kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990

Literatūra

Literatūra > XX amžiaus literatūra

Baltušis


Juozas Baltušis (tikr. Albertas Juozėnas, 1909–1991) – prozininkas, dramaturgas, publicistas. Sovietmečiu vienas populiariausių autorių, vėliau vertintas labai prieštaringai. Baltušis dar ketvirtajame XX a. dešimtmetyje skelbė realistinio stiliaus socialinį teisingumą ginančius kūrinius, sovietmečiu tikėjo komunistinės valdžios idealais, užėmė svarbias administracines ir politines pareigas (1946–1954 m. literatūrinio žurnalo
Pergalė vyr. redaktorius, 1958–1962 m. LTSR kinematografijos darbuotojų sąjungos organizacinio biuro pirmininkas, 1946–1954 m. LTSR rašytojų sąjungos partinės organizacijos sekretorius, 1959–1967 m. Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininko pavaduotojas), Lietuvos Neprikausomybės išvakarėse jis viešai suabejojo neprikausomos valstybės galimybe, žmonės dėl to net viešai degino jo knygas, nors vėliau dažniau pasigirdo balsai tų, kurie pasigesdavo Baltušio pavardės literatūros istorijoje ar mokyklų programose.
Populiarumo susilaukė Baltušis dėl itin gyvo pasakojimo, natūralių dialogų, atpažįstamų kaimiško gyvenimo tipų. Novelių romane
Parduotos vasaros (1957–1969) remiantis autobiografine patirtimi pasakojama piemenuko istorija, realistiškai atkuriami jo vargai ir džiaugsmai, tačiau kaip ir visoje kūryboje akivaizdžiai pastebimas tarpukario Lietuvos gyvenimo juodinimas – viena populiariausių sovietmečio ideologinių klišių.
Bene brandžiausias Baltušio romanas –
Sakmė apie Juzą (pirmas leidimas 1979). Romane sukuriamas nepolitizuotas, atviras, grynakraujis valstiečio Juzos paveikslas ir jo raida keičiantis skirtingoms santvarkoms, valdžioms, ideologijoms. Mylimai merginai ištekėjus už kito Juza įsikuria Kairabalės pelkėse ir ten kuriasi savo mikrokosmosą, atskirą gyvenimą, kurį bando apsaugoti nuo besikeičiančių politinių vėjų. Romano pasakojimas įtraukiantis, pasak V. Kubiliaus, „Juzos figūrą apgaubė poetinis autoriaus regėjimas, o baladinė įvykių eiga dar labiau pabrėžė jos apibendrinančią reikšmę ir pasakojimo nuotaikingumą, artimą liaudies dainai“. Juzos paveikslas – tam tikra lietuvio mentaliteto variacija, šik tiek asocialus, labiau pagal metų laikų, o ne istorijos ritmą gamtos prieglobstyje gyventis žmogus, reflektuojantis savo vidujybę. Šis romanas, gerai sutiktas ne tik Lietuvoje, bet ir išeivijoje, iki šiol sulaukia naujų leidimų, verčiamas ir skaitomas užsienio šalyse, toliau gyvena savo gyvenimą.

Rimantas Kmita

Juozas Baltušis. Sakmė apie Juzą.Birutė Ciplijauskaitė. Tarp viksvynų ir persiraudojusių pušelyčių.Vytautas Martinkus. Kupiškėno sakmė.Juozas Baltušis 1959 m. Vilniuje, savo darbo kambaryje.

Ar žinote, kad...