prancūzų ir anglų kalbomis, režisierius, žymiausias absurdo teatro atstovas, 1969-aisiais įvertintas Nobelio premija. Beketas – pirmasis absurdist ...
 • Bodleras
  Šarlis Bodleras (Charles Baudelaire, 1821–1867). Prancūzų poezijos reformatorius, europinio modernizmo pranašas gimė Paryžiuje šešiasdešimtmečio tėvo ir dvigubai jaunesnės motinos šeimoje. Iš tėvo, intelektualo laisvamanio, dideli ...
 • Borchesas
  Argentinos išskirtinumo ženklas yra ne tik aistringasis šokis tango – šalį išgarsino ir unikalūs rašytojai Chorchė Luisas Borchesas (Jorge Luis Borges, 1899–1986) bei Chulijas Kortasaras (Julio Cortázar). Borchesas sukūrė intelekt ...
 • Brodskis
  Josifas Brodskis (1940–1996) – poetas ir eseistas, Nobelio premijos laureatas, laikomas svarbiausiu rusų „sidabro amžiaus“ lyrikos laurų paveldėtoju, o kartu – vienu didžiausiu Jungtinių Amerikos Valstijų ir viso pasaulio poetu. S ...
 • Džoisas
  Džeimsas Džoisas (James Joyce, 1882–1941) – angliškai rašęs airių prozininkas, poetas ir dramaturgas, vienas iš įtakingiausių modernizmo rašytojų. Džoisas augo didelėje dubliniečių šeimoje (dešimt vaikų), kuri po trumpo gerovės l ...
 • Hesė
  Hesė
 • Kafka
  Francas Kafka (Franz Kafka, 1883–1924) – žydų kilmės vokiškai rašęs prozininkas. Pragyvenęs vos keturiasdešimt vienerius metus, jis laikomas vienu reikšmingiausių XX a. pirmosios pusės, o gal ir viso šimtmečio autorių. Kafka gimė ...
 • Kamiu
  Alberas Kamiu (Albert Camus, 1913–1960) – prancūzų rašytojas, eseistas ir dramaturgas, Nobelio premijos laureatas. Vienas svarbiausių modernių mąstytojų. Kamiu siekė sakyti tiesą apie šiuolaikinį žmogų, sklaidyti iliuzijas, bet ir ...
 • Kavafis
  Konstantinas Kavafis (Κωνσταντίνος Καβάφης, 1863–1933) – vienas žymiausių graikų ir viso pasaulio moderniųjų poetų. Gimė Aleksandrijoje, Egipte, buvusioje helenistinės kultūros sostinėje, garsėjusioje savo biblioteka ir meno lobia ...
 • Levis
  Primo Levis (Primo Levi, 1919–1987) – italų rašytojas, vienas žymiausių holokausto liudytojų Europos literatūroje, Aušvico mirties stovyklos kronikininkas. Gimė Turine, pasaulietiškoje, intelektualioje ir jau susiliejusioje su ita ...
 • Mandelštamas
  Osipas Mandelštamas (1891–1938) gimė Varšuvoje, kuri tuo metu priklausė Rusijos imperijai. Motina Flora Mandelštam buvo muzikė, tėvas Emilis Mandelštamas priklausė pirmajai pirklių gildijai, o tai reiškia, kad šeima galėjo gyventi ...
 • Marinetis
  Filipas Tomazas Marinetis (Filippo Tommaso Marinetti, 1876–1944) yra vienas pirmųjų avangardizmo ideologų. Gimė turtingo advokato šeimoje, rašė italų ir prancūzų kalbomis. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą įkūrė meninį futurizmo judėji ...
 • Pasternakas
  Borisas Pasternakas (1890–1960) – maskvietis, gimęs žymaus dailininko, Dailės akademijos akademiko Leonido Pasternako ir pianistės Rozalijos Pasternak šeimoje, kurios namuose lankydavosi rašytojai Levas Tolstojus, Raineris Marija ...
 • Prustas
  Marselis Prustas (Proust Marcel, 1871 07 10 – 1922 11 18) – prancūzų rašytojas, gimęs ir miręs Paryžiuje. Rašytojų trijulė – Džeimsas Džoisas (James Joyce), Francas Kafka (Franz Kafka) ir Marselis Proustas – dažniausiai minimi ka ...
 • Rilkė
  Raineris Marija Rilkė (Rainer Maria Rilke, 1975–1926) – poetas, prozininkas, dramaturgas, vienas svarbiausių vokiečių literatūros moderniųjų klasikų. Ryškus ir jo „biografinis tekstas“ – galima sakyti, kad Rilkės gyvenimas yra tap ...
 • Skujeniekas
  Latvių poetas, vertėjas, žurnalistas ir literatūros kritikas Knutas Skujeniekas (Knuts Skujenieks) gimė 1936 m. Rygoje, vaikystę praleido netoli Bauskės prie Lietuvos sienos. Išmintingas ir vertybiškas Latvijos patriotas – žmogus, ...
 • Šimborska
  Vislava Šymborska (Wisława Szymborska, 1923–2012) – lenkų poetė, Nobelio premijos laureatė, priklausanti Vidurio Europos literatūros viršūnei. Šymborskos kūryba ir biografija išsiskiria tuo, kad jai pavyko sujungti, atrodytų, sunk ...
 • Verlenas
  Polis Verlenas (Paul Verlaine, 1844–1896) gimė Mece (Metz), vaikystėje buvo jautrus, svajingas berniukas, trokštantis švelnumo ir meilės; vaikystės nostalgiją jautė visą gyvenimą. Paaugęs ėmė jausti sielos dvilypumą – būseną tarp ...