kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990

Literatūra

Literatūra > XX amžiaus literatūra

Baliukonė


Onė Baliukonė (1948–2007) – poetė, eseistė, 1970 m. Vilniaus universitete baigė filologijos studijas. Išleido eilėraščių rinkinius
Laukinės vaivorykštės (1971) ir Viltis (1976), Iš kelio dulkių (1982), Tėve mūsų gyvenime (1986), Vaduok (1992), Bokštai (1996), Elgetaujanti saulė (1998), Neregio sodai (2001), rinktinę Akmuva (2003), eseistikos knygas Kelionės fragmentai (1987), Ant sapnų tilto (2003).
Ankstyvojoje kūryboje poetizuojama kasdienybė (eil. „Kasdieniškas“, „Su ridikėlių puokštėmis“), kuriamas romantinis žvilgsnis į pasaulį. Šiuolaikinėje poezijoje Onė Baliukonė viena iš nedaugelio gynė taurumo estetiką, neabejojo klasikinėmis vertybėmis, buvo išsaugojusi idealistinę pasaulio sampratą, kai jis matomas priešybių tarp žema ir aukšta, juoda ir balta, materija ir dvasia, įtampoje. Pasak V. Daujotytės, poetė perėmė V. Mykolaičio-Putino simbolistinį dualizmą, viršūnių ir gelmių pasaulėjautą bei poetiką ir perkurė pagal moters jauseną.
„O. Baliukonytė suvokia save kaip prieštaringų jausmų sumą, joje grumiasi prieštaravimai, tačiau ji nekelia savęs ant pjedestalo. Palyginus su S. Nėrim, O. Baliukonytės lyrika nėra tokia melodinga, poetė rimuoja ne visai tiksliais rimais.“ (Gražina Ramoškaitė).
Kasdienybė nebe poetizuojama, o jaučiamas nepasitenkinimas, jos neatitikimas idealams. Ir eilėraščiuose, ir eseistikoje į kasdienį, visuomeninį, politinį gyvenimą žiūrima iš idealo perspektyvos, realybė vertinama pagal aukščiausias moralines kategorijas.
Svarbiausias stiliaus bruožas – pakylėtumas, atitiko žvilgsnio iš idealų aukštumų į kasdienybę perspektyvą. Pakylėtas stilius visuomet vengia buitišumo, ironijos, humoro, to, kas kuria pagrindus postmoderniam reliatyvumui, jis suponuoja hierarchišką, vertybiškai nedviprasmišką požiūrį į tikrovę. Cikle „Kalės širdis“ bodėjimasis žemiausia kasdienybe įgauna bjaurasties estetikos formas. Tačiau rinkinyje
Neregio sodai (2001) kasdienybės tirštumoje vėl ieškoma šviesos, sklindančios iš anapus ir regimos jautriausiais žmogaus pojūčiais, santykis su pasauliu suformuluojamas krikščioniškos etikos maksimomis (eil. „Tapus...“).
Galima sakyti, kad savo eilėraščiais Baliukonė stato katedrą, kai katedrų statymo laikas jau praėjęs. Tačiau ta vidinė katedra yra harmonijos ir stiprybės šaltinis.

Rimantas Kmita

Onė Baliukonė. Eilėraščiai.Rita Tūtlytė. Nuo maištingos bohemos iki tylių meditacijų.Audinga Peluritytė. Moterų atlantida.Onė Baliukonė.

Ar žinote, kad...