kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990

Literatūra

Literatūra > XX amžiaus literatūra

Širvys


Paulius Širvys (1920–1979) – poetas, išleidęs eilėraščių rinkinius.
Žygio draugai (1954), Ošia gimtinės beržai (1956), Beržų lopšinė (1961), Ir nusinešė saulę miškai… (1969), rinktinę Ilgesys – ta giesmė (1972), knygą vaikams Vyturėliai dainorėliai (1965).
Paulius Širvys – vienas žinomiausių ir mylimiausių lietuvių poetų. Jo populiarumas susietas su jo gyvenimo legenda, apie jį pasakota daugybė legendų, anekdotų.
Debiutavęs pokario metais, kai jausmų raiška literatūroje, asmeniškumas buvo kontroliuojami, o neretai ir draudžiami, Širvys sugebėjo prabilti savitu balsu apie dvi svabiausias viso savo kūrybinio gyvenimo temas – fronto kareivio ir skaudžią meilės patirtį. Skaitytojai priėmė poetą kaip lyrikos grynuolį, išpažintinės poezijos korifėjų, ir nedarė, pasak Marcelijaus Martinaičio, skirtumo tarp poeto ir asmens. Nemažai Širvio eilėršačių virto dainomis.
Vytautas Kubilius pritaria paties Širvio ištarmei, kad poeto kūryba – daugiau ar mažiau jo paties biografija. „Jo lyrikoje nebuvo atitrauktų idėjų ar bendrų samprotavimų – tik jo paties išgryninta emocinė patirtis, kurią karas pastatė ties žūtbūtinumo riba.“
Širvio dainingumas, tautosakiškumas, regis, toks pat, kaip ir Salomėjos Nėries, kaip ir liaudies dainos. Skirtingai nuo Aisčio poezijos, Širvio eilėraščiuose nėra to sąlygiškumo, nėra moderniajai literatūrai būdingo žvilgsnio į save, savo literatūriškumo refleksijos, teksto ir gyvenimo atskyrimo ir suvedimo.
Širvys debiutavo eilėraščių rinkiniu
Žygio draugai (1954), kuris iš esmės atitiko to meto poezijai keltus reikalavimus (karo tematika, eilėraščiai apie Leniną), tik poetui pavyko išvengti propagandinės poezijos akivaizdaus dirbtinumo. Vėlesniuose rinkiniuose svarbi išlieka kario patirtis, ryškėja romansinė vaizduotė, nelaimingos meilės tema (eil. „Nežiūrėk, nežibėk“).
„Pokarinėje lietuvių lyrikoje Širvys pirmasis atgaivino lyrinį saviraiškos principą , grąžino trumpų eilučių emocinį sugestyvumą ir dainišką polėkį, įteisino jausmo savigulį kaip eilėraščio kulminaciją (be meilės nėra dainos), lokalizavo lyrinio subjekto istoriją lietuviškame kraštovaizdyje – prie Nemuno ir Sartų, eidamas A. Vienažindžio, A. Miškinio, S. Nėries pėdomis.“ ( Vytautas Kubilius).

Rimantas Kmita


Paulius Širvys. Poezija.Vytautas Kubilius. Iš XX AMŽIAUS LITERATŪROS.Marcelijus Martinaitis. Poeto gyvenimo ir kūrybos bruožai.Kęstutis Nastopka. Lietuvių eilėraščio poetika.Paulius Širvys.Paulius Širvys.Paulius Širvys.Paulius Širvys skaito eilėraštį GAUBĖ TYLĄ SIDABRO DROBULĖ.Paulius Širvys skaito eilėraštį Guliu po rudenio dangum.

Ar žinote, kad...