kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990

Literatūra

Literatūra > XX amžiaus literatūra

Tysliava


Poetas ir žurnalistas, Lietuvos kariuomenės savanoris Juozas Tysliava (gimė 1902 m. Vilkaviškio apylinkėse – mirė 1961 m. JAV, 1962-aisiais perlaidotas Vilniaus Rasų kapinėse) labiausiai žinomas kaip avangardinių eilėraščių autorius ir tarptautinio literatūrinio gyvenimo dalyvis. Futurizmo įkvėpti Tysliavos tekstai šlovina modernybę, greitį ir techniką; „jei kada numirsiu“ sako poetas, „tai prašau ant mano kapo pastatyt dinamo“. Bravūriško entuziazmo ir aktualijų kupini Vakarų didmiesčių aprašymai turi įtikinti lietuvius atsisakyti „praeities dvylekio“ ir priimti nuostabų šiuolaikinį pasaulį. Šio pasaulio centre – paties poeto-jaunojo genijaus figūra. Kartu ryškėja ir kultūrinio lygiavertiškumo motyvas – „kultūringas barbaras iš Suvalkijos lygumų“ išdidžiai žygiuoja per Paryžių ir Berlyną.
Trečiajame dešimtmetyje apsigyvenęs Paryžiuje, Tysliava būrė įvairių šalių literatus ir menininkus daugiakalbio žurnalo
Muba (mūsų baras) leidybai. Be lietuvių, žurnale bendradarbiavo nemažai Vidurio Europos rašytojų, dramaturgas J. Cocteau (Ž. Kokto), dailininkai P. Mondrianas, J. Lipszitzas (J. Lipšitsas) ir kiti. Nors pasirodė tik du Mubos numeriai, žurnalas vertintinas kaip reikšmingas bandymas parodyti lietuvių literatūrą pasauliui, ne tik sekti moderniosios literatūros inovacijas, bet ir prisidėti prie jų formavimo.
Ketvirtajame dešimtmetyje Tysliava išvažiuoja į JAV, redaguoja emigrantų spaudą. Po ilgo tylos laikotarpio parašyta poema
Tawa nouson (pirma publikacija 1954 m.) gerokai skiriasi nuo ankstesnės poezijos. Čia avangardinio polėkio nebelieka, atsigręžiama į istoriją. Prūsiškos „Tėve mūsų“ maldos eilutės, kuriomis pradedamas kiekvienas poemos eilėraštis, tampa akstinu apmąstymams apie šios tautos likimą ir istorijos prasmę.

Laurynas Katkus
Juozas Tysliava. Poezija.Vytautas Kubilius. Juozas Tysliava.Juozas Tysliava.Juozas Tysliava 1925 m. Kaune.Juozo Tysliavos portretas.Juozas Tysliava skaito eilėraštį Naktis iš okeano.

Ar žinote, kad...