kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990

Literatūra

Literatūra > XX amžiaus literatūra

Žlabys-Žengė


Juozas Žlabys-Žengė. Poetas, prozininkas ir publicistas Juozas Žlabys (slp. Žengė) gimė 1899 m. Joniškio rajone. Lietuvių literatūros istorijoje jis suvaidino svarbų vaidmenį kaip vienas iš avangardinio sambūrio „Keturi vėjai“ narių, poezijos reformatorius.
Juozas Žlabys buvo Nepriklausomybės kovų savanoris, tarpukario Kaune baigė karo mokyklą ir aukštuosius karininkų kursus, tarnavo „Geležinio vilko“ ir I husarų (raitosios kariuomenės) pulke. 1934 m. dėl netiesioginio dalyvavimo voldemarininkų puče turėjo pasitraukti iš kariuomenės. Dirbo laikraščio redakcijoje.
Poeto pasirinktas slapyvardis Žengė susijęs su karine komanda „Žengte marš!“. Ji taikliai atspindi jauno literato požiūrį į kūrybą – veržtis pirmyn į dar neatrastus moderniosios poetinės raiškos plotus. Ryškiausi stilistiniai avangardinės Žlabio-Žengės poezijos bruožai – geometrizuotų vaizdinių sekos nenuoseklumas, dinamika, kontarstas, šnekamosios kalbos intarpai, ekspresyvūs šūksniai, garsinė poetinės kalbos žaismė. Pastarasis poetinės raiškos bruožas ypač išryškėjo poemoje
Anykščių šilelis (1930). Ši poema, iš pirmo žvilgsnio alogiška ir absurdistinė, iš tiesų metaforizavo gaivalingą Nepriklausomybei prisikėlusios tautos pavasarį. Pasak literatūrologės Dalios Striogaitės, modernumą poetas jungė su „liaudišku humoru ir folkloriniu talaluškų stiliumi, stengėsi išgryninti lietuvišką avangardizmo atmainą.“ Avangardistinės poetikos elementų esama ir apsakymų rinkinyje Gyvenimo novelės (1940).
Po antrosios sovietų okupacijos Žlabys-Žengė kalėjo Vorkutos lageriuose. Į Lietuvą sugrįžo 1958 m. Prasidėjus Atgimimui paskelbė eilėraščių, straipsnių, atsiminimų. Mirė 1992 m. Kaune.

Viktorija Šeina
Juozas Žlabys-Žengė. Eilėraščiai.Vytautas Kubilius. Juozas Žlabys-Žengė.Juozas Žlabys. Pono Varteivos diena.Juozas Žlabys-Žengė.

Ar žinote, kad...